17. září 2018 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Babičku dívky, kterou téměř rok nikdo neviděl, pravidelně naháněl soud. O Valerii nepodávala ‚hlášení‘

Zmizelá Valerie Kvasničková. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Zmizelá Valerie Kvasničková. | foto: Policie ČR

PRAHA  Do spletitého příběhu hledané šestileté dívky Valerie Kvasničkové, která byla naposledy s jistotou spatřena v říjnu loňského roku, zasazuje první jasnější informaci teprve až soud. V době, kdy nikdo neví, kde se dívenka nachází, a jestli je vůbec naživu, vyšlo najevo, že její babička a zároveň poručnice neinformovala soud o její výchově, jak jí ukládala před policejním zadržením zákonná povinnost. Podle informací serveru Lidovky.cz reagovala vždy až na urgentní výzvu.

V případu od srpna hledané šestileté dívky Valerie Kvasničkové, který řeší první oddělení pražské kriminální policie, tedy takzvaná „mordparta“, je zatím mnoho nevyjasněných záležitostí.

Desetiměsíční vakuum

Dívenka byla naposledy s jistotou spatřena loni v říjnu na pražském Žižkově, kde bydlela společně se svou babičkou-poručnicí a třemi sourozenci. Teprve až v polovině srpna tohoto roku se na policii obrátil jeden z příbuzných. Do té doby neměla „sociálka“ pochybnosti o tom, že je v rodině něco v nepořádku.

Doposud se ví pouze to, že je babička Valerie (jejíž identitu redakce zná, s ohledem na probíhající vyšetřování a citlivost případu ji ale nezveřejňuje – pozn. red.) ve vazbě jakožto hlavní podezřelá a že její tři sourozenci  pobývají v krizovém centru pro děti bez rodičů.

Serveru Lidovky.cz se po dvou týdnech policejního pátrání po malé dívence podařilo zjistit, že poručnice nepodávala soudu zprávy, což bylo jednou z jejích povinností, kterou jí soud uložil při svěření dívenky do péče.

„Dotazovali jsme se poručnice pravidelně. Na první dotaz ve většině nereagovala. Zareagovala většinou až na urgentní výzvu,“ uvedla pro server Lidovky.cz místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Miroslava Sixtová. Tím de facto povinnost splnila, nikdy však ne z vlastní iniciativy.

Policie při srpnovém zadržení šedesátileté poručnice jednala rychle, protože se zřejmě  pokoušela odcestovat do Německa, kde bydlí její dcera. Podle policistů by navíc mohla ovlivňovat svědky, či pokračovat v trestné činnosti. Její motiv ovšem není znám.

Povinnosti poručníka

Coby poručnice měla hned několik povinností. Pro tento případ je zvlášť důležité, že ze zákona podléhala stálému dozoru soudu, kterému byla povinná podávat pravidelně zprávy o vývoji dítěte. Podle zákona soud ukládá tuto povinnost alespoň jednou ročně. 

V případě Valerie soud využil možnosti zkrátit intervaly. „Zprávy byly v průběhu roku 2017 prováděny co dva až čtyři měsíce,“ uvedla Sixtová.

„Kolik přesně zpráv jsme dostávali, teď neumím říct přesně, protože podle místní příslušnosti spadala věc do gesce k OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zkráceně a laicky řečeno „sociálka“ - pozn. red.) na Praze 8,“ dodala místopředsedkyně obvodního soudu. V této městské části měla dívka hlášeno trvalé bydliště, ačkoli žila na Praze 3.

Zákon přitom jasně říká: pokud poručník porušuje poručnické povinnosti, soud ho odvolá. Takové odvolání je v podstatě jedinou sankcí, kterou soud disponuje. Použije ji v případě, že poručník porušuje své povinnosti ve vztahu k nezletilému dítěti, a to v takové míře, že tím ohrožuje zájmy dítěte. K takovému záměru ale soud v případu poručnice Valerie Kvasničkové nedošel.

„Sociálka“ nechce případ blíže komentovat. „Vše, co bylo možné sdělit, jsme již zaslali a dále se k případu nezletilé Valerie Kvasničkové nebudeme nijak vyjadřovat, a to s odkazem na mlčenlivost dle zákona o sociálně právní ochraně dětí,“ napsala v krátkosti mluvčí městské části Praha 8 Marcela Konrádová.

Sociálka pochybnosti neměla

Již dříve poskytla vyjádření, v němž Odbor sociální péče na Praze 8 jakékoli pochybení odmítá. „OSPOD Praha 8 dodržel všechny zákonné povinnosti, a naopak si ve všech případech obecně zajišťuje informace i nad rámec zákonných povinností. OSPOD není kontrolním orgánem dalších spolupracujících subjektů a jimi podávané informace považuje za řádně zjištěné a odpovídající realitě, tak jak nám všem ukládá zákon. Dále lze obecně říci, že v rámci výkonu PP (poručnické péče – pozn. red.) se OSPOD zajímá o plnění školní docházky dětí svěřených do náhradní rodinné péče a pokud by zjistil nesrovnalosti, řešil by je,“ napsala Konrádová už v minulém týdnu. 

Jenže jednání sociálních pracovníků, kteří měli dohlížet na výchovu dětí svěřených do péče poručnice, navzdory tomuto vyjádření vzbuzuje pochybnosti. 

Jak je možné, že dívka nescházela ve školce, kam byla povinně přihlášená? Pro děti v Česku je totiž poslední rok školky před nástupem do školy povinný. To ale neznamená, že dítě musí docházet do školky. V případě „individuální“ výchovy je možné, že dítě pouze přichází na „přezkoušení“. To probíhá několikrát do roka.

