11. dubna 2008 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

Je nám líto, let je už plný

Letiště - ilustrační foto | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Letiště - ilustrační foto | foto: Lidové noviny

Při zpoždění letu se automaticky peněžité kompenzace nedočkáte. Pokud se ale nedostanete na palubu, můžete dostat odškodné až 600 eur.

Letecká doprava se vyznačuje poměrně velkou pravidelností, přesto se může někdy stát, že se váš let zpozdí nebo je dokonce zrušen. Mnoho aerolinek také prodává více letenek, než kolik činí kapacita letadla a vám v důsledku toho může být odepřen nástup na palubu.

Setkáte-li se s některým z uvedených problémů, měli byste se ihned obrátit na zástupce letecké společnosti, která provozuje váš let, a požádat jej o pomoc.

Konkrétní druh poskytnuté asistence či výše případné náhrady jsou určeny politikou dané letecké společnosti. Mějte na paměti, že existuje minimální standard, který musí být zajištěn. Ten je v mezinárodní letecké přepravě definován dvěma zásadními předpisy: Montrealskou konvencí, která se vztahuje na lety po celém světě, a evropským nařízením 261/2004, které reguluje pouze lety uvnitř EU, lety začínající v EU a lety s unijními dopravci na letiště v EU.

Pod ochranou EU
Dobrou zprávou pro cestující je. že jejich práva jsou v Evropě chráněna výrazně nad rámec Montrealské konvence. Platí, že ochrana se týká nejen pravidelných, ale i charterových letů. Nárok na případné kompenzace můžete uplatnit u leteckého dopravce, s nímž jste uzavřeli smlouvu, nebo v případě, že jde o různé společnosti, i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje. Jsou-li vám vaše zákonná práva odepírána, můžete se obrátit například na Úřad pro civilní letectví. U organizovaných turistických zájezdů lze také žádat odškodnění od provozovatele zájezdu. To se vztahuje i na neposkytnutí letu, který byl součástí zájezdu. Kromě toho má provozovatel povinnost bezplatně pomoci učinit nápravná opatření včetně zajištění náhradní dopravy.

Kolik dostanete

Nikdo si asi nepřeje zažít při cestě letadlem problémy. Jak vysokou náhradu můžete očekávat, pokud přesto nastanou?

Odepření či zrušení letu v EU: Kompenzace 250 eur při letu na vzdálenost 1500 km a kratší, 400 eur při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km, 600 eur při letu delším než 3500 km mimo EU. Pokud zpoždění v destinaci nepřesáhne 2, respektive 3 nebo 4 hodiny, náhrada se vyplácí v poloviční výši.

Odepření letu mimo EU: Případnou způsobenou škodu je třeba prokázat s limitem odškodnění 4150 SDR (asi 108 000 Kč). Dlouhá zpoždění v EU: Při zpoždění delším než pět hodin automatický nárok na proplacení všech zbývajících úseků cesty plus bezplatný let do původního místa odletu. Navíc můžete žádat o až 4150 SDR za prokazatelně způsobené škody.

Dlouhá zpoždění mimo EU: Stejně jako u odepření letu je potřeba způsobenou škodu prokázat s limitem náhrady 4150 SDR.

Ztráta či zpoždění zavazadel: Odškodnění bývá určeno dle hmotnosti zavazadel či prokázané ceny a je limitováno částkou 1000 SDR (26 000 Kč). Při přepravě dražších zavazadel je vhodné deklarovat jejich hodnotu již při odbavení.

Zranění či smrt cestujícího:
V případě incidentu na palubě letadla jsou náhrady do výše 100 000 SDR vypláceny bez nutnosti prokázání přímé zodpovědnosti dopravce.

Zrušení letu
Představme si například situaci, kdy na volná sedadla připadá více cestujících, než se tam může vejít. Dopravce má povinnost nejdříve vyzvat případné dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Když se nikdo takový nenajde, nezbývá, než nějakému cestujícímu odepřít nástup do letadla.

Padne-li černý Petr právě na vás, nezoufejte. Dostanete náhradu ve výši 125 až 600 eur v závislosti na délce letu a způsobeném zpoždění. Navíc vám aerolinky musí poskytnout možnost volby mezi proplacením neproletěných úseků cesty (plus bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečné destinace. Automaticky máte také nárok bezplatně využít komunikační vybavení, dostanete občerstvení odpovídající denní době a délce očekávaného zpoždění, a případně vám bude zdarma zajištěno ubytování v hotelu včetně přepravy.

Na podobné zacházení máte nárok i v případě, že je váš let zrušen. Jediným rozdílem je omezená povinnost vyplatit peněžité náhrady. Té se může dopravce zprostit, pokud zrušení oznámí včas (zpravidla s předstihem alespoň dva týdny), nebo pokud dokáže zajistit dopravu cestujících do destinace jiným způsobem a doba odletu a příletu se liší jen o několik hodin. Náhrady také nemusí automaticky vyplácet v případě, že zrušení letu bylo z důvodu mimořádné události, které nebylo možno předejít.

Bez pomoci byste neměli zůstat ani v případě zpoždění vašeho letu. Na stravu, ubytování a komunikační vybavení máte nárok, pokud dopravce předpokládá zpoždění nad dvě hodiny u letů kratších než 1500 km, nad tři hodiny u delších letů uvnitř EU a u všech letů dlouhých 1500 až 3500 km, a nad čtyři hodiny u letů mimo EU delších než 3500 km.

Při zpoždění delším než pět hodin máte nárok na proplacení všech zbývajících úseků cesty plus bezplatný let do původního místa odletu. Navíc můžete žádat náhradu prokazatelně způsobené újmy ve výši až 4150 SDR (což odpovídá přibližně 108 000 Kč).

Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním vašich zavazadel můžete žádat až o 1000 SDR (cca 26 000 Kč). V případě poškození odbavených zavazadel musíte svůj nárok uplatnit písemně do sedmi dnů od jejich návratu, u zpožděných zavazadel je lhůta dvacet jedna dnů.

Pozn.: SDR - peněžní jednotka Mezinárodního měnového fondu, 1 SDR je asi 26 Kč

Michal Karásek, Lidové noviny

Najdete na Lidovky.cz