Čtvrtek 1. prosince 2022, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Tvrdá zkouška: O zvláštní povolení přišlo 16 insolvenčních správců

  10:11
Počet insolvenčních správců se zvláštním povolením po přezkušování zeštíhlel na 26 jedinců, přičemž 15 úspěšně složilo zkoušku. O oprávnění řešit největší úpadky přišlo vedle veřejnosti neznámých jmen i několik insolvenčních správců, kteří jsou ve vedení profesních stavovských organizací, ať už insolvenčních správců nebo advokátů.

Osobní bankrot. foto: Shutterstock

Na chodbách pražského justičního areálu Na Míčánkách bylo poslední červencovou středu rušno. Dva strážníci tudy vedli mladíka v poutech, před jednací síní udílel advokát poslední rady klientům, prodavačka z bufetu rovnala chlebíčky ve vitríně. Před místností číslo 301 stály dvě elegantně oblečené ženy a každou chvílí kontrolovaly hodinky. Úderem desáté hodiny otevřel dveře zaměstnanec insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti a vyzval přítomné, kteří čekali na zkoušky insolvenčních správců se zvláštním povolením, aby vstoupili do jednací síně.

Zkušební komise vítala dvě insolvenční správkyně, které díky zvláštnímu povolení mohly řešit úpadky firem s obratem nad sto milionů korun. Odpověď na otázku, proč stály správkyně před komisí, leží v jednom z prvních paragrafů zákona o insolvenčních správcích. Ten platnost zvláštního povolení limituje na pět let. Podmínkou jeho prodloužení je vykonání zvláštní zkoušky.

Ovlivnění přidělených kauz

Pořadí zkoušených stanoví los. Toho se na výzvu organizátorů ujal muž v obleku, který si přišel průběh zkoušky poslechnout. Když pak před komisi usedla první insolvenční správkyně, zkoušející jí sami z předem stanovených tematických okruhů vybrali otázky. Komise zkoušela znalost insolvenčního práva, občanského práva hmotného a procesního, obchodního práva, řízení a financování podniku a principy fungování finančního trhu. Zkouška trvala zhruba dvě hodiny. Výsledky vyhlásila komise až po přezkoušení všech z daného bloku.

Odejmutí zvláštního oprávnění může ovlivnit kauzy, které má insolvenční správce přidělené. Insolvenční soud je může, ale nemusí z daného řízení odvolat a ustanovit nového insolvenčního správce. Setrvání takového správce ve funkci je výhradní odpovědností soudu. Záleží tak výhradně na jeho úvaze.

„Každý člen komise má jeden hlas. V případě nerovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího,“ uvedla Tereza Svobodová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti. Komise měla v průběhu tří let vyzkoušet 27 insolvenčních správců, pět z nich ale na zkoušku nedorazilo, další o termín nepožádali, jiní vzali žádost o přezkoušení zpět. Ti a sedm správců, kteří u zkoušky neuspěli, přišli o zvláštní povolení. Zkoušku ale mohou ještě opakovat. Bez zvláštního povolení mohou dále vykonávat činnosti „obecného“ správce – řešit osobní bankroty či menší konkurzy.

Seznam insolvenčních správců se zvláštním povolením tak dnes tvoří jen 26 jedinců. Z toho je 15 těch, kteří zkoušku složili úspěšně. Zbytek tvoří správci, kteří mají povolení kratší dobu než pět let a zkoušky je teprve čekají. Odejmutí zvláštního oprávnění ale může ovlivnit kauzy, které má insolvenční správce přidělené. „Insolvenční soud je může, ale nemusí z daného řízení odvolat a ustanovit nového insolvenčního správce. Setrvání takového správce ve funkci je výhradní odpovědností soudu. Záleží tak výhradně na jeho úvaze,“ vysvětlila Svobodová. Ustanovení nového správce tak může řízení prodloužit.

Pokud ale správce s odejmutým povolením působí v korporaci, kde je více správců se zvláštním povolením, odejmutí kauzy nehrozí. To je případ společnosti vlivného insolvenčního správce a člena představenstva České advokátní komory Michala Žižlavského, který o zvláštní povolení přišel. V prvním termínu zkoušky totiž neuspěl, na ten opravný ale nedorazil. Na ministerstvo spravedlnosti totiž podal kvůli průběhu zkoušky žalobu.

Spíše praktické znalosti

„Nebylo mi umožněno složit zkoušku dle zákona. Navíc se konala v jiném termínu, než který byl veřejně oznámen, a byla tak vyloučena kontrola veřejnosti. Rozhodování zkušební komise navíc ovlivňoval podjatý zkušební komisař. To, a další věci tvrdím a prokazuji v řízení před soudem,“ tvrdí Žižlavský, pro něhož je systém zkoušek nedůvěryhodný. K průběhu zkoušky se na základě dotazů LN vyjádřili i další insolvenční správci, kteří před komisi usedli. Většina z nich přiznala, že v kombinaci s vysokým pracovním zatížením, bylo náročné se na teoreticky zaměřenou zkoušku připravit.

