Středa 7. června 2023, svátek má Iveta, Slavoj
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Petr Lessy: Pomstu v policii nechystám

  0:41

Vyzrálý člověk se neuchyluje k přízemním řešením, říká staronový policejní prezident v rozhovoru s Janem Schneiderem.

foto: © Česká PoziceČeská pozice

Policejní dvojvládí, tedy fakt, že bezpečnostní sbor má dva prezidenty, už začal řešit i prezident Miloš Zeman. Na Hradě přijal ministra vnitra Martina Pecinu a Petra Lessyho, policejního prezidenta na dovolené.

Ten byl 30. září 2012 propuštěn ze služebního poměru. Toto rozhodnutí bylo 3. prosince 2013 zrušeno, čímž se vrátil do služebního poměru a nominálně i do původní funkce. Nyní Pecina rozjel řízení, v němž chce odvolat z postu druhého z prezidentů Martina Červíčka, a Lessy by se pak mohl ujmout všech pravomocí.

„Uběhla delší doba, co nejsem u policie, a ta velitelská sestava, co tam je, nějakým způsobem funguje. Nadto si uvědomuji, že bych se měl chovat tak, jak bych chtěl, aby se ostatní chovali ke mně,“ odpovídá Lessy odmítavě na otázku, zda poté, co se znovu ujme moci nad policií, lze od něj čekat personální zemětřesení.

ČESKÁ POZICE: Co jste řešili na schůzce s panem prezidentem?

LESSY: Prezidenta Zemana jsem navštívil s ministrem Pecinou. Pan prezident se zajímal o to, jak se celý diskutovaný problém jeví z mého úhlu pohledu, jakou mám představu o možném řešení vzniklé situace i o dalším fungování policie.

ČESKÁ POZICE: Přišla řeč i na novou okolnost, že se v této kauze nejvyšší státní zástupce rozhodl nevyužít mimořádného opravného prostředku (dovolání)?

LESSY: Ne, na tuto aktualitu řeč nepřišla, nevím, jestli o ní byl prezident v danou chvíli již informován. Rozebírali jsme právní aspekty policejního „dvojprezidentství“ a otázky, týkající se spíše strategického směřování policie.

ČESKÁ POZICE: Vyjádřil prezident ve věci „dvojprezidentství“ nějakou preferenci?

LESSY: Nikoliv, mám pocit, že prezident tu zastává přísně neutrální stanovisko. Já jsem s tímto stavem věcí spokojen a myslím, že tuto schůzku netřeba dále komentovat.

Civilní pohled policisty

ČESKÁ POZICE: Nestane se každému policistovi, že by se po více než roce v civilu vracel do služebního poměru, ke všemu ještě za tak bouřlivých okolností. Co vám ten rok přinesl za poznání?

LESSY: Je to velká zkušenost, i když bych ji skutečně nikomu nepřál. Získal jsem na mnoho věcí jiný náhled. Celý život bojuji se zločinem a nikdy jsem si nemyslel, že člověk, který se ničeho nedopustil, se může dostat až za tu ohrádku u soudu. Stalo se však to, co mne předtím ani v nejhorším snu nenapadlo. Ale musím přiznat, že mne toto drsné poznání reality vlastně velmi vnitřně obohatilo.

ČESKÁ POZICE: Jak to poznamenalo vaše vztahy s lidmi?

LESSY: To je nesmírně zajímavý aspekt. Mám v oblibě výrok Karla Čapka: „Ano, mnohé se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď mnohem lépe víme, kdo je kdo.“ To situaci plně vystihuje.

ČESKÁ POZICE: Jak se změnilo vaše pojetí priorit policejní práce?

„Boj proti korupci je jistě velmi důležitou oblastí, nesmí se ale odehrávat na úkor jiných problematik“LESSY: Jsem ještě větším zastáncem vyvážené policejní práce, počínající od těch denních, „mravenčích“ činností. Nejsem zastáncem nějakých kampaní. Boj proti korupci je jistě velmi důležitou oblastí, nesmí se ale odehrávat na úkor jiných problematik. Beru například částečně i jako svou chybu, že teprve několik mrtvých přimělo policii k intenzivnímu postihu „nelegálního lihu“. Policie se mu intenzivně a poměrně velmi úspěšně věnovala na počátku devadesátých let, pak však intenzita na tomto poli poklesla a důsledky známe. Znepokojující je i významný nárůst majetkové trestné činnosti, konkrétně vloupání do bytů, domků, chat a podobně.

