Lidovky.cz

Tendry z Langerovy éry mohou udělat citelnou díru do rozpočtu vnitra

Evropa

  6:10

Podle nálezu auditorů ministerstva pro místní rozvoj hrozí, že vnitro přijde o dotaci EU na vybudování IT infrastruktury pro státní správu.

foto: © ČESKÁ POZICE, Jiří BušekČeská pozice

Úředníci ministerstva vnitra nasekali v přípravě tendru na projekt Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) tolik zásadních chyb, že vážně ohrozili proplacení 74 milionů korun z evropských dotací.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) letos v létě zpětně kontrolovalo projekty Integrovaného operačního programu, z něhož se financují projekty, jejichž cílem je propojit veřejnou správu pomocí informačních technologií. Jeden z kontrolovaných projektů z roku 2008 mělo na starosti ministerstvo vnitra, v jehož čele stál tehdy Ivan Langer (ODS). Jde o centrální místo služeb (klíčová část KIVS), jež zabezpečuje fungování veřejnosti známé sítě Czech POINT. Výsledek auditu má ČESKÁ POZICE k dispozici a není to hezké čtení.

Ministerstvo vnitra už za projekt zaplatilo 93 milionů korun

Kontroloři označili řadu pochybení jako zjištění s vysokou mírou významnosti“. Ministerstvo vnitra přitom už za projekt zaplatilo 93 milionů korun. Případem se podle informací ČESKÉ POZICE nyní zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud výsledky auditu posvětí, EU dotaci neproplatí a resort vnitra bude muset neplánovaně najít finance ve svém rozpočtu.

„Je pravděpodobné s ohledem na rozpočet ministerstva vnitra, že úhrada neuznatelných nákladů z prostředků kapitoly rezortu na základě pravomocného rozhodnutí by mohla mít dopad na rozpočet a realizaci některého z dalších projektů ministerstva,“ připustil pro ČESKOU POZICI Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations ministerstva vnitra.

Zbytečné kritérium

Projekt centrálního místa služeb (CMS) za 93 milionů je z 80 procent hrazen z peněz EU. Zbytek, tedy 19 milionů, doplácí ministerstvo z vlastní rozpočtové kapitoly.

Projekt CMS zahrnoval dvě výběrová řízení. První se týkalo služeb a projekce inženýringu CMS, cílem druhého bylo vybudovat CMS. Zásadní pochybení našli auditoři u obou.

Ministerstvo v tendru po uchazečích neoprávněně požadovalo předložení certifikátu ISO 27001

Do výběrového řízení o zakázku „Služby a projekce inženýringu CMS“ se ve stanovené lhůtě přihlásil jediný uchazeč, společnost BDO IT. Podle auditorů však ministerstvo vnitra po uchazečích neoprávněně požadovalo předložení certifikátu ISO 27001 (standard pro systémy řízení bezpečnosti informací). V nálezu se opírají o dřívější stanovisko ÚOHS, podle nějž zadavatel nemůže požadovat předložení jiných než zákonem stanovených dokladů a forem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Proto auditoři konstatovali, že je tento požadavek v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Požadavkem na ISO 27001 ministerstvo vnitra podstatně omezilo okruh firem, které by se mohly tendru zúčastnit, „neboť nelze vyloučit, že by zadavatel obdržel nabídky dalších dodavatelů, kteří by mu nabídli výhodnější podmínky realizace předmětné veřejné zakázky“, uvádí zpráva.

Nestandardní reference

Dalším problémem byl požadavek, aby uchazeč o zakázku doložil, že státní správě v posledních třech letech dodal alespoň dvě významné služby - významnou službou se pro účely zadávacího řízení rozumí plnění zakázky s odměnou v hodnotě 17,5 milionu korun bez DPH. Auditorům se nezamlouvalo, že ministerstvo tím uměle vyloučilo reference na obdobné služby pro soukromý sektor. To prý opět zúžilo okruh možných dodavatelů a tudíž i znemožnilo případné výhodnější nabídky.

