Čtvrtek 8. prosince 2022, svátek má Květoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Podpora mladých talentů: Proč vymýšlet vymyšlené?

USA

  6:00
„Rodiče jsou často bezradní. Individuální studijní plány jsou spíš byrokratickým cvičením. Vzniká a zaniká řada iniciativ. Některé jsou financovány z evropských peněz, které často končí u expertů na talent,“ říká Martin Herman, který se v Česku snaží prosadit americký systém podpory talentovaných.

Martin Herman. foto: Richard Cortés, Česká pozice

Kdo je Martin Herman? Mládí prožil v Praze. Záhy mu začalo vrtat hlavou, proč jsou některé země bohaté a jiné chudé. V roce 1974 dokončil Vysokou školu ekonomickou a rozhodl se pro nejistotu v USA před jistotou normalizační totality v Česku. Pokračoval ve studiu ekonomie na Cornellově univerzitě a Univerzitě George Washingtona. Následně pracoval 20 let ve Světové bance, nejdříve v jižní Asii, později se s nadšením podílel na demontáži totality ve střední Evropě. Koncem 90. let ze Světové banky odešel a pokračoval samostatně. Již několik let vede nadace amerických krajanů – The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies.

Připravil a uskutečňuje projekt na podporu vzdělání mimořádně talentovaných žáků a studentů v České republice Center for Talented Youth – Central Europe (CTY CE). Jeho partnerem je americké Center for Talented Youth při Johns Hopkins University...

ČESKÁ POZICE: Proč podporovat talentované? Nemohou si pomoci sami?

HERMAN: To slyším od okamžiku, co jsem s projektem pro talenty začal. Nadání a talent jsou předpokladem. Bez motivace a tvrdé práce to ani vysoce talentovaný člověk daleko nedotáhne. Tradiční rovnostářský systém vzdělání pro poddané od dob císařovny Marie Terezie má obrovskou setrvačnost, podlamuje sebedůvěru a schopnost kriticky myslet. Hodil se v dobách monarchie, německé okupace a komunistické totality. Já jsem jej zažil. Bylo to něco, co jsem musel – nevzpomínám si, že bych se kdy do školy těšil. Slyším to od mnoha studentů i dnes.

Mladí lidé potřebují systém, který by jim pomohl jejich talent lépe využít. To je úkol nás všech, kteří mají životní zkušenosti a vliv. Měření sil v tvrdé mezinárodní konkurenci je nutné pro výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České republiky. Jedině ti dostanou Česko mezi světovou elitu, jako je tomu třeba v tenise.

ČESKÁ POZICE: Je ale řada způsobů, jak talentované studenty podporovat. Školy mají povinnost připravit pro ně individuální studijní plán. Existuje mnoho projektů, jak zlepšit vzdělání i mimořádně talentovaných, například Talent a Perun. Velké plány má nadace České spořitelny Depositum Bonum. Jistě existují i další. To nestačí?

HERMAN: Nestačí! Za uplynulých 20 let vytvořilo ministerstvo školství řadu koncepcí, jak s talenty pracovat. Několik, včetně návrhu té nejnovější, jsem četl. Jde ale spíš o podporu zaměstnanosti „expertů na talent“, kteří věčně studují, jak talentované podporovat, vyjíždějí do světa na konference, účastní se mnoha seminářů, radí se v expertních komisích a snaží se vytvořit vlastní systém. Výsledkem je další koncepce a kruh se uzavírá.

Rodiče talentovaných jsou často bezradní. Individuální studijní plány jsou spíš byrokratickým cvičením. Vzniká a zaniká řada iniciativ a akcí. Většina z nich je jen lokálních. Některé jsou financovány z evropských peněz, které často končí u expertů na talent. Jen zlomek pomáhá skutečnému rozvoji talentu. Dojdou-li evropské peníze, končí i projekt. Snažím se najít cestu ke spolupráci, třeba s nadací Depositum Bonum. Bohužel bezvýsledně. Můj zájem o spolupráci trvá. Je to i příležitost zhodnotit know-how dílčích projektů financovaných z evropských peněz.

ČESKÁ POZICE: Co tedy navrhujete?

HERMAN: Již čtvrtý rok pracuji na založení Centra pro talentované děti a mládež (CTY CE) v České republice ve spolupráci s Center for Talented Youth (CTY) při americké univerzitě Johns Hopkins. CTY je uznávanou světovou autoritou na špičkové vzdělávání nadaných studentů a rozvoj jejich nadání a schopností, systém, který úspěšně rozvíjí již více než 30 let. Česká republika takový systém nemá.

Jsem ekonom, nikoli pedagog. Založit takový systém je pro mne příležitost, jak uplatnit své zkušenosti z třiceti let práce na různých projektech po celém světě. Cílem je využít zkušenosti CTY a vytvořit v České republice stejně kvalitní systém s působností pro celou střední Evropu, jaký existuje v USA.

ČESKÁ POZICE: Mezi americkým a českým školstvím jsou ale obrovské rozdíly. Určitě není jednoduché nalézt cestu, jak takový projekt uskutečnit.

HERMAN: Jde to pomalu. Nejdříve jsem musel přesvědčit CTY, které sondovalo takovou možnost samo. České ministerstvo školství ho ale odmítlo přijmout. Přesvědčil jsem CTY, aby upravilo svůj standardní přístup – odpustilo studentům kvalifikační testy –, a tím se aspoň zpočátku vyhnulo ministerstvu školství.

V USA mohou v systému CTY studovat studenti, kteří se umístí v horních pěti procentech testu SATs nebo PSATs. Špičkoví studenti českých gymnázií mají skvělé předpoklady v systému CTY uspět, chybí jim ale sebedůvěra a motivace, systém, který by je vedl k cílevědomé práci svůj talent rozvíjet. CTY souhlasilo snížit kurzovné z 1,3 tisíce na 500 dolarů za kurz. Dohodli jsme se, že projekt zahájíme dvouletou pilotní fází, seznámíme studenty, rodiče a pedagogy s tím, co CTY nabízí. Rozhodli jsme se s naší nadací financovat pilotní projekt a hledat cestu, jak založit CTY CE.

ČESKÁ POZICE: Jaké bylo přijetí z české strany?

HERMAN: Zpočátku mrazivé. Nikdo neměl o CTY ani tušení – s výjimkou několika českých expertů na talent. Většina pedagogů je přesvědčena, že vědí nejlépe, jak vzdělávat mimořádně talentované. Ředitelé škol nemají čas, jsou zavalení administrativními povinnostmi. Navíc se na ně neustále valí řada iniciativ, jak vzděláni zlepšit. Na koho jsem se obrátil, od toho jsem slyšel: „Takových nabídek máme týdně několik.“ Pomohl mi až ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. Snad pomohlo i to, že jsem 1. září 1955 začínal v budově tohoto gymnázia jako prvňák. Pan Růžička mi doporučil PORG a Gymnázium Nad Alejí. Pilotní fáze odstartovala.

ČESKÁ POZICE: Co nabízíte a jaké máte výsledky?

HERMAN: Nabízíme online kurzy, třítýdenní letní program v USA a zatím pouze v Praze Objevitelské soboty. Jsou to komponenty systému, který vytváříme. Nejpopulárnější jsou kurzy CTYOnline – přírodní vědy, matematika, informatika, psaní esejů a další obory. Kurzy, které vedou zkušení lektoři v angličtině, letos studuje více než 170 studentů a vedou si skvěle. Někteří se umístili v horním jednom procentu celosvětového hodnocení CTYOnline. Více než 70 procent českých studentů dosáhlo nejvyššího možného hodnocení. Podle hodnocení samotných studentů, jejich rodičů i pedagogů by však takové umístění nebylo možné bez absolvování kurzu CTYOnline.

První dva roky jsme poskytovali všem studentům plná stipendia. Postupně ale přecházíme na finanční spoluúčast studentů. Letos hradíme 40 procent nákladů a 60 procent studenti. Také poskytujeme stipendia školám a sociální a prospěchová stipendia studentům. Přesunutím činnosti do České republiky výrazně snížíme náklady. Chceme dát stejnou příležitost všem talentovaným a pracovitým. Za uplynulé čtyři roky absolvovalo kurzy CTYOnline více než 600 studentů, jen hrstka z vážných důvodů kurzy nedokončila. To je obrovský úspěch.

ČESKÁ POZICE: A co studenti, kteří přemýšlejí o studiu na špičkových univerzitách?

HERMAN: U těch jsou nejpopulárnější kurzy CTYOnline Advanced Placement (AP) – skvělá příprava na měření sil ve světové konkurenci. Čeští studenti se umísťují skvěle, čímž mají vyšší šanci získat stipendium na špičkových univerzitách. Několika se to už poštěstilo.

„Kritici naši snahu známkují jako komerční a elitářskou – jak motivovat studenty k útěku za univerzitním vzděláním do USA a už nikdy se nevrátit. To je legrační nesmysl.“

Populární je také letní program CTY v USA. Každý rok vybereme okolo deseti studentů, kterým hradíme veškeré náklady. Každý si vybere kurz a následně stráví tři týdny intenzivní prací v týmu se zhruba 15 vrstevníky z celého světa pod vedením špičkových odborníků. Za uplynulé čtyři roky se soutěže zúčastnilo více než 500 studentů, 35 z nich program v USA absolvovalo a deset se tam chystá letos. Pro studenty je obrovsky motivující strávit tři týdny tvrdou akademickou prací na Princetonu, Berkeley, Johns Hopkins a dalších špičkových amerických univerzitách.

Inspirovaní centrem CTY v Dublinu pak nabízíme Objevitelské soboty pro žáky základních škol a mladší studenty osmiletých gymnázií. Objevitelské soboty nabízejí témata, která přesahují rámec běžného učiva na základních a středních školách, a dětem poskytuji nové informace a dovednosti pro růst. Nadšení dětí a rodičů nás velmi příjemně překvapilo. (Více se o programech dozvíte na stránkách It’s Up to You - pozn. red.)

ČESKÁ POZICE: Jak se vám spolupracuje se školami?

HERMAN: Pilotní fáze jednoznačně potvrdila přínos CTY jak pro studenty, tak pro pedagogy. Spolupracujeme již s 27 gymnázii. Vedení školy má pro úspěch CTY klíčový význam. Na některých gymnáziích jsou kurzy CTYOnline již součástí osnovy a ředitelé vytvořili studentům podmínky pro úspěšné studium. Výborná je spolupráce zejména s gymnázii Jana Keplera, Nad Alejí, PORG a několika dalšími v Praze, Českých Budějovicích a dalších městech. Již více než dva roky se nám skvěle spolupracuje s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou. Naopak velkým zklamáním je trvale malý zájem v Brně, které se profiluje jako Silicon Valley střední Evropy. Nedovedu si to vysvětlit.

Povědomost o CTY systému je ale stále malá. Kritici naši snahu známkují jako komerční a elitářskou – jak motivovat studenty k útěku za univerzitním vzděláním do USA a už nikdy se nevrátit. To je legrační nesmysl. Statisticky okolo 750 tisíc dětí, od prvňáků až po maturanty, má mimořádné akademické schopnosti – pět procent na Gaussově křivce. Trvalá neschopnost je podpořit a motivovat k tvrdé práci vede k obrovskému mrhání mozkovou kapacitou, klíčovým zdrojem pro budoucnost České republiky.

ČESKÁ POZICE: Jaký je rozdíl mezi kurzy CTY a standardní výukou na gymnáziích?

HERMAN: Do kurzu CTYOnline nominuje studenty ředitel gymnázia po poradě s rodiči a učiteli. Kurzy jsou transformativní, bezprecedentní v českém školství. Vyžadují nejen talent, ale i svědomitost a tvrdou cílevědomou práci během celého školního roku. CTY využívá multimédia, interaktivní tabule, webové učebny, texty, průvodce studiem, CD. Každý student pracuje s lektorem, který ho kurzem vede, motivuje, poskytuje mu zpětnou vazbu, podporu a hodnocení. To je síla CTYOnline, kterou standardní online kurzy neposkytují.

Kurzy CTYOnline vedou studenty například ke kritickému myšlení, chápání souvislostí či k postupu od praktického k teoretickému. Nejnáročnější, ale současně nejpopulárnější jsou CTYOnline AP kurzy, které shrnují veškerou látku gymnázia za sedm měsíců a první semestr vysoké školy. Studenti říkají: „Byla to dřina, investoval jsem hodně času, ale nelituji. Nejenže jsem si látku zapamatoval, ale pochopil jsem ji skvěle ve všech souvislostech.“

Nyní v květnu skládá 40 studentů AP testy. Měří své síly s vrstevníky z celého světa, je to takříkajíc globální maturita – třeba ve fyzice poměřuje své znalosti na stejné zadání ve stejný den okolo sedmi tisíc studentů z celého světa. Čeští studenti se umisťují skvěle. Letos poprvé většina z nich skládá tyto testy na svých gymnáziích. Pomohl jsem jim získat akreditaci College Board, která AP testy pořádá. Nemusí již spoléhat na International School v Praze, která nám velmi pomáhala na začátku.