Tím, jak jsem se pohyboval v ryze „civilní“ společnosti, uvědomil jsem si, jak to je pro lidi velmi obtěžující, jak je psychicky znepokojující to narušení suverenity obydlí. Tento aspekt se však do statistik nedostane. Podobně obtěžující jsou krádeže automobilů a autosoučástek. Značná psychická újma doprovází i ty z hlediska zákona bagatelní trestné činy jako krádeže na ulicích, v obchodech a dopravních prostředcích. Proto mluvím o důležitosti oné dennodenní policejní práce.

Zemětřesení nebude

ČESKÁ POZICE: Měl jste mnoho času přemýšlet. Co vás napadlo ohledně organizačního uspořádání policie, zejména té kriminální? Dospěl jste k nějakým konkrétním závěrům? Co třeba idea vybudovat kriminální centrálu?

LESSY: Sleduji například zmínky o přesunu problematiky korupce z jednoho útvaru na jiný, ale musím říci, že jsem k nějakým rychlým organizačním změnám velmi skeptický. Vzpomínám na rozhovory s britskými kolegy, kteří se divili určité segmentaci v organizační struktuře naší kriminální policie. Divili se, jak si poradíme s množícími se případy, jež prostupují několik problematik, které jsou u nás organizačně oddělené.

Existují však i dobré důvody, proč pracuje kriminální policie v menších útvarech efektivněji, než když jde o poněkud těžkopádné větší organizační celky. U nich je problematické také sdílení poznatků větším okruhem osob. Ustavení národního kriminálního úřadu by bylo velmi významným zásahem do současné struktury policie. Nejprve je tedy nutno důkladně vše rozvážit, analyzovat skutečné potřeby a zjistit, zda je potřeba je řešit takovouto zásadní změnou, či zda by nestačily změny dílčí. Upřímně řečeno, na tuto otázku dnes nemám jednoznačnou odpověď, protože se nechci unáhlit. Zemětřesení v policejním sboru nebude.

ČESKÁ POZICE: V případě, že budete vykonávat funkci policejního prezidenta, dají se očekávat nějaké větší personální změny v policii?

LESSY: Jistěže ne. Uběhla delší doba, co nejsem u policie, a ta velitelská sestava, co tam je, nějakým způsobem funguje. Rovněž si uvědomuji, že bych se měl chovat tak, jak bych chtěl, aby se ostatní chovali ke mně. Nejde mi tedy o nějakou odplatu, ani vůči lidem, kteří se na mém odchodu nějak podíleli. Všichni víme, co se stalo, a tak se musí oni sami vyrovnat se svým svědomím. Nadto se vyzrálý člověk neuchyluje k přízemním řešením z pozice síly. Skutečně nekonám kroky k návratu proto, abych se někomu pomstil.
„Já kolegovi Červíčkovi nevyčítám, že to veslo po mně převzal, bylo to logické, někdo to vykonávat musel“

ČESKÁ POZICE: Co by se v takovém případě stalo se současným policejním prezidentem Martinem Červíčkem?

LESSY: Já kolegovi Červíčkovi nevyčítám, že to veslo po mně převzal, bylo to logické, někdo to vykonávat musel. Mnoha problémů bychom byli ušetřeni, kdyby tehdejší ministr Jan Kubice použil jinou možnost, kterou nabízí služební zákon, podle níž bylo standardně v podobných případech postupováno. Pokud by tedy mé ponechání ve službě ohrožovalo důležitý zájem služby, mohl mne do vyřešení celé záležitosti zprostit výkonu služby. K propuštění ze služebního poměru, jak se ukazuje, nebyl důvod. A po dobu, kdy bych byl postaven mimo službu, mohl kolegu Červíčka pověřit výkonem této funkce, protože pravomoci, kterými by disponoval, jsou naprosto identické.

