Úterý 6. prosince 2022, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Šéf Siemensu: Energetika, digitalizace a automatizace především

USA

  9:35
Globální gigant Siemens se mění. Už dříve se zbavil většiny divizí, které vyráběly přímo pro koncové zákazníky. Šéf koncernu Joe Kaeser v rozhovoru říká, že jeho společnost se bude věnovat zejména energetice, digitalizaci a automatizaci.

CEO Siemens AG Joe Kaeser foto: Siemens

Siemens, firma s více než 300 tisíci zaměstnanců, masivně investuje do nových oblastí. Joe Kaeser, celosvětový šéf Siemensu, v rozhovoru na toto téma říká: „V roce 2016 budeme investovat zhruba 4,8 miliardy eur do výzkumu a vývoje, což je asi o 300 milionů eur více než loni. Od fiskálního roku 2014 jsme investice do výzkumu a vývoje zvýšili přibližně o 20 procent.“

LIDOVÉ NOVINY: Ve kterých zemích dojde podle vás díky digitalizaci k největšímu růstu?

KAESER: Již dnes pozorujeme nepříznivé vlivy globálních geopolitických rizik a předpokládáme, že v nadcházejícím období bude situace nadále velice složitá. Jedním z největších geopolitických témat současnosti je oživení americké ekonomiky. V USA nyní staví základy dlouhodobého růstu, což bude mít dopad i na nás v Evropě.

Z pohledu světové ekonomiky je tak Amerika „skvělým místem pro život“. Pro Siemens představují Spojené státy největší samostatný trh. Hospodářské oživení USA podporují dva faktory: energetika a digitální technologie. Do těchto oblastí je třeba hodně investovat a toho můžeme využít nejen my, ale i řada dalších evropských společností. Platí to i zejména pro tolik potřebnou modernizaci infrastruktury, například v oblasti inteligentního řízení energetiky (chytré sítě) nebo zlepšování městské mobility či pro digitalizaci průmyslové výroby.

LIDOVÉ NOVINY: Pomůže v tom nějak Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)?

Díky snížení obchodních bariér, lepší ochraně duševního vlastnictví a nastavení mezinárodních pravidel má TTIP potenciál zlepšit globální konkurenceschopnost USA a Evropy a posílit jejich srovnatelné výhody.

KAESER: Doufáme, že USA a Evropa naleznou společně řešení. Jako globální společnost, jejíž 70 procent pracovníků působí v Evropě a USA, víme, že TTIP bude zdrojem významných zisků pro firmy i spotřebitele na obou stranách Atlantiku. Podle analýzy provedené Centrem pro evropskou politiku vygeneruje úspěšné partnerství více než 250 miliard amerických dolarů v dodatečném HDP a vytvoří statisíce nových pracovních míst.

Z našeho pohledu obchodní dohoda, jakou je TTIP, Spojené státy a členské země Evropské unie zatraktivní. Díky snížení obchodních bariér, lepší ochraně duševního vlastnictví a nastavení mezinárodních pravidel má TTIP potenciál zlepšit globální konkurenceschopnost USA a Evropy a posílit jejich srovnatelné výhody.

LIDOVÉ NOVINY: V souvislosti s aférou Dieselgate se často hovoří o tom, že mohla poškodit značku Made in Germany. Pociťujete nějaké následky, máte obavy?

KAESER: Chyby se staly, byly uznány a okamžitě byla zahájena snaha situaci napravit. Společnost si nyní zaslouží férové zacházení a podporu v úsilí o nápravu celého problému. Samozřejmě mívají podobné problémy tendenci rozšířit se i mimo místo původu, ale my nepředpokládáme, že by na nás události, které vycházejí na povrch v automobilovém průmyslu, měly jakýkoli přímý dopad.

Zaprvé, produkty a řešení Siemens se ve vozidlech jako takových nepoužívají. A za druhé, naše automatizační technologie využívají ve výrobě nejen všechny renomované automobilky na světě, ale i celá řada dalších výrobců ve strojírenství, potravinářském nebo chemickém průmyslu.

LIDOVÉ NOVINY: Ve kterých oblastech se budou vaše technologie nejvíce užívat v budoucnu?

KAESER: Rozhodli jsme se soustředit především na oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace. Potenciál růstu vidíme v takzvaném distribuovaném zásobování energií. Je to celosvětový trend a my na něj reagujeme nejrůznějšími způsoby, například akvizicí divize plynových turbín společnosti Rolls-Royce.

