Diskuse k článku: Černošický úřad uložil Babišovi za střet zájmů pokutu 200 000 Kč, píše deník

Diskuse uzavřena, nelze přidávat příspěvky

  • Příspěvků: 58
  • Poslední: 6.2. 2019 19:14
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
A. Novák 6.2.2019 18:29

Škoda že ve zprávě není podrobnější popis, jak a kdy k střetu zájmů došlo...přestupek je po roce promlčen.

R. Folwarczna 6.2.2019 14:16

Koblihy, do boje!

J. Krutil 6.2.2019 19:14

Lepšolidi ke stolu, bude se podávat výborné polské hovězí.

K. Jakubec 6.2.2019 12:52

Kdyby stejně důrazně TI postupoval i v minulých dekádách , kdy jsme byli v korupcí v regionu na prvním místě tak si řeknu ok , dělaj svou práci dobře . Takhle mi nezbývá než konstatovat - ok , tak už i TI si lze koupit...

F. František 6.2.2019 12:23

Ještě by obecní úřad mohl zbavit Babiše být premiérem, né? A sesadit Zemana z hradu, co? Kocourkov hadra!

A. Fafejta 6.2.2019 13:08

Přečtěte si Zákon o střetu zájmů a nebudete už v Kocourkově, zjistíte, že si ten Kocourkov děláte v hlavě sám. Podle toho zákona řeší střet zájmů právě obecní úřad (v bydlišti veřejného činitele, který se střetu zájmů dopustil) a jako sankci může udělit pokutu, ne odvolání z funkce. Váš Kocourkov je v tomto případě jen rozdíl mezi Vašimi dojmy a fakty.

P. Harabaska 6.2.2019 12:19

Tak se zdá, že rozdávat pokuty v tomhle státě může každý, kdo má do p*dele díru. Nepřehnízdil z Dobřichovic do Černošic ten chytrý doktor, který rozhoduje o tom, kdo může být prezidentem a nově také premiérem?

F. František 6.2.2019 12:25

Obecní úřad vedený odeesáky by mohl jmenovat premiérem Fialu a presidentem Kalouska a celá EU by to schválila, protože proti Babišovi se prý u nás konají masové demonstrace a Zemana nemá nikdo rád.

P. Harabaska 6.2.2019 17:05

Proboha! Čeho se Fiala nejvíc bojí? Že by ODS vyhrála volby a on musel sestavovat vládu. Než by se vyjádřil, co chce, bylo by po volebním období.

A. Fafejta 6.2.2019 13:09

Přečtěte si Zákon o střetu zájmů a nebudete psát nesmysly. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159

K. Páč 6.2.2019 11:43

Pro Slušné Čechy a zaměstnance ANOferu který vrtá hlavou proč případ pana premiéra řeší úřad v Černošicích:

Podle zákona se přestupkem musí zabývat úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dané osoby.

K. Páč 6.2.2019 11:46

Takže až se zase bude nějaký mimopražský občan rozčilovat že se vše řeší v Praze, tak se slušně řečeno mýlí.

A. Novák 6.2.2019 11:53

ještě by bylo vhodné vysvětlit, proč jde o přestupek, když střet zájmů je trestný čin...:o)

A. Fafejta 6.2.2019 13:11

Trestný čin? Můžete uvést, který paragraf trestního zákona definuje střet zájmů jako trestný čin?

J. Galamboš 6.2.2019 11:25

Babiš nezaplatí NIKDY,říká NIKDY.

Navíc soud určitě nestihne pravomocně rozhodnout za života obyčejného Českého občana. To už si Babiš pohlídá.

F. Doušek 6.2.2019 10:10

Hlavou mi vrtá, jak takový poměrně malý obecní úřad dospěl k poznání, že Babiš je ve střetu zájmů? Koukají mu klíčovou dírkou do obýváku a odposlouchávají hrnéčkem na tabulce okna?