„Ze strany zadavatele nebylo zdůvodněno, že by předmět veřejné zakázky byl v případě jeho realizace pro veřejnou správu natolik odlišný od jeho realizace pro subjekt jiný než veřejnoprávní,“ konstatuje zpráva.

Zájemce musel předložil jako referenci pouze služby, jež v minulosti poskytoval ministerstvu vnitra, tedy instituci, která tendr vypisovala

Dále působí diskriminačně skutečnost, že zájemce o zakázku musel předložil jako referenci pouze služby, jež v minulosti poskytoval ministerstvu vnitra, tedy instituci, která tendr vypisovala.

Podobně diskriminační byl podle zprávy také požadavek ministerstva na složení týmu, který měl zakázku uskutečnit. Vnitro chtělo, aby se na plnění podíleli odborníci, kteří pracovali na výše uvedených referenčních zakázkách. Dle názoru auditorů mohli být na základě tohoto požadavku znevýhodněni potencionální uchazeči, u kterých tito konkrétní zaměstnanci nepracovali.

Jak správně vypsat a zrušit tendr?

Nesrovnalosti provázely i druhý tendr, „Vybudování CMS“. Ministerstvo vnitra uveřejnilo podmínky výběrového řízení 25. dubna 2008. Obdrželo dvě nabídky, jednu od GTS Novera, druhou od společnosti Telefónica O2.  Vítězem se stala GTS Novera s nabídkovou cenou 64,4 milionu korun (Telefónica O2 nabídla cenu 100 milionů korun). Jenže v červenci 2008 ministerstvo tendr zrušilo, protože se prý objevily nepředvídatelné objektivní příčiny, které resort údajně nezpůsobil. O dva měsíce později vypsalo na stejnou zakázku jiný typ tendru, tentokrát jednací řízení s uveřejněním. Podle auditorů ministerstvo tento postup adekvátně nevysvětlilo.

Auditoři proto posuzovali oprávněnost vyhlášení jednacího řízení s uveřejněním. Do tohoto tendru se přihlásil už jen jediný uchazeč, Telefónica O2 s nabídkovou cenou 64,7 milionů korun. Společnost zakázku získala. Podle názoru auditorů však zadavatel nedostál všem podmínkám pro využití jednacího řízení s uveřejněním podle zákona o veřejných zakázkách.

Dále se prý tímto postupem ministerstvo vnitra vystavilo riziku, že nestihne projekt uskutečnit v souladu s žádostí o dotaci z EU a ohrozilo kontinuitu dalších plánovaných aktivit. V neposlední řadě úředníci zkrátili čas na dodání zakázky z původních šesti měsíců na čtyři, címž podle auditorů mohlo vzniknout diskriminační prostředí.

Na tahu je ÚOHS

„Ministerstvo vnitra zaslalo podnět k zahájení správního řízení na ÚOHS, který provede nezávislé šetření. V případě, že by ÚOHS potvrdil podezření na nesrovnalost u všech zjištění, jednalo by se o ztrátu maximálně 74 milionů korun,“ uvedla pro ČESKOU POZICI Jana Jabůrková, tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj.

Mluvčí ministerstva vnitra Novák hovoří zdrženlivě. „Pokud dojde k pravomocnému uznání pochybení, bude muset ministerstvo vnitra nezpůsobilé výdaje uhradit z vlastního rozpočtu. O jakou částku se bude jednat, je v tuto chvíli předčasné hovořit. Pověřený auditní subjekt vyslovil několik podezření, které se musí teprve jednotlivě posoudit, a poté potvrdit, nebo vyvrátit.“

Pokud se naplní nejčernější scénář, bude to pro vnitro citelný zásah. Už tak se ministr Jan Kubice potýká s problémem, jak ušetřit v příštím roce dvě miliardy, aniž by sáhl na platy policistů a občanských zaměstnanců.

Autor:
zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.