Lidovky.cz

Rýsuje se vznik Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

  0:37

Vědci a lékaři se možná dočkají zvláštní agentury pro medicínský výzkum, jež má doplnit Grantovou a Technologickou agenturu ČR.

Stamiliony na lékařský výzkum by v budoucnu mohly proudit přes novou grantovou agenturu. foto: © ISIFA, montáž ČESKÁ POZICEČeská pozice

Základní výzkum dostává v Česku finanční podporu ze zavedené Grantové agentury ČR (GA ČR), aplikovaný výzkum zase čerpá dotace z novější Technologické agentury ČR (TA ČR). Podle informací ČESKÉ POZICE se ovšem velmi reálně rýsuje vznik agentury třetí: medicínské. Právě přes ni by v budoucnu mohly plynout stamiliony na zdravotnické bádání; jen letos má být na tyto účely v různých resortech vydáno celkem 1,382 miliardy korun.

Má jít o lékařskou výzkumnou agenturu integrující oborové granty, jež sice měla pracovní zkratku LVA ČR, ale podle nejnovějších informací ponese název Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR). Na něj jdou jednak peníze přes Grantovou agenturu, ale také ze zdrojů ministerstva zdravotnictví, jehož Interní grantová agentura (IGA) pro aplikovaný lékařský výzkum by se v brzké budoucnosti mohla transformovat. Ve hře je několik verzí.

„V tuto chvíli je to v poloze návrhu. Největší šanci má varianta, že by vznikla samostatná agentura pro lékařský výzkum, což má oporu v zahraničí a také v tom, že v lékařských vědách je obtížné striktně rozlišovat mezi základním, aplikovaným a klinickým výzkumem, a navíc se jedno bez druhého těžko obejde. Tudíž si myslím, že jde o požadavek oprávněný,“ potvrdil ČESKÉ POZICI profesor Petr Matějů, předseda GA ČR, s tím, že nehájí zájmy „své“ grantovky, ale lékařských věd.

Tématu transformace IGA se věnovala i vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 275. zasedání v září. Zvažovalo se celkem pět variant, včetně zachování stávajícího stavu. Jak vyplývá ze zápisu Rady, její členové se většinově shodli, že vznik nové agentury je žádoucí. „V současné době na návrhu pracujeme, podklady by měly být připraveny pro listopadové zasedání RVVI,“ sdělil ČESKÉ POZICI profesor Miroslav Ryska z 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jenž je v této věci takzvaným zpravodajem.

Nová lékařská výzkumná agentura by měla integrovat podporu medicínského výzkumu v ČR

„Princip je takový, že prostředky z IGA a část peněz z Grantové agentury ČR zacílená na základní výzkum by se spojily v jeden rozpočet nové Agentury pro zdravotnický výzkum. Variantou je vytvořit ji případně jako součást v GA ČR, ale zdá se mi to riskantnější řešení, protože by vznikly problémy s podporu aplikovaného výzkumu,“ míní Matějů. GA ČR by pak mohla mít potíže se zákonným vymezením.

V současné době poskytuje Grantová agentura ČR, hlavní podporovatel základního výzkumu v Česku, na medicínské bádání asi 18 až 19 procent ze svého rozpočtu; v budoucnu by si nějakou část na lékařský „basic-basic research“ chtěla pravděpodobně ještě ponechat.

S integrací medicínských grantů

„Systémovým opatřením se jeví sloučení lékařského výzkumu zastoupeného v GA ČR, v Interní grantové agentuře ministerstva zdravotnictví a potenciálně i v TA ČR pod jednu střechu, čímž by, kromě vytvoření optimálních podmínek pro financování lékařského výzkumu, v dlouhodobé perspektivě došlo k úsporám v provozním a personálním zajištění agendy s lékařským výzkumem spojené,“ stojí ve stanovisku předsednictva Grantové agentury ČR ze 30. srpna 2012, které přikládáme k článku v PDF. To bylo vyhotoveno pro vládní výzkumnou Radu.

„Zatím máme souhlas od Grantové agentury ČR a také od vědecké rady IGA,“ uvedl profesor Ryska, dle nějž se ještě v půlce listopadu chystají setkání s proděkany lékařských fakult a dalšími odborníky. Vzorem může být například britský Medical Research Council (MRC).

Roztříštěné stamiliony v roce 2012

(Účelová podpora medicínského výzkumu v mil. Kč)

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR: 711,971
  • Grantová agentura ČR: 549,952
  • Technologická agentura ČR: 90,200
  • Ministerstvo školství ČR: 29,570

Pramen: interní materiály RVVI

Grantová trojice v jediném sídle?

A kdy by nová AZV ČR mohla vzniknout? „Myslím, že to bude v průběhu roku 2013, spíše na jeho konci. Musí se to dostat do zákona. Ale tlak na vznik, aby věc šla rychle, je poměrně velký,“ říká Matějů. Nedávno se sídlo obou existujících grantovek přesunulo na Evropskou třídu v Praze 6, do moderního office-parku, takže by tam logicky mohla sídlit i lékařská agentura.

Na jednom místě by mohl přibýt ke GAČRu a TAČRu i nový LAČR...„Mohly by se na téže adrese sdílet prostory, technologie i některé agendy, což by snížilo náklady spojené jak se založením, tak s fungováním nové agentury. Místo tam je,“ uvedl profesor Matějů, jenž už při stěhování říkal, že je lepší počítat s eventuálním rozšířením.

V takovém případě by na jednom místě v pražských Dejvicích k existujícímu „GAČRu“ a „TAČRu“ přibyl i nový „LAČR“, byť se nová zkratka nebude se svými grantovými kolegyněmi pěkně rýmovat. V oficiálních materiálech se už o ní skutečně píše jen jako o Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.