Někteří správci zmiňovali, že vhodnější by bylo zkoušku zaměřit na praktické znalosti, třeba formou případové studie, která by lépe prověřila, jak se správce v materii orientuje. Komisi většina správců považovala za profesionální a důvěryhodnou.

„Troufám si říct, že rozsah a forma zkoušky z ní dnes vytvořily nejobtížnější profesní zkoušku u nás,“ myslí si insolvenční správce Lee Louda. Někteří správci zmiňovali, že vhodnější by bylo zkoušku zaměřit na praktické znalosti, třeba formou případové studie, která by lépe prověřila, jak se správce v materii orientuje. Komisi většina správců považovala za profesionální a důvěryhodnou. „Zkouška byla regulérní. Komisaři jsou podle mého názoru korektní,“ uvedla insolvenční správkyně Martina Jinochová-Matyášová. Výhrady u některých správců vzbudil způsob přidělování otázek.

„Nejsou losovány, ale pokládány dle volné úvahy zkušebních komisařů. Člověk si nemůže nevzpomenout na Donutilovu historku o prvocích a láčkovcích,“ myslí si Oldřich Řeháček, insolvenční správce Administrace insolvencí City Tower. Obává se, že tím mohou komisaři některé správce znevýhodňovat a naopak. Ministerstvo se odvolává na to, že losování nezakotvuje příslušná vyhláška. „Losování okruhů by nebylo vhodné. Některé otázky jsou mezi sebou významněji provázány, a je tak nevhodné jejich souběžné zkoušení. Jindy je naopak vhodné zkoušet okruhy, které na sebe logicky navazují,“ uvedla Svobodová.

Od zkoušky s „nálepkou“

Soupiska insolvenčních správců se zvláštním povolením po přezkušování zeštíhlela na 26 jedinců. O oprávnění řešit největší úpadky přišlo vedle veřejnosti neznámých jmen i několik insolvenčních správců, kteří jsou ve vedení profesních stavovských organizací, ať už přímo insolvenčních správců, nebo advokátů. Jaká asi bude první myšlenka, která napadne jejich nepřátele či byznysové konkurenty? Ostuda?! Skandál?!

Koncem července jsem jeden z termínů zvláštní zkoušky navštívila. Atmosféra se dala krájet. Před zkušební komisi tam usedli ti, kteří zvláštní povolení získali jako jedni z prvních v Česku. Jinými slovy, když se řekne „insolvenční správce“, vybaví se vám jejich tvář. A pak se komise začala ptát na schůzi věřitelů, odvolání, exekuce, zákonné zastoupení podnikatele, rozdíl mezi zrušením kampeličky a banky...

„Tohle neznáte? To je v jednom z prvních paragrafů zákona.“ A jindy suverénní profesionálové se začínají propadat v čase a nejednou znovu sedí před státnicovou komisí. Zkouška byla veřejná a 90 procent těch, kteří se na ni přišli podívat, její průběh nahrávali nebo zapisovali. Nebyli to vysokoškolští studenti, kteří se zajímají o tuto profesi, ale insolvenční správci nebo jejich zaměstnanci, kteří každé vyřčené slovo zkoušeného zvěční. A ty hodně nepovedené odpovědi si podtrhli červeně.

Insolvenční správce se zvláštním povolením je dnes jedna z mála profesí, kde se přezkušuje. Lékařská komora nechce po doktorech, aby atestaci skládali každých pět let, soudce nemusí opakovat justiční zkoušky a notář znovu obhajovat svůj úřad. Znamená to ale, že jim – oproti insolvenčním správcům – věříme, že svoji odbornost v průběhu času neztratili?

Zvláštní povolení dává správci obrovskou moc. Ze dne na den může začít rozhodovat o tisíci zaměstnancích firmy v úpadku. Výkon této profese tak může ovlivnit i stupeň nezaměstnanosti v určitém kraji. Stát se insolvenčním správcem se zvláštním povolením proto neznamená jen patřit do elitní skupiny, ale umět přijímat obtížná rozhodnutí. A jedno z nich je, zda znovu ke zkoušce jít.

Insolvenční správci se zvláštním povolením

U zkoušky uspěli

Kateřina Buďveselová; Monika Cihelková; Emil Fischer; Jiří Hanák; David Jánošík; Vladimíra Jechová Vápeníková; Martina Jinochová Matyášová; Lee Louda; Jiřina Lužová; Kateřina Martínková; Pavel Novák; Šimon Peták; Martin Pinta; Adam Sigmund; Ivo Šotek; Rudolf Vinš; Jiří Zrůstek

Zvláštní povolení zaniklo

Roman Froněk; Josef Cupka; Eva Hepperová; Petra Hýsková; Aleš Klaudy; Kamil Podroužek; Oldřich Řeháček; Jaroslav Svoboda; Jiří Švihla; David Termer; Ladislav Tetera; Pavel Ubr; Daniela Urbanová; Jan Vavřina; Lenka Vidovičová

Michal Žižlavský

Soudí se ministerstvem spravedlnosti o to, že mu neumožnilo složit zkoušku podle zákona.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!