Neděle 28. listopadu 2021, svátek má René
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

A přece se točí!

Česko

KALENDÁŘ VĚDECKÝCH OSOBNOSTÍ A OBJEVŮ

Před 375 lety byl odsouzen Galileo Galilei, toskánský astronom, fyzik a filozof

Na jaře 1609 se Galileo Galilei dozvěděl, že v Holandsku vynalezli „přístroj na přibližování dálky“. Inspirován si ještě téhož roku sestrojil vlastní dalekohled. Zvětšoval zhruba 30krát a neměl tehdy konkurenci. Galileo objevil měsíční „moře“, první čtyři měsíce Jupitera, sluneční skvrny, fáze Venuše, Saturnovy prstence.

Jenže existence Venušiných fází byla důkazem pro Koperníkovu heliocentrickou soustavu, která Vatikánu už desítky let pila krev. Navíc Galileo roku 1632 vydal jeho tištěný dialog o obou slunečních soustavách, ve kterém rozcupoval geocentrismus na kousky. Už rok nato však pozorováním Slunce osleplý, inkvizicí vyděšený stařec své učení odvolal. Na místě, kde před 33 lety Giordano Bruno vyslechl ortel smrti.

„Já, Galileo, syn Vincenza Galileiho z Florencie, u věku svém let sedmdesáti, osobně před soudem stojící a pokleknuvší před nejdůstojnějšími kardinálskými Eminencemi,v celém křesťanském světě generálními inkvizitory ... přísahám, že vždycky jsem věřil, že i nyní věřím a s pomocí Boží věřiti budu v budoucnu všechno to, co za pravé má, co káže a co učí svatá katolická apoštolská církev. Byl jsem pak tímto Svatým officiem prohlášen za silně podezřelého z kacířství proto, že jsem měl za správné a věřil, že Slunce stojí nehybně jako střed světa a že Země není středem světa a točí se, a proto že jsem -byv právně obeznámen s předpisy jeho, že mám každým způsobem opustiti mylný názor, že Slunce je středem světa a že Země se otáčí a není středem světa, a že nemám míti za správnou tuto mylnou nauku ani ji hlásati, ani ji učiti, a když jsem si byl uvědomil, že tato nauka jest v rozporu se svatým Písmem -přes všecko to vše ještě dal do tisku knihu, ve které pojednávám o téže nauce již zavržené a přináším působivé důvody v její prospěch, aniž uvádím řešení.

Pročež, chtěje z myslí Vašich Eminencí a z myslí každého věrného křesťana vymýtiti toto velké podezření, správně o mně pojaté, se srdcem upřímným a vírou nepředstíranou odpřísahávám, zatracuji a popírám tyto bludy... odporující svaté církvi. Přísahám, že pro budoucnost nikdy nebudu říkati ani tvrditi ani slovem, ani písmem takové věci, pro které by mohl kdo míti podobné podezření o mně. Poznámli kdy jakéhokoli kacíře nebo někoho z kacířství podezřelého, udám jej tomuto Svatému officiu nebo inkvisitoru...

Přísahám také a slibuji splniti a zachovávati úplně a veskrze veškerá pokání, která mi byla a která mi budou uložena tímto Svatým officiem. Kdybych snad kdy jednal proti těmto svým slibům a přísahám, čemuž nedej Bůh, podvoluji se veškerým trestům a káráním, která jsou vydána svatým kanonickým právem...

K tomu mi dopomáhej Bůh a jeho svatá evangelia, jichž vlastníma rukama se dotýkám.

Já, Galileo svrchu uvedený, odpřisáhl jsem a slíbil i zavázal se, jak uvedeno nahoře. Na znamení pravdivosti jsem sám svou vlastní rukou podepsal předešlou listinu o svém odpřisáhnutí a odříkal jsem ji slovo za slovem v Římě v konventu Minervy dnes 22. června 1633.“

Galileo zemřel roku 1642. Jeho údajný výrok „A přece se točí!“ se poprvé objevil na jedné nevýznamné Galileově podobizně z 2. poloviny 17. století, léta po jeho smrti.

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

Mohlo by vás zajímat