7. května 2015 6:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Akademici: Důvody odmítnutí jsou zástupné, Zeman do volby nemá zasahovat

Hradní duo: prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Hradní duo: prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček | foto: MAFRA - Roman VondroušMAFRA

PRAHA Pražský hrad se postaral o další rozruch na akademické půdě. Prezident Miloš Zeman totiž odmítl jmenovat tři nové profesory. Jiřího Fajta kvůli úvahám o vyplácení odměn z komerční sféry, Jana Eichlera kvůli působení v komunistické armádě a Ivana Ošťádala z důvodu jeho údajné evidence u StB. Rektory vysokých škol však tyto důvody nepřesvědčily a stále trvají na tom, že prezident by měl respektovat rozhodnutí akademiků.

Novou bitvu mezi Hradem a rektory se snaží zažehnat ministr školství Marcel Chládek. Nejprve odložil čtvrteční jmenování profesorů na neurčito, později navíc navrhl společné setkání prezidenta s rektory. 

Účel? Obě strany by si podle Chládka měly vyjasnit svoje postoje a hlavně: uzavřít dohodu, která by napříště dekorování nových rektorů udržela ve slavnostních kolejích. Server Lidovky.cz oslovil rektory českých vysokých škol se dvěma otázkami:

1. Hrad vydal upřesňující důvody, proč prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat tři profesory. Považujete tyto důvody za natolik závažné, aby ospravedlnily toto rozhodnutí?

2. Ministr školství Marcel Chládek odložil čtvrteční jmenování profesorů a chce iniciovat schůzku prezidenta s rektory. Byl byste ochoten se této schůzky zúčastnit a co byste na ní případně prezidentu Zemanovi řekl?

Tomáš Zima (Univerzita Karlova v Praze)

„Přežijí jen kvalitní vysoké školy,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima....

„Přežijí jen kvalitní vysoké školy,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima....

1. Důvody pro to, aby kandidáti nebyli jmenováni profesorem, nejsou adekvátní.

2. S panem ministrem jsem mluvil, mám s ním domluvenou schůzku. Oceňuji, že ceremoniál zrušil, protože by měl probíhat ve slavnostní atmosféře. Rádi s panem ministrem a s paní rektorkou Machkovou za panem prezidentem půjdeme.

Karel Melzoch (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Karel Melzoch.

Karel Melzoch.

1. Z mého pohledu jsou tyto důvody zástupné. Proces jmenování je multikriteriální a každá instituce, přes kterou prochází, v něm hraje určitou roli. Myslím si, že v tomto případě o tyto důvody jako takové nejde. Spíše vidím problém v systému a přístupu pana prezidenta.

2. Situace se znovu opakuje. Této schůzky jsem ochoten se zúčastnit, protože pokud nebudeme jednat, tak nic nedomluvíme. Pan prezident by si ale měl uvědomit svoji roli, kterou v tomto procesu hraje a ctít platné zákony této republiky.

Martin Balej (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Martin Balej.

Martin Balej.

1. Zákon o vysokých školách stanovuje legislativní rámec jmenovacího řízení, tedy udílení profesur. Každá univerzita, v tomto konkrétním případě Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická, má stanoveny vlastní specifické podmínky pro získání titulu profesor. Tento proces podléhá schvalovacímu řízení vědeckou radou fakulty a vědeckou radou univerzity. Jsem přesvědčen, že ve vědeckých radách zmíněných univerzit zasedají natolik erudované osobnosti, které jsou zárukou nezpochybnitelného odborného posouzení předložených návrhů. V těchto třech případech byly podle slov rektorů návrhy jednoznačným poměrem hlasů vědeckých rad schváleny. To je pro mě dostatečnou zárukou.

2. Samozřejmě, pakliže budu k tomuto jednání vyzván, rád se ho zúčastním. Udílení akademické hodnosti je a vždy bylo jedním z dokladů samosprávy akademické půdy. Jde o završení „dráhy“ akademického pracovníka, a to, jak se domnívám, mohou posoudit právě oni: pečlivě vybraní a uznávaní odborníci, členové univerzitních vědeckých rad. Současnými kroky pan prezident vlastně přebírá kompetence akademické sféry a s tím já nemohu souhlasit.

Ivo Vondrák (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava)

Ivo Vondrák.

Ivo Vondrák.

1. Ty důvody znám jen z médií, takže je nejsem schopen úplně objektivně posoudit. Co je ale klíčové, je fakt, že právě tyto věci má posoudit komise pro jmenovací řízení a po projednání před vědeckou radou fakulty následně o osobnosti uchazeče rozhoduje vědecká rada univerzity. V tom tkví podstata akademické autonomie a suverenity, která je nejmenováním ze strany prezidenta porušena.

2. Jsem názoru, že každá diskuze, která může vést ke snížení napětí, je žádoucí. Asi bych mu neřekl více než zaznívá z oficiálních stanovisek akademické sféry. Je mi líto, že opět po delší odmlce a klidu se znovu dostáváme do sporu s hlavou státu. Není to důstojné ani pro jednu ze zúčastněných stran.

Petr Konvalinka (České vysoké učení technické v Praze)

Petr Konvalinka.

Petr Konvalinka.

1. Nepovažuji. President ČR musí respektovat zákon a podepsat jmenovací dekrety všem profesorům, kteří splnili požadavky zákona. Nemá právo konat jinak.

2. Na schůzku půjde podle mých informací předsednictvo České konference rektorů v čele s předsedou rektorem UK Tomášem Zimou. Předsednictvo ČKR má 100% podporu rektorů všech veřejných vysokých škol.

Petr Sáha (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

1. Posuzování událostí dle informací z médií bývá problematické. Víceméně věřím, že všichni kandidáti na jmenování profesorem řádně prošli všemi schvalovacími procesy a splnili tak podmínky pro jmenování profesorem.

2. Pokud by to bylo potřebné, na jednání s panem prezidentem bych se dostavil. Při jednání bych vysvětlil požadavky na jmenování profesorů, které jsou v současnosti platné.

Důvody prezidenta republiky nejmenovat tři profesory

1) V případě doc. Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D. jde o informace týkající se návrhu na vyplácení odměn z komerční sféry generálnímu řediteli Národní galerie, tj. doc. Fajtovi.

2) V případě doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. jde o informace o působení v pozici propagandisty útvarů ČSLA do roku 1979, dále pak v letech 1979 – 1983 na rezidentuře tehdejší Vojenské zpravodajské správy GŠ ČSLA v Paříži jako její kmenový příslušník a v letech 1984 – 1989 pak v pozici hlavního ideologa Hlavní politické správy ČSLA.

3) V případě doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. jde o informace týkající se evidence „Agent“ u Státní bezpečnosti. Svazek, včetně vázacího aktu, se zachoval. Dále jde o poskytnutí adresy, v 80. letech, jako „krycí“ pro zasílání korespondence pro Státní bezpečnost ze zahraničí.

zdroj: Hrad

Moje dcera má dvě mámy. Mám na to právo?
Moje dcera má dvě mámy. Mám na to právo?

Jsem mámou jedné úžasné holčičky, která si žije ve svém batolecím světě a nic ji netrápí. To však bohužel nemohu úplně říct o sobě, tak jsem se rozhodla se ze svých obav a pochyb aspoň vypsat.