LIDOVÉ NOVINY: Stáváte se tedy především energetickou společností?

Naše budoucí trhy se budou nalézat především v oblasti distribuce energie, ve výrobě větrné energie na moři, chytrém rozvodu energie nebo v digitálních službách.

KAESER: Díky akvizicí části Rolls-Roycu poskytujeme kompletní služby v oboru energetiky. Naše budoucí trhy se budou nalézat především v oblasti distribuce energie, ve výrobě větrné energie na moři, chytrém rozvodu energie nebo v digitálních službách. A v takzvaném Průmyslu 4.0 a dalších odvětvích.

LIDOVÉ NOVINY: Která to budou?

KAESER: Chceme se soustředit na inteligentní řešení pro mobilitu a správu budov. Ve zdravotnictví se zaměříme na zobrazovací techniku nebo molekulární diagnostiku.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké investice to vyžaduje?

KAESER: V roce 2016 budeme investovat zhruba 4,8 miliardy eur do výzkumu a vývoje, což je asi o 300 milionů eur více než loni. Od fiskálního roku 2014 jsme investice do výzkumu a vývoje zvýšili přibližně o 20 procent. Většina z tohoto navýšení šla právě do digitálních technologií a energetických distribučních systémů.

LIDOVÉ NOVINY: Existují oblasti, u nichž do budoucna nevidíte žádný potenciál a které byste mohli odprodat, nebo dokonce uzavřít?

KAESER: V uplynulém období jsme se zaměřili na všechny oblasti našeho působení a na budování pozic v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace.

Loni jsme prodejem divize audiologie, podílu v BSH a nemocničního IT významně pokročili v novém zacílení našeho portfolia. Stále však zahrnuje i nedostatečně ziskové aktivity. Tyto obchodní jednotky celkově vytvořily de facto negativní marži. Nyní jsme již dosáhli prvních výsledků a dané jednotky operují alespoň s nulovým ziskem. Plní své obchodní plány a celkově se za fiskální rok 2015 pohybovaly na prahu rentability. Se zlepšováním výkonnosti zůstávají pro tyto segmenty otevřené všechny možnosti.

LIDOVÉ NOVINY: Siemens je tradičně silný v oblasti železniční dopravy, jaká je budoucnost tohoto odvětví ve firmě?

KAESER: Několik čtvrtletí jsme trvale zlepšovali ekonomické výsledky v oblasti železniční dopravy a mobility. Podle nás představuje automatizace železnic budoucnost na globálním trhu železniční dopravy, protože je klíčovou technologií progresivního propojování sítí a integrace železničních projektů. Díky akvizici Invensys Rail jsme se v tomto oboru stali globálním lídrem a důrazně postupujeme vpřed směrem k automatizaci, softwaru a řízení mobility.

LIDOVÉ NOVINY: Počítáte s tím, že automatizace čeká i oblast silniční automobilové dopravy?

Podle nás představuje automatizace železnic budoucnost na globálním trhu železniční dopravy, protože je klíčovou technologií progresivního propojování sítí a integrace železničních projektů.

KAESER: Již máme určité zkušenosti s autonomním řízením. Od roku 2013 spolupracujeme s partnery na zkušebním provozu, abychom zjistili funkčnost této technologie a také, zda ji uživatelé skutečně přijmou. Například na zkušební dráze „Testfeld Telematik“ ve Vídni jsme instalovali stovky senzorů a kamer. A zhruba po 200 testovacích jízdách můžeme říci, že přibližně 60 procent zkušebních řidičů považuje tuto technologii za přínosnou a téměř dvě třetiny z nich by ji v budoucnu i využily. Naše stabilní postavení v této oblasti nám poskytuje určitý klid pro sledování dalšího vývoje.

LIDOVÉ NOVINY: Kam Siemens směřuje na poli internetu věcí?

KAESER: Od internetu věcí očekáváme velké množství příležitostí. Jeho hodnota spočívá v propojování skutečného světa s virtuálním světem dat. Miliardy věcí zde mají vlastní internetovou adresu a jsou připojeny na internet. Mohou tak přenášet data do cloudu, ke kterému lze snadno přistupovat a který je možné řídit.