ČESKÁ POZICE: Jak hodnotí zkušenosti se CTYOnline pedagogové a lektoři?

HERMAN: Ti, kteří se do CTYOnline již zapojili, jsou nadšení. Daří se nám zapojit špičkové pedagogy a odborníky – tvoří páteř systému, který vytváříme. Příkladem vracíme učitelské profesi respekt. První školení českých lektorů v září 2011 málem ztroskotalo kvůli nedostatku sebedůvěry pedagogů. Dohodli jsme se proto, že se zapojí dobrovolně, zpočátku jen sledováním amerického lektora a českého studenta. Pokud by se jim kurz zalíbil, zapojí se aktivněji. Většina se záhy zapojila aktivně. CTYOnline je pro ně i inspirací, jak učit efektivněji nejen talentované, podstatně si například zlepšili technickou angličtinu. Pro ty, kteří začínají, je to způsob školení „learning by doing“ během celého školního roku. Je to tvrdá práce, ale zároveň skvělá příležitost se profesně zdokonalit.

Dnes máme nejen 30 špičkových českých lektorů, profesorů gymnázií, doktorandů, ale i odborníků z praxe. Já učím AP mikroekonomii. Vytvořili jsme systém pro přípravu nových lektorů a jejich hodnocení. Noví čeští lektoři postupně přebírají odpovědnost za vedení kurzů. Kolegové z CTY Johns Hopkins dohlížejí na kvalitu. Čeští lektoři si vedou skvěle a hledáme další. Propojení mimořádně schopných pedagogů a odborníků a mimořádně talentovaných studentů dává CTYOnline úžasnou dynamiku, jaká nemá v českém školství obdoby.

ČESKÁ POZICE: Kdy se přehoupnete z pilotní fáze k založení CTY Central Europe?

HERMAN: Máme dva roky zpoždění. Dosud nemáme partnera, vizionáře, který by nám pomohl naše záměry prosadit. Původně jsme se rozhodli založit CTY CE po dvou letech pilotní fáze, tedy v roce 2012. Rozpočet pro založení CTY CE ve výši 40 milionů přesahuje možnosti financování naší nadací. Investovali jsme již více než 15 milionů korun. CTY Johns Hopkins investoval pět milionů korun slevami na kurzovném.

Jednání o podpoře s českou vládou začala v září 2012. Ministerstva průmyslu a školství projekt podpořila, dokonce přislíbila 20 milionů korun z rozpočtů, ale nebyla schopná nalézt způsob, jak tyto prostředky do projektu investovat. Jednáme dál s českými institucemi a vládou. CTY ani naše nadace už nebudou dlouho čekat. Jak se dnes říká, je to za hranou.

Zkušenosti nás přesvědčily, že získat přímou podporu od české vlády je obtížné a zdlouhavé. S úsměvem sleduji snahy co nejrychleji utratit miliardy evropských peněz z programu EU na posílení konkurenceschopnosti. Možná, že nová vláda bude vstřícnější. Kromě přímé podpory je možné projekt podpořit i nepřímo, například prostřednictvím krajských školních správ a finanční podpory studentům, kteří se kvalifikují do kurzu CTYOnline. Stale věřím, že nová česká vláda význam CTY CE pochopí a podpoří.

ČESKÁ POZICE: Co vás na projektu nejvíce překvapilo?

HERMAN: Asi to, jak moc mi záleží, aby se podařilo CTY CE realizovat a dát všem talentovaným a pracovitým mladým lidem stejnou příležitost. Je radost číst dopisy studentů, kteří si CTY vyzkoušeli. Někteří studuji s plným stipendiem na nejlepších univerzitách. Pomohli jsme jim najít cestu do dalšího života.

Máme skvělý tým lektorů, koordinátorů na školách, mnoho dobrovolníků, rodičů a studentů, kteří doufají, že budeme pokračovat. Dělám, co je v mých silách, abych je nezklamal. USA mě naučily hledat řešení, nikoli problémy. Věřím, že se mi řešení podaří najít.