10. června 2007 9:03 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

Podrobná pravidla soutěže „Fotospoušť“

Fotospoušť | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Fotospoušť | foto: Lidovky.cz

I. Obecná ustanovení
 1. Soutěž Fotospoušť (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje její pravidla a odešle fotografii způsobem uvedeným v těchto pravidlech.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Lidové noviny, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 438 74 444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1034 (výše též „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osob, které tvoří s organizátorem holding.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 7. Účastníci soutěže se zavazují, že budou posílat pouze fotografie, které sami zhovotovili. V případě, že budou zasílat fotografie, které nafotil někdo jiný, mohou být ze soutěže vyřazeni.

II. Osobnostní práva účastníků
 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové záznamy.
 2. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním fotografie organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor účastníkem uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, resp. v případě sms zpráv pouze telefonní číslo) zpracoval ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb s tím, že účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje společnosti MAFRA, a.s. Souhlas podle tohoto odstavce je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
 3. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim, právo na jejich opravu, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona.
 4. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním fotografie organizátorovi výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem anebo společností MAFRA, a.s. zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu, bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb organizátora anebo společnosti MAFRA, a.s. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora, v servisních centrech mediální skupiny mafra, jejichž adresy jsou uvedeny v čl. IV (dále jen „Servisní centra“) či e-mailem na adrese osobni.udaje@mafra.cz.
  Zároveň poskytuje souhlas k bezplatnému otiskování a zveřejňování fotografii v deníku Lidové noviny, v magazínu Pátek a na zpravodajském portálu www.lidovky.cz.
 5. Osobní údaje účastníků (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) budou organizátorem užity (nad rámec uvedený v odstavci 1) pouze za účelem kontaktování výherců.

III. Mechanismus soutěže
 1. Soutěž bude probíhat 10 týdnů v celkem deseti kolech. Smyslem je posílat fotografie na určité téma. Téma bude vyhlášeno vždy v pondělí po dobu deseti týdnů. Fotografie bude možné posílat celý týden až do neděle 20 hodin na adresu fotospoust@lidovky.cz. Podmínky pro zařazení fotografií do vyhodnocení jsou následující: velikost do 3 MB, rozlišení alespoň 1600x1200 pixelů. V emailu je třeba uvést do předmětu název tématu, napsat jméno, adresu a název fotky a základní údaje o vzniku fotografie. Fotografie pro soutěž o hlavní cenu je nutné posílat ze stejné e-mailové adresy – e-mailová adresa bude jednoznačnou identifikací soutěžících. K jednomu tématu je možné poslat více fotografií, každou ale vždy v samostatném mailu.
Od následujícího pondělí do pátku budou vybrané fotografie průběžně uveřejňovány v Lidových novinách. Vítěz a dalších šest finalistů budou vyhlášeni vždy v sobotu v týdnu následujícím po týdnu, kdy bylo téma vyhlášeno; tyto fotografie budou otištěny v Lidových novinách.

11.6. bude vyhlášeno první téma, fotografie k němu se budou posílat do neděle 17.6., 18.6. bude vyhlášeno druhé téma, od 18.6. do pátku 22. 6. budou zveřejňovány čtenářské fotografie, v sobotu 23.6. bude vyhlášen vítěz a šest finalistů z prvního kola. Další kola budou vyhlašovány v týdenních intervalech po dobu celkem 10 týdnů.

Výherce budou vybírat fotografové a fotoeditoři Lidových novin.

 1. Soutěž je rozdělena do dvou částí: 1. část soutěže se nazývá „Hra o týdenní výhry“ a 2. část soutěže se nazývá „Hra o hlavní cenu“.
 2. Hra o týdenní výhry: Vítěz jednoho kola soutěže vyhraje fotopříslušenství.
 3. Hra o hlavní cenu: Finalisté jednotlivých kol obdrží podle pořadí body. Vítěz 7 bodů, sedmý v pořadí jeden bod. Body se budou po celou dobu soutěže sčítat, kdo bude mít na konci soutěže nejvíce bodů, vyhraje špičkový fotoaparát. Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi porota složená z fotografů a fotoeditorů Lidových novin.

IV. Výhry a jejich předání
 1. Termín převzetí výher se výherce dozví od organizátora. Vítězi mladšímu 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce. Místem převzetí výher jsou jednotlivá Servisní centra:
Město Adresa Telefon Otevírací doba (v pracovních dnech)
Praha, Karla Engliše 519/11, Praha 5, tel. 22 506 3111, 9.00 – 18.00, Pá 9.00 – 17.00
Brno, Jakubské nám. 4, tel. 516 202 338, 9.00 – 17.00
České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 36, tel. 388 909 311, 8.00 - 16.30
Hradec Králové, Karla IV. 18, tel. 498 515 313, 7.30 – 16.00
Jihlava, Masarykovo nám. 65, tel. 564 606 313, 8.00 - 16.30
Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 151/24, tel. 359 404 313, 8.00 - 16.30
Liberec, Nám. dr. Beneše 14/2 , tel. 488 123 313, 8.00 - 16.30
Olomouc, 8. května 15, tel. 583 808 313, 8.00 - 16.30
Ostrava, Puchmajerova 1, tel. 558 959 311, 8.00 - 16.30
Pardubice, Nám. Republiky 56, tel. 467 303 313, Po 7.30 – 17.00, Út - Čt 7.30 – 16.00, Pá 7.30 – 15.00
Plzeň, Sady Pětatřicátníků 4, tel. 374 333 313, 8.00 - 16.30
Ústí nad Labem, Hrnčířská 18/53, tel. 478 636 313, 7.30 - 16.30
Zlín, Bartošova 45, tel. 576 202 410, 8.00 - 16.30
 1. Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné.


V. Zveřejnění pravidel
Tato úplná, pro hru závazná pravidla, budou zveřejněna v deníku Lidové noviny v den zahájení soutěže, tedy v den, kdy do něj bude vložena karta, a budou zpřístupněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.lidovky.cz/fotospoust.

Najdete na Lidovky.cz