Úterý 29. listopadu 2022, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Rychlý konec ředitele výzkumných fondů EU: Mohlo za to deset minut?

Evropa

  12:12

Jedním z důvodů k odvolání Jana Kříže z ministerstva školství bylo dle něj nesplnění termínu o deset minut. Resort ale vidí chyb více.

„Důvodem (Křížova odvolání) byla opakovaná manažerská selhání, porušování vnitřních směrnic ministerstva a nerespektování písemného pokynu nadřízeného,“ tvrdí ministerstvo. foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu Česká pozice

Ráno 11. července, v 9:13 hodin, rozeslal jeden z analytiků ministerstva školství toto zadání e-mailem: „Dobrý den, požádal bych Vás o zaslání zpracovaného úkolu z gremiální porady, (...) situační zprávy pro příchod nového ministra – hl. stěžejní informace k OP VaVpI, OP VK, klíčová rizika a úskalí atd. – za (VaVpI) ř. Jan Kříž, za (VK) zvlášť za každý odbor... Termín: dnes do 10:30 hodin.“

Zástupce vrchního ředitele Jana Kříže, který ještě do minulého pondělí vedl multimiliardový Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), požadovanou zprávu odeslal zpět týž den v 10:40 hodin – tedy se zpožděním deseti minut. Po více než měsíci, 28. srpna, pak odpovědný náměstek Michal Zaorálek předal Křížovi vytýkací dopis se třemi výtkami, přičemž jednou z nich byla i kritika za „nesplnění úkolu“ ve věci přípravy oné situační zprávy pro nového ministra Dalibora Štyse, dnes již v demisi.

Další dva kritické body se týkaly opomenutí dvou interních metodik. Řediteli Křížovi bylo odebráno osobní ohodnocení a patrně po „neloajální výměně názorů“ na jednom semináři s náměstkem Zaorálkem se musel nakonec poroučet – před týdnem byl po třech letech práce na MŠMT kvapně odvolán, jak ČESKÁ POZICE napsala.

Vážná selhání, nebo jen prkotiny?

Přišlo to nečekaně. Křížův vyhazov vzbudil rozruch mezi příjemci výzkumných fondů EU, kteří se ptají, zda odchod klíčového muže nedopadne na jejich projekty: jde například o finanční „rozfázování“ největšího vědeckého projektu v Česku, superlaseru ELI, anebo již připravené vyhlášení výzvy týkající se tří výzkumných miliard pro Prahu. Podle informací ČESKÉ POZICE bude Křížův vyhazov možná řešit i premiér v demisi Jiří Rusnok.

V článku jsme přislíbili, že se pokusíme zjistit, jaké důvody vedly k odvolání muže, jenž byl pro chod OP VaVpI klíčovým.

Interpretace závažnosti Křížových pochybení se hodně liší. „Důvodem byla opakovaná manažerská selhání, porušování vnitřních směrnic a nerespektování písemného pokynu nadřízeného,“ uvedl minulý týden resortní mluvčí Marek Zeman. Naopak Kříž sdělil, že důvody považuje za neopodstatněné: „Vytčeny mi byly tři věci provozně administrativního charakteru, nikoliv zásadní problémy týkající se strategického řízení programu – za řízení OP VaVPI jsem byl doposud naopak chválen.“ Šlo skutečně jen o tyto tři problémy?

Úkol splněn, pak ale „nesplněn“

Oficiální výklad ministerstva školství je následující: nedostatky v Křížově plnění úkolů prý trvaly delší dobu, není to nic tajuplného nebo složitého. A co se týče onoho „desetiminutového důvodu“, mluvčí Zeman tvrdí, že úkol vypracovat situační zprávu byl zadán na poradě již 1. července, tedy dostatečně brzy.

Kříž uznává, že vypracování zprávy pro ministra Štyse bylo na gremiální poradě zadáno, ale bez uvedení konkrétního termínu„Podklad pro nového ministra měl být předán na osobní schůzce ministra s náměstkem dne 11. července v 11:00. Termín pro zpracování byl za přítomnosti všech dotčených osob stanoven na 8. července, podklad byl po opakovaných urgencích připraven až 11. července v 10:40, kdy v krátkém časovém úseku nebylo možné zkontrolovat obsah podkladu před jeho předáním – poslední urgence ukládala předložit splněný úkol 11. července do 10:30 – termín tedy nebyl dle původního zadání dodržen o celé tři dny,“ tvrdí ministerstvo.

S tím ale Kříž nesouhlasí, neví ani o nějakých „urgencích“. Z citovaného e-mailu a jeho dikce navíc prý ani není patrné, že by šlo o nějakou „poslední urgenci“, vzkaz byl určen i lidem z druhého Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Kříž uznává, že vypracování zprávy pro ministra Štyse bylo na gremiální poradě zadáno, ale bez uvedení konkrétního termínu. „Problematická situace by zcela jistě nenastala, pakliže by termín dodání byl přímo stanoven v zápisu dne 1. července, což se však nestalo,“ řekl ČESKÉ POZICI bývalý ředitel Kříž. Dle něj je také zajímavé, že v následujícím zápisu z porady ze dne 15. července bylo uvedeno, že úkol byl „splněn“ a až teprve v následném zápise z porady ze dne 22. července bylo zaznamenáno – „úkol nesplněn“.

