Středa 31. května 2023, svátek má Kamila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Vzhůru k apokalypse!

  20:14

Třeba nás před zničením světa zachrání Číňané, jejichž existenci fundamentalističtí křesťané, židé ani muslimové vůbec neberou na vědomí.

foto: Česká pozice

Náboženský fundamentalimus je největší nepřítel lidstva. Píše Michael Baigent, známý spoluautor historických bestsellerů o Ježíšovi, jeho potomcích a o rytířském řádu templářů. Je odborníkem na srovnávací religionistiku a má toho o náboženství nastudováno dost na to, abychom jeho varování věnovali pozornost.

Tentokrát si vzal k textové analýze poslední knihu Nového zákona Zjevení Jana z Patmosu, též zvané Apokalypsa, jehož text Baigent označuje za „zapeklitý a zrádný“. Především však její vliv a výklady současných fundamentalistických křesťanů, především v USA.

Bitva o Izrael

Baigent vyslovuje podezření, že těmito výklady, které počítají s gigantickou bitvou o Izrael, se řídí i značná část americké politické elity. Ta nejenže s tou bitvou počítá, ale chtěla by ji i urychlit, a považuje se v tom za nástroj Kristův. Demokracii pokládá za kacířství. Zaručeným, neboť prorokovaným výsledkem bitvy je Kristovo vítězství nad celým světem a zánik všeho antikřesťanského.

To je hlavní důvod, proč američtí fundamentalističtí křesťané podporují Izrael. Ten se totiž s poznáním, že Ježíš je jeho Mesiáš, obrátí na křesťanství. Poražený islám zanikne. Této závěrečné bitvě se říká Armagedon podle izraelské hory Har Megido, kde se má odehrát.

Zaručeným, neboť prorokovaným výsledkem bitvy je Kristovo vítězství nad celým světem a zánik všeho antikřesťanského

Než nad těmito obavami mávneme rukou jako nad paranoidním výplodem senzacechtivého a komerčně zaměřeného spisovatele, připomeňme si s ním, co vlastně ten Armagedon je. Úvodním vysvětlením také začíná Baigentova kniha Racing Toward Armageddon: The Three Great Religions and the Plot to End the World (Závody k Armagedonu. Tři velká náboženství a spiknutí na ukončení světa).

Příchod spasitelů

Har Megido je hora uprostřed Izraele, v níž archeologie našla pozůstatky civilizací jdoucích až do 7. tisíciletí před naším letopočtem. Zde nastane konec světa otevřením svitku se sedmi pečetěmi. S každou pečetí se na lidstvo vyhrnou nové hrůzy a katastrofy a falešný prorok Antikrist, též zvaný bestie, povede satanskou armádu proti dítkům Božím.

Poslední bitvu na Megidu vyhraje z nebe sestoupivší bojovník na bílém koni, obvykle vykládaný jako Kristus ve svém druhém příchodu na Zemi. Ten se svou „nebeskou armádou“ zaplaví Zemi všelijakými masakry a přírodními katastrofami, v nichž „satanská vojska“ zahynou jeho neúprosným mečem a jejich velitel bude uškvařen ve vařící síře. Této impozantně poeticky surreální a nepochybně symbolicky míněné fantazii doslovně věří 59 procent Američanů.

Ladí i s vírou některých muslimů v příchod islámského spasitele Mahdího, který s pomocí Ježíšovou porazí démonická vojska Džalála, islámskou obdobu satanského vůdce. Akorát že v této verzi všichni spravedliví přestoupí na islám, který bude vládnout světu z Jeruzaléma.

Nějakým hromadným vražděním se mezitím vyřeší teologický spor sunitských a šíitských muslimů. A pak už budou povražděni všichni Židé a ti křesťané, kteří nebudou chtít přestoupit na islám. Bude nastolen celosvětový kalifát a všechny technologie USA a Evropy přejdou do rukou muslimů.

Pestré fantazie

Fantazie muslimských apokalyptiků je ještě pestřejší. Egyptský spisovatel Muhammad Daúd ve svých bestsellerech fantazíruje, jak Mahdí vypouští na Izrael jadernou bombu, která pozabíjí všechny Židy a vyhne se muslimům. Alláh totiž nad nimi svým větrem odvane radioaktivitu k Židům.

Předzvěstí přicházejícího Mesiáše byl nedávný výskyt téměř dokonale červené jalovice – jen s několika bílými chloupky

Židovští fundamentalisté počítají s tím, že bitvu vyhrají oni a bez boje. Mesiáš prostě přijde, postaví Šalamounův chrám, z nějž bude celému světu vládnout židovská víra. Bez boje, to v nejhorším případě znamená, že nebudou bojovat oni, protože to za ně jako vždy z vůle Boží vybojují jejich vlažněji věřící spoluobčané.