ČESKÁ POZICE: Je možné, že by se Martin Červíček vrátil na svou původní funkci zástupce policejního prezidenta pro kriminální policii? V současné době přece probíhá šetření, zda z ní vůbec byl odvolán právoplatně.

LESSY: Ano, v současné době probíhá přezkumné řízení. Já bych ale nerad předbíhal či jej ovlivňoval nějakými svými soudy a domněnkami. Počkáme si na konečný výrok ministra vnitra, který má v tomto řízení rozhodující slovo.

Mediální hra

ČESKÁ POZICE: Máte za to, že problematickým „dvojprezidentstvím“ je policie skutečně destabilizovaná?

LESSY: Je to jen mediální hra. S ministrem Pecinou jsme se dohodli, že policii řídí kolega Červíček. Já skutečně nemám žádnou potřebu dělat jakákoliv rozhodnutí a zasahovat do výkonu jeho funkce. Jsem na dovolené, které mám za tu dobu poměrně dost. Pro policisty ve výkonu jsou důležití jejich přímí nadřízení, tam se tento problém nepromítá. Policisté jsou s ním konfrontováni téměř výhradně mediálně.

ČESKÁ POZICE: Může destabilizace nastat výměnou policejního prezidenta?

LESSY: Po celou dobu, kdy jsem byl odstaven, jsem říkal, že v případě svého očištění budu volit takové kroky, které jsou pro dobro policejního sboru. Věnoval jsem této instituci nejlepší roky svého života, prošel jsem si všemi stupni řízení a mám ke svým kolegům velký respekt. Ve své práci se čím dál častěji setkávají s tím, že musejí čelit obviněním ze strany zločinců. Proto je pro ně důležité vědět, že když budou těchto obvinění zproštěni, nebudou dále poškozováni, ale vrátí se zpět do svých funkcí. Nicméně nemám zájem situaci jakkoliv komplikovat. Do konce roku mám dovolenou a budu mnoho přemýšlet o těch rozhovorech, co jsem vedl s ministrem Pecinou a prezidentem Zemanem. Teprve poté sdělím svůj osobní postoj.„Zpočátku jsem byl dost naivní, chtěl jsem být co nejotevřenější a pojmenovávat věci tak, jak jsem je viděl. Pochopil jsem, že na to není doba.“

ČESKÁ POZICE: Jaké poučení si z celého případu odnášíte, pokud jde o vztah k médiím?

LESSY: Velké. Zpočátku jsem byl dost naivní, chtěl jsem být co nejotevřenější a pojmenovávat věci tak, jak jsem je viděl. Pochopil jsem, že na to není doba. Na média jsem nezanevřel, ale jsem ostražitější.

ČESKÁ POZICE: Bude se to týkat i práce tiskového odboru policejního prezidia a jeho výstupů?

LESSY: V době, kdy jsem byl propuštěn, byla na stole úspornější varianta uspořádání tiskového odboru. Takové řešení bylo nutné, muselo přijít dříve nebo později. Mrzí mne, jak na to reagovala tisková mluvčí Pavla Kopecká, jíž se změna také týkala. Nevím, proč zvolila řešení, kdy vědomě lhala. Ale to je věc jejího svědomí, já za tím udělal tlustou čáru a dívám se do budoucna. Zarmucuje mne vývoj na mediálním poli v posledních dnech. Je mi líto, že se stále objevují výklady spekulující o tom, zda je člověk očištěn a zbaven nařčení i poté, co byl soudem vysloven osvobozující rozsudek a nakonec bylo úplně celé řízení proti němu zastaveno. To skutečně není rys zdravé demokratické společnosti, to připomíná určitá temná období lidských dějin.

Když už jsem u těch zklamání, tak další zažívám z vystupování předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milana Štěpánka. Chápal jsem, když rozhořčení policejní odboráři v roce 2011 iniciovali petici proti snižování tarifních platů. Současný ministr Pecina je však po dlouhé době prvním, který usiluje o zvýšení počtů i platů policistů. Nerozumím proto, proč právě takového ministra tyto odbory vyzývají k rezignaci.

  • Tento článek vznikl ve spolupráci České pozice a deníku Lidové noviny.
Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!