Registrace na serveru Lidovky.cz,
Neviditelném psu a České pozici

Přihlašovací údaje

Tento e-mail Vás bude identifikovat a pošleme Vám na něj zprávu s proklikem, jehož aktivací registraci potvrdíte
Vaše jméno a příjmení se bude zobrazovat u komentářů.
Pro kontrolu zadejte znovu vaše heslo.
Všechny položky jsou povinné

Pravidla registrace

1. Provozovatelem zpravodajského serveru Lidovky.cz a Česká pozice.cz, na adrese www.lidovky.cz, resp. ceskapozice.cz, je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, IČ: 45313351, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, B 1328.

2. Provozovatelem zpravodajského serveru Neviditelný pes, na adrese www.neviditelnypes.cz, je O.Neff, s.r.o., se sídlem U Mrázovky 3076/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 65414985, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, C 44949

3. Registrace pro servery uvedené pod bodem 1 a 2 je společná, tzn. po registraci je možné komentovat jak články na www.lidovky.cz, resp. ceskapozice.cz tak na www.neviditelnypes.cz. Společnosti MAFRA, a.s. a O.Neff, s.r.o. jsou tak v rozsahu provedené registrace společnými správci osobních údajů zadaných při registraci. Bližší podrobnosti naleznete níže v poučení o zpracování osobních údajů.

4. Aby mohl uživatel přispívat do diskusí na stránkách serveru lidovky.cz, ceskapozice.cz a neviditelnypes.cz, musí se registrovat. Postup pro registraci je popsán v rámci registračního formuláře a může být kdykoliv změněn.

5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.

6. Tato registrace není zpoplatněna. Provozovatelé si však vyhrazují právo registraci či příslušnou službu kdykoliv zrušit či registraci uživatele odmítnout či ji omezit jen na jednotlivý server (vždy rozhodnutím provozovatele příslušného serveru). Uživatel je oprávněn registraci kdykoliv zrušit. Upozorňujeme, že již zveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba zvlášť požádat. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoliv kterýkoliv komentář znepřístupnit, aniž by o tom uživatele informovali.

7. Při registraci je třeba zadat jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazují právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci.

8. Provozovatelé důrazně doporučují zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.

9. V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele může MAFRA, a.s. vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je ze strany MAFRA, a.s. ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.

10. U osob mladších 15 let si provozovatelé vyhrazují právo požadovat k provedení registrace souhlas jejich zákonného zástupce či jejich registraci bez dalšího odmítnout.

11. Registrace není určena osobám mladším než 13 let.

12. Při poskytnutí nepravdivých údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu stanovenou redakcí.

13. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatelé mají právo smazat duplicitní účty.

14. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazují právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.

15. Uživatel a jakýkoliv jiný návštěvník se zavazuje při návštěvě stránek provozovatelů dodržovat platné právní předpisy, dobré mravy a stanovená pravidla (zejména pravidla diskuze), a to jak obecná, tak zvláštní pro určité části či stránky; případné porušení může mít za následek mj. zrušení registrace.

16. Provozovatelé negarantují funkčnost komentářů.

17. Uživatel bere na vědomí, že provozovatelé nenesou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že provozovatelé neodpovídají za protiprávní úkony uživatele.

18. Uživatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat právní předpisy, dobré mravy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob.

19. Provozovatelé jsou oprávněni tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce, nestanoví-li provozovatelé jinak.

20. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „souhlasím s výše uvedenými pravidly pro registraci“.

Poučení o zpracování osobních údajů osob registrujících se v rámci Lidovky.cz, Neviditelnýpes.cz a Českápozice.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. a O.Neff, s.r.o. pokud se jedná o registrace v rámci Lidovky.cz, Neviditelnýpes.cz a Českápozice.cz (dále také jen „Servery“) v souvislosti s Nařízením EU č. 679/2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Společnými správci osobních údajů získaných při vyplňování registračního formuláře jsou společnost MAFRA, a.s. a společnost O.Neff, s.r.o. Samostatným správcem následně získaných údajů při provozování diskuzí na serverech Lidovky.cz a Českápozice.cz je pak MAFRA, a.s. (vč. využití registračních údajů pro soutěže, zlepšování služeb, marketing apod.) a samostatným správcem údajů získaných následně při provozování diskuzí na serveru Neviditelnýpes.cz je O.Neff, s.r.o. (vč. využití registračních údajů pro soutěže, zlepšování služeb, marketing apod.). Není-li dále stanoveno jinak, následující poučení se vztahuje na každého z provozovatelů samostatně.

Správu registrací v rámci společné registrace zajišťuje za obě výše uvedené společnosti společnost MAFRA, a.s., na niž se je možné se také v těchto věcech obracet.

Poučení o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Opište kód z obrázku:
Opište kód, který vidíte na obrázku vlevo. Pokud jej nepřečtete, vygenerujte si jiný kód.
vygenerovat jiný kód

Najdete na Lidovky.cz