Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
K. Stržanovský 9.10.2019 17:42

Stejně jednou Země shoří ve Slunci, takže je to úplně jedno.

J. Schwarz 9.10.2019 14:06

Česká televizenám vskutku pravdu neříká. Ještě jsem v ní neviděl vystoupit vědce, který by hypotézy o antropogenním oteplení vlivem působení atmosférického CO2 konfrontoval s výsledky měření a sdělil veřejnosti, že se zdaleka nejedná ani o jedinou hypotézu, ani o přesvědčení vědců. Jde o přesvědčení politiků, kterým se "vina člověka za klimatickou změnu" výtečně hodí do krámu. Kdo se má taky furt třást že přijde o popularitu a skvěle placený post kvůli tomu že poklesne ekonomika, když to politik nemůže nijak ovlivnit? Ke své smůle musí politik prosperitu vydávat za výsledek své geniality, z poklesu pak plyne že politik zblbnul a třeba vybrat jiného, čerstvého a geniálního. "Klima" jim umožní zdražit, snížit životní úroveň i osobní svobody skoro všech a ještě to vydávat za "poznanou nutnost"!

V. Petr 9.10.2019 14:31

Vládcové starých Mayů, podobně jako mnozí panovníci jiných starých civilizací, dokonce tvrdili, že počasí a deště zařizují jedině oni prostřednictvím komunikace s Bohy, bez nich by to nebylo. Když ale udeřilo sucho, což oni, pochopitelně nemohli ovlivnit, zděsili se, že budou voláni k zodpovědnosti a někteří dokonce utekli...

V. Petr 9.10.2019 13:18

Podání RRTV

Jsem nucen vás upozornit na neuvěřitelně manipulativní a dílem dokonce prolhaný televizní Hyde park ze dne 30. 10. 2015, jehož hlavním hostem byl Bedřich Moldan. Pořad opakoval nejhorší propagandistické výmysly kolem „globálního oteplování,“ přičemž nebyl dán žádný prostor nejen opačným názorům, ale dokonce ani presentaci této propagandě nevyhovujících faktů. Navíc byl prokládán vstupy fiktivních „předpovědí počasí“ z „budoucnosti,“ které měly podvědomou propagandou podpořit propagandistický dopad pořadu. Autoři úplně ignorovali a částečně dokonce překroutili skutečnost, že ani SOUČASNÉ klima neodpovídá alarmistickým předpovědím konce 90 let. Vrcholem bylo to, že na divácký dotaz, týkající se středověkého klimatického optima (zemědělství v Grónsku, melouny v Polabí) bylo lživě řečeno, že to není pravda. Můj telefonní dotaz, kde jsem použil přímo tento odborný termín nebyl do dotazů diváků zařazen. Ještě neuvěřitelnější je ovšem tvrzení, že výrazného snížení emisí CO2 lze d

V. Petr 9.10.2019 13:19

dosáhnout vynaložením 1-2% světového HDP. Tuto částku na „podporu OZE“ totiž vydává Česko už dnes, aniž se to ovšem viditelněji projevilo na emisích CO2.

Proto jsem nucen žádat o odvysílání Hyde parku, kde by naopak bylo dáno slovo odpůrcům „teorie globálního oteplování“ a provedení opatření, aby takto manipulativní pořady neměly na veřejnoprávním kanálu v budoucnosti místo.

V. Petr 9.10.2019 13:20

Odpověď

Vážený pane doktore,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 22. zasedání, konaném dne 1. prosince 2015, Vaši stížnost na provozovatele vysílání Česká televize, respektive na pořad Hyde Park, odvysílaný dne 30. října od 20:05 hodin na programu ČT24. Upozorňujete na údajně manipulativní a „dílem dokonce prolhaný“ díl pořadu, jehož hlavním hostem byl Bedřich Moldan. Ten dle Vašeho názoru opakoval nejhorší propagandistické výmysly kolem „globálního oteplování“, přičemž nebyl dán žádný prostor nejen opačným názorům, ale dokonce ani prezentaci této propagandě nevyhovujících faktů. Navíc byl prokládán vstupy fiktivních „předpovědí počasí“ z budoucnosti, které měly podpořit propagandistický dopad pořadu. Autoři úplně ignorovali a částečně dokonce překroutili skutečnost, že ani současné klima neodpovídá alarmistickým předpovědím konce 90. let. Vrcholem pak mělo být, že na divácký dotaz, týkající se středověkého klimatického optima (zemědělství v Gróns

V. Petr 9.10.2019 13:21

(zemědělství v Grónsku, melouny v Polabí) bylo lživě řečeno, že to není pravda. Váš telefonní dotaz nebyl do dotazů diváků zařazen.