Postupy a metodiky...

Ke dvěma dalším výtkám (ohledně nepředložení metodik na jednání gremiálních porad před jejich podpisem ze strany náměstka), jež předcházely výpovědi, Kříž uvádí, že jednal v rámci zavedené praxe a že tento postup nebyl náměstkem nikdy dříve vytýkán – a to ani u druhého OP VK, který ministerstvo spravuje. Náměstek prý mohl kdykoliv předtím metodiky odmítnout podepsat a nechat je předložit do porady k projednání, to se však nestávalo, náměstek standardně metodiky podepisoval bez jejich projednávání.

Naopak Michal Zaorálek uvádí, že nařízení bylo vydáno již v březnu 2012 a loni v listopadu bylo na dodržování stanovených postupů apelováno na schůzce s podřízenými odbory; „upozornění na nezbytnost dodržování postupů“ bylo prý uvedeno i v zápisech z porad dne 24. června a 1. července, nicméně Křížova skupina to údajně ani pak nedodržovala.

Spor o výběr šéfa odboru implementace

Mluvčí ministerstva: „Jednání Kříže vůči odboru personálního ředitele bylo dle svědectví nestranných účastníků neadekvátní“A konečně další střet náměstka Zaorálka s Křížem nastal ve věci výběru ředitele odboru implementace, který je důležitý pro kontrolu veřejných zakázek, změny v projektech či kontrolu plateb. „Chtěl jsem mít přehled v tom, s kým budu úzce spolupracovat, když mi bude přímo podřízen,“ říká Kříž, jenž nesouhlasil s organizací tohoto výběrového řízení, do kterého se nemohl dle svých slov zapojit; užší výběr proběhl již prý bez něj a měl o výběrku málo informací.

Oficiální reakce resortu? „Vrchní ředitel Kříž se ohradil proti platnému příkazu ministra a dožadoval se možnosti zásahu do výběrového řízení, ačkoliv takovýto postup je v přímém rozporu s uvedeným vnitřním předpisem – jednání Kříže vůči odboru personálního ředitele bylo dle svědectví nestranných účastníků neadekvátní,“ doplňuje mluvčí Zeman.

Ohrožení pro vědecká centra?

Reakce na vyhazov respektovaného odborníka, který má s fondy EU velké zkušenosti a jehož si opakovaně pochvalovalo i samo ministerstvo, byly bouřlivé – jak v Bruselu, tak v Česku.

Dopis do Bruselu: Není možné tolerovat, a to na jakékoliv úrovni, opakované porušení vnitřních směrnic a písemných pokynů nadřízených„Ano, v projektu ELI nás odvolání velmi překvapilo, protože řízení operačního programu se za vedení inženýra Kříže podařilo stabilizovat, mělo to pozitivní dopady. Vidíme v tom i ohrožení pro budované laserové centrum ELI, přesto věříme, že se podaří situaci rychle napravit,“ sdělil ČESKÉ POZICI profesor Vlastimil Růžička. Podobně reagovali i jiní zástupci výzkumných center, která vznikají v celé České republice. K největším a prioritním patří právě superlaser ELI v Dolních Břežanech, brněnský CEITEC nebo vestecký BIOCEV.

Ministerstvo zaslalo 10. září Evropské komisi dopis (k rukám ředitelky Eleny Grechové v odboru DG Regio, tedy regionální politiky), v němž ji o personální změně informuje. „Ministerstvo školství dlouhodobě, a to zejména po zkušenostech z roku 2010, usiluje o personální stabilizaci implementační struktury operačních programů. Není však možné tolerovat, a to na jakékoliv úrovni, opakované porušování vnitřních směrnic a písemných pokynů nadřízených vedoucích pracovníků,“ uvádí oficiální list. Podobný obdržel také Daniel Braun, první náměstek ministerstva pro místní rozvoj.

A kdo se opuštěného postu ujme?

Sečteno a podtrženo, podle ministerstva se Křížova menší pochybení nasčítala, až vedla k vytýkacímu dopisu – který se Kříže dotknul – a následně k jeho urychlenému odvolání; jsou prý hranice, které podřízení nesmějí překročit.

„Co si budeme říkat, mezi Křížem a Zaorálkem bylo napětí od začátku. Honza si dělal spoustu věcí po svém, vůbec neříkám, že špatně, ale na OP VaVpI měli opravdu vždy svou hlavu. A když už s někým nechcete spolupracovat, tak si něco najdete,“ říká zdroj ČESKÉ POZICE, který doplňuje, že ministerstvo může mít navíc i nějaké další neveřejné připomínky ke Křížově práci.

Výběrové řízení na nového vrchního ředitele, pod nějž spadá několik desítek miliard korun, se rozběhne v nejbližší době.