A. Fafejta 6.2.2019 10:18

Postupovali dle Zákona o střetu zájmů a dle něj také argumentovali. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159 Škoda, že stále tu argumentaci neznáme, nebyla zveřejněna. Jinak, projevy střetu zájmů se neodehrávají u Babiše v obýváku. ;) Jsou viditelné jinde a jinak.

Uplnej Vypatlanec 6.2.2019 10:20

jo, a rozhodujou vo tom takovy ynteligenti jako howado Novotnej v Prasoryjich

A. Fafejta 6.2.2019 10:23

Neznám úředníky černošického úřadu, kteří tu věc řešili. Vy ano?

F. Doušek 6.2.2019 10:29

Mělo jít o střet zájmů ve vztahu k mediím ve svěřeneckém fondu Agrofertu. Jak kdo dokáže střet zájmů např. Radia Impuls, Óčka, Mf Dnes, Lidovek a dalších? Volá si Babiš s redaktory nebo snad dokonce dochází do redakcí a studií? Jak to může obecní úřad posoudit?

A. Fafejta 6.2.2019 10:34

Rozhodnutí o udělení pokuty musí být samozřejmě podloženo důkazy, že Babiš byl ve střetu zájmů. Jaké důkazy uznal úřad za relevantní a jak argumentoval bohužel nevíme, protože to rozhodnutí nebylo zveřejněno. Ale formálně (dle zákona) je jasné, jaké náležitosti musí takové rozhodnutí mít. Babiš se proti rozhodnutí může odvolat, eskalovat spor k soudu.., má právní nástroje prosazovat svůj pohled na věc, obhájit se.

P. Aron 6.2.2019 11:09

Zajímalo by mě, jak ten zákon četli :

§ 4

(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) až m) nesmí

a) podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,

b) být členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká (dále jen „podnikající právnická osoba“), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nebo

c) být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na správu vlastního majetku

A. Fafejta 6.2.2019 13:15

STŘET ZÁJMŮ

§ 3

(1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

(2) Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.

A. Fafejta 6.2.2019 13:16

(3) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,

b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo

c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.

P. Aron 6.2.2019 11:02

Je nás více, komu to vrtá hlavou. Neshody jsou i mezi renomovanými právníky ale malý úřad, když se na něj obrátí TI má hned jasno. Nemluvě o tom, že premiér je ve funkci s celostátní působností a tudíž nechápu jak o něčem s celostátním dopadem může rozhodovat místní úřad.

K. Páč 6.2.2019 11:41

IT se neobrátil na nějaký konkrétní úřad ani si nemsí vybrat, toot řeší zákon:

Podle zákona se přestupkem musí zabývat úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dané osoby.

J. Krutil 6.2.2019 8:54

Nevím kam se vytratil pan expremiér Sobotka. Ještě když se svého úřadu držel jako h-*\o košile tak se šuškalo že se vrátí odkud vzešel. Na úřad do Vaškova, prodávat psí známky. No, kdyby Babiš bydlel ve Vyškově tak by od tamního úřadu dostal tuční flastr že jeho pes má čtyři nohy, představte si tu drzost, čtyři nohy!

P. Čech 6.2.2019 8:30

Podle mne žádná nezisková organizace nemá co udávat Babiše Černošickému úřadu. Nic jí do věci není a není povolána k tomu, aby se o takové věci starala. Pokud dochází ze strany Babiše k porušování nějakého zákona, má takové řešit orgán činný v trestním řízení. Porušování jakéhokoliv zákona má totiž být trestným činem.Ev. porušování zákona ze strany Babiše v ČR je věcí České republiky a jejích orgánů a ne nějaké mezinárodní organizace Transparency international. Ta nechť se stará o věci tam, kde byla založena a kde má sídlo.Rozhodně to není Česká republika.

J. Moravec 6.2.2019 8:49

Nahlasit trestny cin je obcanska povinnost.

L. Dočekal 6.2.2019 9:24

A on to je trestný čin?

Najdete na Lidovky.cz