Neděle 28. května 2023, svátek má Vilém
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

ANKETA LN: Studenti nemají jasno v tom, co přesně je státní maturita

Česko

  19:00
PRAHA - Bude to průser. Vůbec nevím, jak bude vypadat. Takové reakce se dostaly LN, když se o prázdninách u jednoho nákupního centra zeptaly středoškoláků, co říkají na státní maturitu. Tu ve středu posvětila vláda.

Studentka Anna si neumí představit, co všechno státní maturita obnáší. foto: Vojtěch ŠeredaLidovky.cz

"U nás na škole se nezapojujeme do státních maturit nanečisto, takže si to vůbec neumím představit. Hodí nás rovnou do vody a státní maturita pro nás, ale i pro ně, bude velký průser," řekla LN Anna, která půjde po prázdninách do maturitního ročníku.

ČTĚTE VÍCE:

Každý říká něco jiného
Většina z oslovených studentů si také postěžovala, že ani jejich střední školy nemají v otázce státní maturity jasno. "Každý nám říká něco jiného. Těžko říct jak to bude vypadat," potvrzuje například Sylvie.

"Kdyby to alespoň platilo pro studenty, kteří jdou teď do prváku a školy je na to připravily," řekla také studentka Šárka, která v září nastoupí do čtvrtého ročníku na pražském gymnáziu.

LN těmto studentům zkazily prázdninový den. Řekly jim, že statní maturita bude.

Ti, kteří jsou v prvním nebo druhém ročníku na střední škole, státní maturitu ještě moc neřeší. "Maturovat budu až za dva roky, takže si zatím nic nepřipouštím," směje se Lukáš. "Nám je to docela jedno. Jdeme teprve do prváku," říkají Kristýna a Andrea.

Některým osloveným studentům středeční vládní usnesení úplně uniklo. "Ti, kteří u nás na chemické průmyslovce půjdou do druháku, tak se učí podle nového studijního plánu, který je na to připravuje. My jdeme do třeťáku a učíme se podle starého. Připravovat se nějak extra nebudu, nemá to cenu," sdělila LN Veronika po tom, co se dozvěděla, že státní maturity opravdu budou.

ČTĚTE TAKÉ:

"Já to také nevěděla. Nečtu noviny a na televizi nekoukám. Hlavně jsem si myslela, že už státní maturity dávno jsou," obhajovala svou kamarádku Olga.

Ukázkové maturitní úlohy:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA:

Výchozí text:
Je z vůdčích duchů generace, která byla reakcí na symbolismus. Na rozdíl od básníků symbolistických obrací zájem své poezie od obraznosti k rozumovosti. Naučil se od symbolismu umění zkratky a narážky, které působivě a osobitě využívá ve svých básních, do nichž vnáší vykládající a kritizující rozum, jenž často ironizuje citovou a obrazivou stránku těchto básní. Tak se dopracovává až k satiře, zabarvené politicky zvláště od dob, kdy se věnuje politice jako redaktor Národních listů […]. Své schopnosti dramaticky zhušťovati využil též v svých dramatických pracích.

Úloha
O kterém z následujících autorů napsal Vítězslav Nezval dobové hodnocení?
A) o Antonínu Sovovi
B) o Jaroslavu Vrchlickém
C) o Karlu Tomanovi
D) o Viktoru Dykovi

(Řešení: D)

Výchozí text k úlohám 1–2

Jednoho večera, kdy ho ty pochyby obzvlášť sužovaly, požádal Pilar Ternerovou, která zpívala s vojáky venku na dvoře, aby mu hádala z karet budoucnost. "Dávej si pozor na ústa," to bylo všecko, co mu Pilar Ternerová dokázala říci, když karty třikrát rozložila a zase je sebrala. "Nevím, co to znamená, ale znamení je naprosto jasné: máš si dát pozor na ústa." Dva dny nato dal někdo jednomu z příkazníků šálek neslazené kávy, ten ho předal jinému a ten zas dalšímu, až se octl v pracovně plukovníka Aureliana Buendíi.

