29. července 2015 7:49 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

101 výletů s dětmi: Proti proudu vodovodu do Zahrádky

Želivka | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Želivka | foto: Wikipedia

Poslední část středočeského putování míří proti proudu, nikoliv však říčnímu, ale proti proudu vodovodních trubek. Od kohoutku v kuchyni k přehradě Švihov na Želivce, největší zásobárně pitné vody pro Prahu a okolí.

Bude to výlet do města, které bylo, a už není. Zůstal z něj pouze kostelík svatého Víta na břehu přehrady. Polovina města skončila pod hladinou, druhou pohltil les. Městečko se jmenovalo Zahrádka a zmizelo v roce 1976, když byla přehrada napuštěna.

V okolí kostela ale můžete s dětmi hledat stopy, které město v krajině zanechalo. Například u zbytků kašny u kostela, kde dříve bylo hlavní náměstí, stačí poodhrnout vrstvu mechu –a narazíte na asfalt po původní silnici.

Patrné jsou také stopy benzinové pumpy, která tu stávala. Průseky v lese za kostelem zase prozrazují, kudy vedly městské ulice. Tam, kde stávaly domy, je mladý les, o poznání nižší než velké stromy za bývalými humny. Podezřele dlouhé a rovné valy jehličí zase naznačují, kde zůstaly základy domů, které před napuštěním přehrady strhl buldozer. Silnice procházející městem končí ve vodě, a když přehradu objedete a lesem projdete na protější břeh, uvidíte, jak se zase z vody vynořuje. Příroda Zahrádku pozvolna pohlcuje, ale celou ji zatím nespolkla.  

Zahrádka

Město založil na břehu Želivky Přemysl Otakar I. v roce 1219. Roku 1969 však vláda rozhodla, že na Želivce bude postavena nová přehrada, aby Praha měla dostatek pitné vody. V té době stálo v Zahrádce 200 domů a žilo zde přes 700 obyvatel. V roce 1976 Zahrádka zanikla. V kostele sv. Víta, který jako jediný zůstal stát, se dochovaly vzácné fresky ze 14. století.

Lidové noviny