Pátek 9. prosince 2022, svátek má Vratislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Odstupující vláda dala letos poradcům stovky milionů

  12:32

Resorty měly v pondělí zveřejnit seznamy poradců a právníků. Řada z nich ale protikorupční strategii vlády neplní.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Odstupující kabinet Petra Nečase si přímo do svého názvu vetknul sousloví „vláda boje proti korupci“. Když ovšem dojde na konkrétní plnění závazků, které na sebe ministři dobrovolně vzali, protikorupční zápal minimálně u některých členů vlády vyhasíná.

K 1. červenci měly všechny resorty i jim podřízené organizace za úkol zveřejnit seznamy svých poradců, konzultantů, analytiků poradenských společností nebo právníků, kteří pro ministerstva pracují. Ukládá jim to vládní protikorupční strategie, která jako hlavní efekt tohoto opatření uvádí „eliminaci klientelistických a korupčních vazeb“. Strategie cituje zprávy Bezpečnostní informační služby, podle kterých se někteří advokáti a advokátní kanceláře podílejí na poškozování veřejných rozpočtů.

Způsob, jakým k takovému poškozování může docházet, bývá až směšně jednoduchý. Z minulosti jsou známé případy, kdy se někteří lidé u jedné veřejné zakázky vyskytovali jak na straně zadavatele coby administrátoři výběrového řízení, tak na straně dodavatele jako vítěz téže zakázky. V tomto exceloval například Filip Bušina na ministerstvu zemědělství nebo na Středočeském hejtmanství (Bušina trvá na tom, že právně bylo vždy vše v pořádku), podobný systém existoval i v pražském Dopravním podniku, kde se na straně zadavatele i dodavatele objevovali lidé spojení s advokátní kanceláří Šachta & Partners (dnes MSB Legal).

Ministři měli zveřejnit i výši odměn, které těmto externím spolupracovníkům vyplatili. Tato suma by byla velmi zajímavá mimo jiné i proto, že na všech resortech jsou samozřejmě zaměstnány stovky právníků v zaměstnaneckém poměru.

Jaká je realita?

Získání celkového obrázku o penězích vynaložených za rady a konzultace komplikuje i fakt, že některé resorty zveřejněné seznamy pravděpodobně ošidilyVláda jako celek se při plnění tohoto úkolu nepředvedla. Prakticky u žádného z ministerstev není možné zjistit celkovou částku, kterou poradcům a právníkům vyplatila. Některé úřady odměny neuvádějí vůbec, jiné se například u právníků omezují na hodinovou sazbu nebo částku za jeden provedený úkon (aniž by upřesněnily, kolik úkonů advokáti provedli či kolik hodin si naúčtovali). Z prvotního prostudování dosud zveřejněných seznamů se zdá, že celková částka, kterou ministerstva v prvním pololetí roku 2013 vydala za rady externistů, se bude pohybovat v mnoha desítkách, ale spíše ve stovkách milionů korun.

Získání celkového obrázku o penězích vynaložených za rady a konzultace komplikuje i fakt, že některé resorty zveřejněné seznamy pravděpodobně ošidily. Zatímco třeba u ministerstva pro místní rozvoj nebo ministerstva průmyslu a obchodu zabírají jména poradců a advokátních kanceláří hned několik stran a působí poměrně vyčerpávajícím dojmem, ministerstva kultury nebo zahraničí se omezily na pouhých pár příkladů. A třeba ministerstva životního prostředí nebo financí zatím neuveřejnila nic.

Některé z následně uvedených smluvních vztahů si bezpochyby zaslouží ještě podrobnější pozornost, nyní se zaměřme na alespoň základní náčrt.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Resort vedený Kamilem Jankovským dodal jeden z nejobsáhlejších dokumentů. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má na starosti rozsáhlou agendu evropských dotací, si v prvním pololetí letošního roku najalo 29 poradenských společností, kterým zaplatilo zhruba třicet milionů korun. Většinou se jedná právě o oblast unijních fondů.

Rekordní hrubé tržby má na resortu společnost Ernst & Young, která za služby „odborné asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů“ dostala od MMR za uplynulých šest měsíců 16 milionů korun. Vedle ní dostávala větší částky ještě společnost KPMG za poradenství v cestovním ruchu (necelý jeden milion) nebo konsorcium firem BDO IT a CS-Project za dozor nad softwarovou realizací Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (necelé dva miliony).

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozsáhlejší seznam dokázalo k 1. červenci vytvořit i ministerstvo Martina Kuby. Šéf resortu průmyslu a obchodu během prvního pololetí spolupracoval se sedmi advokátními kancelářemi, mimo jiné s AK Dáňa, Pergl & Partneři, kde figuruje předseda nejednoznačně přijímané Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl. S operačními programy Průmysl a podnikání a Podnikání a inovace radí advokátní kancelář Rowan Legal, kterou najdeme i na MMR a na řadě dalších resortů. Osm ministrových poradců přijde měsíčně dohromady na 120 tisíc korun, nejvíce z této částky dostávají Tomáš Jindra a Adam Kotalík.

Ministerstvo spravedlnosti

Nemálo právníků spolupracuje logicky i s resortem justice. S osmi právníky v čele s profesorem Karlem Eliášem se ministr Pavel Blažek radí o novém Občanském zákoníku, a za tyto služby jim dohromady zaplatí 206 tisíc korun měsíčně. Dalších devět poradců a konzultantů pro jiné oblasti práva a justice vyjde na 118 tisíc měsíčně. Za „analýzu možností energetických úspor budov soudů a státních zastupitelství a navržení vhodných opatření“ zaplatil resort čtvrt milionu korun projektové a architektonické kanceláři Aprea.

Ministerstvo spravedlnosti jako jedno z mála zveřejňuje i poradce a poradní orgány podřízených organizací, jako jsou Probační a mediační služba, Vězeňská služba nebo jednotlivé soudy a státní zastupitelství. U většiny z nich však jde o nehonorované funkce. Jméno Zdeňka Koudelky, jehož role byla v médiích diskutována především v souvislosti se skandální novoroční amnestií prezidenta Václava Klause, se v seznamech placených poradců nevyskytuje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ludmila Müllerová si na svém resortu platí šest poradců a její první náměstek jednoho. Největší částka, která je v seznamech zmíněna, se týká sdružení advokátních kanceláří Rowan Legal, Fiala, Tejkal a partneři, MT Legal a Havel, Holásek & Partners a poradenské firmy Gordion. Toto sdružení má rámcovou smlouvu na administrování veřejných zakázek a v letech 2013 až 2017 si může přijít až na 20 milionů korun. Agentura Stance Communications dostala za PR služby k projektu Audit rodina & zaměstnání 333 tisíc korun, společnost Equica za své rady „v oblastech podpory aplikace metodiky projektového řízení a podpory projektové kanceláře“ vyinkasovala něco přes čtvrt milionu.

Ministerstvo zemědělství

Na resortu Petra Bendla si podle smluv může nejvíce vydělat advokátní kancelář Toman, Devátý & Partneři ve sdružení s advokátem Tomášem Hlaváčkem a poradenskou firmou Grant Thornton Advisory. Během dvouapůlleté smlouvy dostávají paušál 1800 korun na hodinu a maximální vyčerpaná částka je určena na 50 milionů korun. „V období prvního pololetí roku 2013 vyfakturovala AK Toman, Devátý & Partneři na ministerstvu zemědělství 1,3 milionu korun,“ řekl ČESKÉ POZICI Jaroslav Novák z AK Toman, Devátý & Partneři.

Ministerstvo zemědělství jako jedno z mála uvádí také smlouvu na mediální servis a PR služby, společnost Q and A si může přijít až na dva miliony korun (resort ovšem neuvádí, na jakou dobu je rámcová smlouva uzavřena). Mezi poskytovateli právních služeb najdeme opět společnost Rowan Legal nebo již zmíněného advokáta Tomáše Jindru.

Ministerstvo vnitra

Úřad řízený Janem Kubicem ve svém přehledu uvádí převážně advokátní kanceláře poskytující právní služby. Ministerstvo vnitra na ně a na poradce vydalo za první pololetí dohromady zhruba tři miliony, mezi hlavní příjemce patří HVH Legal, která dostala odměnu za právní služby v souvislosti se zadáváním hlasových a datových služeb KIVS a za služby v oblasti ICT projektů – dohromady 722 tisíc. Již zmíněná MT Legal dostala za blíže neurčené právní služby 367 tisíc, resort si platí také administrátory veřejných zakázek z firmy eCentre, kteří dostali čtvrt milionu korun.

Ministerstvo obrany

V rozporu s protikorupční strategii žádné částky neuvádí ministerstvo Vlastimila Picka. Ze seznamu uveřejněného resortem obrany se lze dozvědět pouze tolik, že má ministr deset poradců a že si najal dvě poradenské společnosti (BNV Consulting a BDO Audit) a dvě advokátní kanceláře (Brož, Sedlatý a White & Case). White & Case má ministerstvu radit se smlouvou o pořízení transportních letounů C-295M a pomáhat při jednání s výrobcem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

O mnoho podrobnější není ani resort Petra Fialy. V seznamu ministerstva školství je sedm poradenských společností, které v rámci několikaletých smluv obdrží dohromady přes 16 milionů korun; úřad ovšem neupřesňuje, s čím tyto společnosti radí. U poradců a právníků ministerstvo vůbec částky nezveřejňuje. U jediné advokátní kanceláře, s níž MŠMT podle svých údajů spolupracuje (AK Volopich, Tomšíček a spol.), uvádí pouze hodinovou sazbu (890 korun bez DPH).

Ministerstvo kultury a ministerstvo zdravotnictví

Úřad odstupující ministryně Aleny Hanákové je buď bílou vránou mezi všemi ministerstvy, nebo si s protikorupční strategií prostě hlavu neláme. Na svých stránkách zveřejňuje resort pouze dvě poradenské firmy (Centrum EP a ČMÚD), které dostaly dohromady necelých 600 tisíc korun. Žádné poradce a žádné právníky mimo své ministerstvo Hanáková letos údajně nevyužila.

Pozoruhodné ovšem je, že stejné dvě poradenské firmy obdržely navlas stejné částky i na ministerstvu zdravotnictví vedeném Leošem Hegerem. Tedy aspoň to tvrdí webové stránky ministerstva zdravotnictví. A ani zde žádné jiné údaje neuvádějí. Hegerovo ministerstvo ovšem alespoň zveřejňuje veškeré smlouvy na svém webu, čili seznam požadovaný protikorupční strategií lze po pár hodinách pátrání vygenerovat.

Ministerstvo zahraničních věcí

Karel Schwarzenberg se podle údajů dodaných jeho resortem s nikým mimo ministerstvo neradí. Jediného poradce v Černínském paláci údajně zaměstnává ministrův první náměstek. Úřad zato spolupracuje se sedmi advokátními kancelářemi, například s AK Pejchal a spol. má dvě smlouvy na dobu neurčitou, které trvají už devět, respektive deset let. Resort má asi nejpozoruhodnější smlouvu na konzultační a poradenské služby – necelých sto tisíc za ně letos zaplatil firmě SITA CZ, která se podle svých webových stránek zabývá odpadovým hospodářstvím.

A ostatní?

Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem po dvou dnech dotazování odpovědělo prostřednictvím mluvčího úřadu, že „na splnění tohoto úkolu usilovně pracuje“. Zveřejnění informací se zpožděním avizovalo také ministerstvo dopravy Zbyňka Stanjury. Na dotazy vůbec nereagovalo ministerstvo životního prostředí, v jehož čele stojí Tomáš Chalupa.

Resortům se není co divit, ze strany úřadu předsedy vlády v demisi Petra Nečase se rozhodně žádného popohánění bát nemusejí. I mluvčí Úřadu vlády totiž v úterý 2. července pravil, že i s ohledem na turbulentní události posledních týdnů bude třeba si na informace požadované protikorupční strategií počkat.