Ještě neuvěřitelnější je dle Vašich slov tvrzení, že výrazného snížení emisí CO2 lze dosáhnout vynaložením 1–2% světového HDP. Tuto částku na podporu OZE totiž vydává Česko už dnes, aniž se to ovšem viditelněji projevilo na emisích CO2. Proto žádáte o odvysílání Hyde Parku, kde by naopak bylo dáno slovo odpůrcům „teorie globálního oteplování“.

Hned v úvodu je třeba konstatovat, že v případě Hyde Parku nejde o zpravodajství nebo standardní publicistiku, ale de facto o profilový pořad jedné osobnosti, která v pořadu dostane prostor prezentovat své osobní názory. Pokud jsou to názory z některého oboru, v němž existuje více názorových proudů, zákonitě dojde k rozladění těch odborníků, kteří zastávají rozdílná stanoviska.

Problematika „globálního oteplování“ je typickou ukázkou takto kontroverzního tématu. Hlavní host pořadu je odborníkem stojícím za „oficiá

V. Petr 9.10.2019 13:22

Hlavní host pořadu je odborníkem stojícím za „oficiální teorií“, která zastává přesvědčení, že dochází k jednoznačnému a pokračujícímu růstu průměrné teploty klimatického systému Země, který je silně ovlivněn aktivitami člověka. Nelze požadovat, aby ke každému vědeckému názoru automaticky musel, ve stejném pořadu, zaznít vědecký protinázor. Z hlediska zákona je tato situace nepostižitelná. Zůstává právem autorů pořadu vybrat hosty, stejně tak vybrat z mnoha dotazů ty, které skutečně hostu položí.

Na základě Vaší stížnosti, která je de facto odborným názorovým sporem s protagonisty pořadu, nelze dojít k závěru o prokazatelném porušení zákona o vysílání. Lze Vám doporučit, abyste se se svým požadavkem na odvysílání pořadu s opačným pohledem na problematiku obrátil na provozovatele vysílání Česká televize.

H. Zadeck 9.10.2019 13:16

Hloupoučtí fakani.

M. Krátký 9.10.2019 13:01

Hysterické šíření poplašné zprávy je trestným činem - šmejdi

P. Kubáč 9.10.2019 12:31

Tak ČT lže málo - měla by ještě přidat !

Demonstrace na podporu propagandy - po 30 letech zase zpět.

O. Prokop 9.10.2019 12:20

A jak by si představovali aktivisté, aby ČT referovala více o klimatu? Co je to více. Ať aktivisté řeknou, kolik času tomu věnuje Nova, Prima, Barrandov, či Noe. Ať máme srovnání.

A taky by si mohli stěžovat z dalších oborů, která jsou v krizi- hlavně zdravotnictví, školství atd.

P. Götze 9.10.2019 12:03

Podejte podnet k rade ceske televize. To je tak vse.

J. Černý 9.10.2019 11:48

Pomatencům je třeba zabránit v exhibicích. Pokud demonstrace není povolená, rozkropit. ;-D

J. Stejskal 9.10.2019 11:43

Myslím, že v televizi by nemuselo být nic jiného.

J. Kombercová 9.10.2019 11:26

Nejhorší je pilnej blbec.

Nějak se množí.

M. Panter 9.10.2019 11:17

Chtít po ČT ještě víc zelenýho , to je jako chtít po ní ještě víc názorů z TOP 09... vždyť je to nesmysl , obojího je tam maximum možného.

J. Vintr 9.10.2019 11:16

Média jsou naopak přeplněná skrytou i otevřenou oteplovačskou propagandou, která má lidem vnutit pocit, že nás opravdu ohrožuje nějaká klimatická katastrofa. Tihle pomatenci jsou názornou ukázkou toho, že to (na některé lidi) opravdu funguje.