Úloha 1
Napište, kdo pronáší ve výchozím textu přímou řeč

Úloha 2
Úsek výchozího textu aby mu hádala z karet budoucnost je součástí promluvového pásma:
A) autora
B) plukovníka
C) vedlejší postavy
D)vypravěče

(Řešení: (Pilar) Ternerová, kartářka; D)

Výchozí text

Určete co nejpřesněji literární žánr výchozího textu:

Léta devietistého šedesátého druhého, jenž byl první rok po moru, byla velmi veliká suchota, neb celý ten rok žádný déšť nepršal ve všem knížetství českém. Voda labská i vhltavská byla se zkazila, pramenové přeschli, studnice vyschly, jezera vyprahly, takže netoliko hovada lesní, ale i lidé vody k pití míti nemohli. Listopadu pak měsíce den třetí napadl veliký sníh na českú zemi, takže lidé mnozí z příbytkuov svých vyjíti nemohli, zvěř lesní pro hlubokost sněhu žádná z svého místa se hnúti nemohla, dříví lesní i stromoví se lámalo, krovové mnozí i jiná stavení se bořila. Osmého dne, to jest jedenáctý den téhož měsíce, velmi náhlý přišel jih, že bylo z toho veliké rozvodnění, takže netoliko na potocích aneb na řekách, ale najvíce na Labi až do moře vody lidem velikú činily škodu. Takové věci když se dály, rozkázal je kníže Boleslav pro budúcí pamět písaři svému pilně sepsati a v tajném místě písmo to mezi poklady knížecími položiti

(Řešení: kronika (letopis))

CELÝ TEST SI UDĚLEJTE ZDE

DĚJEPIS:

4.1 Arabové uvedli ve známost indické číslice (1, 2, 3…).
4.2 Díky Arabům se Evropané seznámili s novými zemědělskými plodinami (kukuřice, brambory) a novými způsoby hospodaření (zavlažovací systémy).
4.3 Některými prvky a znaky arabské architektury se nechali inspirovat stavitelé v Evropě.
4.4 Prostřednictvím Arabů se do Evropy dostaly vědecké a technické poznatky z Číny.

(Řešení: ANO, NE, NE, ANO)

CELÝ TEST SI UDĚLEJTE ZDE:

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD:

Co je to panteismus?
A) nauka o harmonii kosmu
B)názor ztotožňující boha s přírodou
C) nauka o světle
D) mytické pojetí světa

(Řešení: B)

Který z následujících výroků by nejspíše vyřkla osoba, která na neúspěch v přijímacím řízení na vysokou školu reaguje kompenzací?
A)"Co se dá dělat, aspoň si konečně začnu vydělávat peníze!"
B) "Nevadí, že to nevyšlo, příští rok to zkusím znovu!"
C) "Nevím, jak se to mohlo stát, vždyť jsem byl nejlepší!"
D) "Přijímací zkoušky byly velmi náročné. Nešlo se to všechno naučit!"

(Řešení: A)

Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje tzv. primární skupiny?
A) Velké skupiny, které obývají určité území státu, města nebo obce.
B)Malé skupiny s osobním kontaktem a s intimními vazbami, které mají vliv na rozvoj jedince.
C) Náhodné skupiny jednotlivců na určitém místě, kdy u jedinců propukají primitivní pudy a emoce.
D) Formální skupiny, ve kterých platí přesná pravidla a přesné rozdělení pozic a pravomocí.

(Řešení: B)

Úloha
Jaký proces popisuje výchozí text?
A) socializaci
B) vznik legitimity vlády
C) sociální kontrolu
D) vznik veřejného mínění

(Řešení: A)

CELÝ TEST SI UDĚLEJTE ZDE

(Zdroj: www.novamaturita.cz)Znáte pochoutku balkánské kuchyně ajvar?
Znáte pochoutku balkánské kuchyně ajvar?

Na Balkáně je ajvar nedílnou součástí prostřeného stolu. Zeleninová pochoutka Ajvar od Podravky doprovází grilovaná masa, ryby, zeleninu, sýry i...