26. června 2008 6:31 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

Kdo zodpovídá za věci v kempech?

Za škodu na vozidle ručí majitel kempu či pojišťovna. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Za škodu na vozidle ručí majitel kempu či pojišťovna. | foto: Lidové noviny

PRAHA Za věci uložené v kufru auta, které netvoří příslušenství vozidla, či v nezamčeném stanu neručí provozovatel kempu ani pojišťovna. V případě ručení za auta a věci v kempech jde o složitou otázku, tak jak to v odpovědnostním pojištění bývá. Základem pro její zodpovězení je občanský zákoník, i když vysvětlení jeho paragrafů v tomto případě není jednoduché.

Podle Jaroslava Besperáta, náměstka generálního ředitele České podnikatelské pojišťovny (ČPP), občanský zákoník uvádí, že stejně jako provozovatelé garáží odpovídají i organizace poskytující ubytovací služby a jiné podniky podobného druhu za dopravní prostředky v nich umístěné a za jejich příslušenství.

Znamená to tedy, že odpovědnost za případnou škodu na vozidle mají provozovatelé podniků zajišťujících dočasné odstavení vozidla. Pokud jsou tito provozovatelé pojištěni, tak tuto odpovědnost na sebe přebírá příslušná pojišťovna. Ovšem pouze za předpokladu, že byly splněny pojišťovnou stanovené smluvní podmínky. Oplocení kempu, uzavření prostoru závorou, hlídání stálou službou a ostrahou s příslušným počtem osob závisejícím na velkosti zařízení apod.

Odpovědnost je i na majiteli
„Provozovatel hlídaného parkoviště, garáže nebo kempu a potažmo ani žádná pojišťovna neručí za věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného auta,“ říká Patrik Balla, ředitel Wüstenrot pojišťovny. „Ručí se jen za odcizení věcí, které tvoří příslušenství vozidla, jako například náhradní pneumatika, zvedák, kanystr s olejem či benzinem, souprava nářadí apod.“

Takže pozor, v autě nikdy nenechávat zavazadla, prádlo, šaty, spotřebiče apod. Ty patří do ubytovacího zařízení nebo do uzamčeného stanu. Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy, zdůrazňuje, že ubytovací organizace odpovídá za ostatní věci odložené v dopravním prostředku jedině za předpokladu, že na základě zvláštní smlouvy je jako individualizované převezme do úschovy.

Všechno ostatní je záležitostí odpovědného chování majitele. Provozovatel kempu nebo pojišťovna se poskytnutí náhrady za vzniklou škodu například vyhnou za předpokladu, že věci jsou odcizené ze stanu, který je uzavřen pouze na zip. To by se dalo přirovnat k odchodu z chatky či pokoje, aniž za sebou zavřeme dveře. Za takové škody nikdo neodpovídá. Stan musí mít zámek, který jeho majitelé při odchodu vždy uzamykají. Zloděj tak musí překonat překážku chránící věc proti odcizení - poškodit zámek, rozříznout stan apod.

Škodu nahlaste včas
„Především zavolat policii, aby celý případ vyšetřila a sepsala protokol. To je nejlepší důkaz pro objektivní posouzení celé škody,“ zdůrazňuje Besperát z ČPP. Zároveň doporučuje uplatnit právo na úhradu škody u provozovatele hlídaného parkoviště, garáže, kempu bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned. Časovým limitem pro takové uplatnění je lhůta patnáct dní ode dne, kdy se o škodě poškozený dozvěděl.

V případě nesplnění této povinnosti dojde k zániku (prekluzi) práva na náhradu škody. K tomuto zániku soud přihlíží i bez návrhu, to jest z úřední povinnosti. Stejná zásada platí i při vyřizování škody z titulu pojištění odpovědnosti provozovatele. Ten musí postiženému potvrdit, že škodu uznává, a teprve na základě tohoto dokladu může poškozený uplatňovat své nároky na pojišťovně.
Zbyšek Štěpánek, Lidové noviny

Rodina se chystá na návštěvu hned po porodu, co s tím?
Rodina se chystá na návštěvu hned po porodu, co s tím?

Ráda bych se zeptala žen, které už to mají za sebou. měly jste po porodu chuť přijímat návštěvy rodiny (ze strany partnera vlastně trochu cizí lidi) doma? Mám trochu představu, že budu potřebovat dost času se sžít s miminkem, trénovat kojení, možná budu ve stresu, když bude chtít mimčo tahat někdo jiný. Jak jste to řešily případně? Jak si nastavit hranice?

Najdete na Lidovky.cz