Předzvěstí přicházejícího Mesiáše byl nedávný výskyt téměř dokonale červené jalovice – jen s několika bílými chloupky. Její zrození hebrejská bible předvídá jako znamení příchodu Mesiáše. Vtipálci v restauračním podnikání nelenili a Červená jalovice se stala nejpopulárnějším steakhousem v Jeruzalémě.

Návrat do doby temna

Že by se tyto tři verze mohly někdy dohodnout na nějakém míru, je těžko představitelné. Vzhledem k tomu, že jejich počty sílí – a vzhledem ke zbraním, jaké dnes mají k dispozici –, ženou svět společně do záhuby. Žádná strana, upozorňuje Baigent – a zdůrazňuje to hlavně u Janova Zjevení –, neponechává prostor pro soucit, odpouštění, tvůrčí svobodu myšlení. Všechny nás chtějí vrátit do dob temna, v nichž podle Baigenta „slepá víra byla důležitější než prozíravé objevy, dogmatismus byl ceněn víc než tolerance a falešné bylo důležitější než pravdivé“.

Baigent cituje bojová kázání amerických kazatelů. Například: „Tentokrát Ježíš nebude beránkem Božím, ale Lvem Judejským, který rozdupe své nepřátele, až se jeho oděv zbrodí jejich krví.“ Uvádí i četné příklady jejich odhodlání vnést pravé křesťanství do americké politiky. Táže se, kolik amerických politiků se ideou Armagedonu už řídí, a vnímá jejich alianci s Izraelem jako pokrytectví, jehož konečným „prorockým“ cílem je obrácení Židů na křesťanství a zánik judaismu. Včetně fyzické smrti těch Židů, kteří nekonvertují.

Důkazy nachází v tuctech knih těchto amerických kazatelů. Třeba tento od Hal Lindseyho: „Mnoho přežívajících Nežidů i Židů vloží svou důvěru v pravého Mesiáše, Ježíše Krista, který nastolí věčné království a provede duchovní obrácení Izraele. Židé budou ohromeni mocí Ježíšovou a spatří jméno svého pravého Boha a Mesiáše Ježíše Krista.“

Apokalyptických Židů je pár desítek tisíc. Apokalyptických křesťanů pár milionů. Apokalyptických muslimů pár set milionů.

Dramatičtěji a pompézněji fantazíruje John Hagee: „Bez varování se Ježíš Kristus zjeví na nebesích a zadští oslnivým světlem. Po celé zemi puknou hroby, jak jejich obyvatelé vzletnou k nebesům.“ Jak doslovně biblické texty berou, dává Hagee najevo i ve svém výkladu nebes jako „obrovské nemovitosti“ (zřejmě plné realitních agentů). Neboť jak pravil Ježíš: „V domě mého otce je mnoho komnat.“

Máme se na co těšit

Proto apokalyptičtí křesťané financují v Izraeli ty nejfanatičtější ultraortodoxní sekty, které za ně „osvobodí“ Chrámovou horu občasnými demonstračními průvody ve starodávných judejských kněžských hábitech se slovy: „Naše úsilí neskončí, dokud islámská nemravnost na Chrámové hře neskončí a jejich okupace tohoto nejsvatějšího místa Božího a lidu Izraele a celého světa se neodstraní.“

Baigent připomíná událost z dobytí Jeruzaléma v roce 1967, kdy jeden rabín přišel za velitelem izraelských jednotek obsazujících Chrámovou horu a řekl mu: „Generále, teď máme jedinečnou příležitost mešity vyhodit do povětří a máme navždy pokoj.“ Na to mu generál odpověděl: „Rabíne, vy odtud okamžitě vypadnete, nebo vás odvedu do vězení.“

Je sice možné tyto rabíny podezírat, že na americké křesťany jen hrají divadlo, aby z nich mámili peníze, ale spoléhat na to by mohlo být riskantní. Několik pokusů o vyhození mešit na Chrámové hoře do povětří izraelská policie zmařila a nadále nad nimi bdí.

Máme se zřejmě všichni na co jeden od druhého těšit. Jak to dopadne, můžeme hádat do skonání světa. Jedna maličkost, na kterou Baigent zapomněl, jsou počty. Apokalyptických Židů je pár desítek tisíc. Apokalyptických křesťanů pár milionů. Apokalyptických muslimů pár set milionů.

Třeba nás však před zničením světa stihnou zachránit Číňané, jejichž existenci – i všech ostatních – apokalyptické vnímání světa vůbec nebere na vědomí.

Racing Toward Armageddon: The Three Great Religions and the Plot to End the World
(Závody k Armagedonu. Tři velká náboženství a spiknutí na ukončení světa)
AUTOR: Michael Baigent
VYDAL: HarperOne 2009
ROZSAH: 304 stran

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!