A jak se stalo, že „sociálka“ několik měsíců neměla žádné hlášení o tom, že ji její rodina už dlouho neviděla a že babička pravděpodobně zanedbávala ze zákona vyplývající povinnosti? Obvodní soud na Praze 3 navíc, jak již bylo popsáno, nedostával od babičky hlášení. Musel ji vždy urgovat.

Trestné činy:

§ 195 OPUŠTĚNÍ DÍTĚTE NEBO SVĚŘENÉ OSOBY

(1) Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o krerou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 (a) na dítěti mladším tří let, (b) opětovně, nebo (c) na nejméně dvou osobách.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou smrt.

§ 196 Zanedbání povinné výživy

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jinéhopo dobu delší než 4 měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

Podle informací serveru Lidovky.cz docházeli do rodiny i sociální pracovníci obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina, která pomáhá náhradním „rodičům“ v péči o děti. Laicky řečeno, je „pomocníkem“ sociálky.

Podle informací redakce rodina během průběžných kontrol, které probíhaly jednou za dva měsíce, sice působila jako „ta lepší“, protože se babička s dětmi údajně zapojovala do terapií a byla přítomna i při doučování dětí, ale kontroly probíhaly vždycky bez Valerie.

Podle zápisů z kontrol vycházejících z výpovědi babičky byla dívenka zrovna vždycky mimo domov. S výjimkou jediné zprávy, která obsahovala chybu. Valerie podle záznamu sociální pracovnice byla v době kontroly přítomna. To ovšem nebyla pravda.

Chyba v záznamu

Obecně prospěšná společnost se k věci odmítla vyjádřit s ohledem na to, že se případ týká nezletilých. Pochybení sociální pracovnice už však podle informací serveru Lidovky.cz řeší. Žena kvůli chybě datované k červnu tohoto roku, která zřejmě mohla vytvořit „informační vakuum“, přijde o místo.

Sociálka, která je z pohledu státu zodpovědným orgánem, měla rodinu podle norem kontrolovat jednou za půl roku. Poslední kontrola dle informací redakce proběhla v dubnu. Další návštěva se tak měla odehrát v říjnu.

Případ dostala mordparta

Z policejního vyjádření vyplývá, že kriminalisté sesbírali informace závažného charakteru. „Návrh na vazbu byl ze všech třech důvodů uvedených v §67 trestního řádu. Tedy útěková, kolusní a předstižná,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Případ navíc dostal na starost elitní útvar policie. Řeší jej 1. oddělení kriminální policie, známé též jako „mordparta“.

To nicméně nemusí nutně znamenat, že policisté pracují s verzí, že je dívka po smrti. Elitní oddíl mohl dostat případ na starosti kvůli tomu, že jde o zvlášť citlivý případ a že se týká dítěte. Vyšetřovatelé nechtějí případ s ohledem na probíhající šetření více komentovat.

Šedesátileté ženě, která čelila dle výpisu exekutorského úřadu dluhům, byly děti svěřeny do péče teprve nedávno. Před dvěma lety totiž ještě pobývaly v ústavu náhradní péče. Podle rozhodnutí soudu se poté jejich babička stala poručnicí (poručenství je institut založený na nahrazení rodičů ve výchově bez vyživovací povinnosti a jejich právním zastoupení, jde o jiný institut než pěstounství, se kterým je někdy mylně propojován – pozn. red.). Rodiče čtyř dětí – dvou dívek a dvou chlapců - přišli o rodičovskou zodpovědnost.

Reportérce serveru Lidovky.cz se podařilo zkontaktovat příbuznou Valerie. Z jejího vyjádření vyplývá, že sourozenci Valerie byli o sestře zřejmě informováni pouze od babičky, se kterou měli, na rozdíl od matky, údajně hezký vztah.

Z konverzace též vyplynulo, že babička údajně ví, kde se hledaná dívka nachází, ale nechce to nikomu říct. To ostatně potvrdila policie už v tiskové zprávě, kterou vydala v úterý. Tedy v den, kdy policie poprvé zveřejnila informaci, že pátrá po dívce, která byla naposledy spatřena na pražském Žižkově v loňském říjnu.

Co vedlo šedesátiletou ženu k tomu, že dívku zapírala před dětmi i před orgány sociálně-právního dohledu, zatím není jasné. Neví se ani, kde se šestiletá Valerie nachází, nebo zda je vůbec naživu.

Policie po dívce dál pátrá

Policie proto v minulém týdnu znovu požádala veřejnost o pomoc s pátráním. „Žádáme, aby se nám ozvali lidé, kteří mají o Valerii jakékoliv informace,“ sdělil policejní mluvčí Daněk. „Může se jednat o informace, které by pomohly zmapovat její život nebo život její babičky. Například, kam chodily na hřiště, nakupovat, ke komu chodily na návštěvy, s kým se stýkaly, jestli vyhledávaly kontakt ve své komunitě a podobně,“ doplnil.

Případem se usilovně zabývá nejen policie, ale také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) která pro TV Nova uvedla, že „bude chtít vědět, kdo pochybil“. „Myslím, že to jsou věci, ke kterým by v České republice nemělo docházet,“ sdělila.

K vyjasnění záležitosti zatím nedošlo. Věc šetří pražský magistrát jakožto nadřízený kontrolní orgán „sociálky“. „Ministerstvo nemá ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a úřadům městských částí v Praze, jednajících jakožto OSPOD, žádnou přímou kontrolní pravomoc,“ napsala Barbara Hanousek Eckhardová. 

Šárka Kabátová

Autor

Šárka Kabátovásarka.kabatova@lidovky.czČlánky