P. Grigar 9.10.2019 11:10

..tisíce lidív naší zemi demonstrují za lepší klima, sdělovací prostředky jim věnují maximální pozornost. Tak nějak na okraji, či spíše až daleko za okrajem zájmu médií i politiků, zůstává zbývajícíh cca. deset milionů(10.000 000) občanů, nikdo se jich neptá, co si o tom myslí.

"Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí.

."Bylo tu není tu havrani na plotu bylo víno v sudě teď tam voda bude. Není není tu..

P. Labaj 9.10.2019 10:54

Je fajn, že ti mlaďoši demonstrují za lepší klima. Je děsná kosa a furt prší, tak nám doufám vydemonstrují trochu toho tepla a sluníčka. A pokud je ČT schopna pro příjemnější podmínky taky něco udělat, tak by se rozhodně za ty prachy měla trochu snažit.

J. Konečný 9.10.2019 10:50

Celou tuhle záležitost ohledně klimatu totálně zdiskreditovalo to stupidní švédské dítě, takřečená Greta, které z pódia OSN nenávistně vykřikovalo, že jsme mu "vzali sny a dětství." S těmito pomatenými rádobyekology nechci mít nic společného.

P. Han 9.10.2019 10:36

Lidová shromáždění? A následovat budou logicky lidové soudy. A lidové milice... sakra, nebylo to už někdy?

J. T 9.10.2019 10:45

Lidové soudy by nevadily, ve světě je to běžné. Normálně uvažující lidé mají mnohdy lepší čich pro spravedlnost. Horší je, že chtějí, aby byly tato lidové síly (asi ozbrojené, nebo jinak vyhrožující) vázány na konkrétní politickou stranu. Každý fanatismus je špatný, nakonec je špatný každý -ismus.

V. Petr 9.10.2019 11:11

Lidové síly ala Rotfront, SA...

R. Langer 9.10.2019 11:48

Jo jo, u nás to také bylo běžné...

H. Kotaz 9.10.2019 10:31

Samozřejmě že neříká pravdu, ale v mnohem důležitějších věcech, než je klima, které my - ČR, ovlivňujeme velmi málo.

J. Nový 9.10.2019 10:37

Dokážete být konkrétní?

J. Schwarz 9.10.2019 14:12

Na ČT jepravdivý jen časový signál...;-D

J. Jirka 9.10.2019 10:29

Možná, že kdyby se ti aktivisté opravdu oběsili, dostali by v ČT mnohem větší prostor, o ostatních médiích ani nemluvě.

V. Petr 9.10.2019 10:25

Samozřejmě bych doporučoval úplně jinou osvětu. ČTV by měla zveřejnit předpovědi klimaalarmistů pro dobu současnou i nedávno minulou a porovnat je ze současností.

Je NAPROSTÝ SKANDÁL že se pořád manipuluje např. s katastrofickými "předpověďmi" Římského klubu, ze kterých se nesplnilo vůbec NIC!

Nebo se kůrovcová kalamita, způsobená OCHRANOU KŮROVCE ZELENÝMI svede na "globální oteplování."

A samozřejmě, migrační krize není vůbec ale vůbec způsobená katastrofálním PŘELIDNĚNÍM v zaostalých zemích (počet obyvatel Afriky se od r. 1950 zpětinaásobil) ale zase jen "globálním oteplováním..."


Premium

Gott šel měsíc před smrtí do Archivu bezpečnostních složek. Měl čisté svědomí, říká Špátová

Dokumentarista Olga Malířová Špátová. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Ten titulek musím hned opravit, protože Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k...

Premium

Audioknížka o životě Jeana-Paula Belmonda, vyprávěná Jiřím Krampolem. Zcela zdarma

Belmondo Mých tisíc životů | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Jiří Krampol daboval Belmonda ve 28 filmech a jeho hlas je tak s tímto hercem téměř neoddělitelně spojen. Stylově tedy...

Premium

Červenobílý život na hraně. Čína se zlobí, Tvrdík i celá Slavie trnou

ilustrační snímek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Žádná legrace to není. Aspoň pro slávisty určitě ne. Sám prezident republiky naznačil, že do slavného fotbalového klubu...