V oblasti propojování hardwaru a softwaru dosahujeme značných úspěchů, například v automatizačních řešeních ve výrobě, řízení železniční a silniční dopravy a distribuovaných dodávkách energie. Jedná se o komplexní systémy, které vyžadují dohled a řízení.

Jejich součástí jsou komponenty z reálného i virtuálního světa, které často obsahují zásadní infrastruktury.

LIDOVÉ NOVINY: Nebude složité takové propojení reálného a digitálního světa zabezpečit?

KAESER: Zákazníci působící v těchto odvětvích očekávají především vysokou úroveň zabezpečení, spolehlivost, trvanlivost a ochranu dat. Zároveň však chtějí své stávající vybavení obohatit o výhody digitalizace, ale bez toho, aby tím byly ohroženy jejich současné systémy. Proto se snažíme dále rozvést a rozšířit koncept internetu věcí v oblasti průmyslových aplikací, a to právě v kontextu budoucího Průmyslu 4.0. Tento přístup nazýváme „web of systems“. Jeho srdcem je digitálně propojené průmyslové prostředí, tedy zařízení a stroje a jejich vzájemná interakce.

LIDOVÉ NOVINY: Jak by měl přesně web of systems vypadat a fungovat?

Jednotky uvnitř web of systems provádí samy správu dat a činí vlastní rozhodnutí, a to lokálně, namísto toho, aby odesílaly data do cloudu.

KAESER: Web of systems je z technologického hlediska již proveditelný, ale jeho skutečný potenciál se plně projeví až s postupným zaváděním nových obchodních modelů. Jednou z cest je rozšiřitelný softwarový ekosystém pro řízení a optimalizaci komplexních systémů, a to nových i stávajících, do něhož bude možné začlenit zákazníky a dodavatele.

Jednotky uvnitř web of systems provádí samy správu dat a činí vlastní rozhodnutí, a to lokálně, namísto toho, aby odesílaly data do cloudu, kde je zpracovávají neznámé subjekty. Díky tomu zůstávají data a zkušenosti včetně duševního vlastnictví zákazníků zachovány uvnitř daného systému. Zařízení tak za účelem web of systems nemusí disponovat připojením k otevřenému internetu. Jednotlivé přístroje spolu mohou vzájemně komunikovat, rozumí si a do značné míry se mohou i organizovat. Výsledkem bude celá řada výhod ve smyslu flexibility, stability a systémové integrace.

LIDOVÉ NOVINY: Jaká je pozice Siemensu v České republice?

KAESER: Siemens zde má dlouholetou tradici a bohatou historii: první zastoupení bylo otevřeno již v roce 1890; v uplynulém roce jsme tedy oslavili 125. výročí. S více než devíti tisíci pracovníky jsme jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi. Máme zde sedm výrobních závodů, devět vývojových center, tři centra sdílených služeb a dvanáct obchodních zastoupení. Za posledních 125 let jsme se stali důležitou součástí české ekonomiky a společnosti.

LIDOVÉ NOVINY: Jak je pro Siemens český trh důležitý?

KAESER: Česká republika je vysoce industrializovanou zemí, a proto má pevné místo v našich plánech týkajících se Průmyslu 4.0 a dalšího rozvoje digitalizace. V současné době aktivně zvyšujeme povědomí o konceptu Průmysl 4.0 a změnách, které do průmyslové výroby přinese.

Zákazníci v České republice by mohli být mezi prvními, kteří tento koncept zavedou a získají tak konkurenční výhody. Digitalizace samozřejmě neovlivňuje jen průmysl - otevírá nové možnosti v oblasti výroby energie a energetického managementu, inteligentní infrastruktury, technologií budov a mnoha dalších.

Joe Kaeser (58)

Kariéra současného nejvyššího šéfa Siemensu je s firmou velmi úzce spjata po celý jeho profesní život. Do koncernu totiž nastoupil krátce po ukončení studií na univerzitě v Řezně v roce 1980. Od té doby stoupal v manažerském žebříčku firmy, zastával pozice v různých zahraničních pobočkách, tou první byla stáž v malajsijské divizi Siemens Component Operations. Už v roce 1994 se propracoval do nejvyššího vedení amerických poboček Siemens Components a Siemens Microelectronics, jeho následné aktivity jej vynesly až do čela celého koncernu, kde v roce 2003 nahradil Petera Löschera. Kaeser se kromě zavádění nové strategie Vision 2020 zviditelnil především tím, že v dubnu 2014 v době krymské krize navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina.