Neděle 26. března 2023, svátek má Emanuel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Chci, aby Wave bylo vizitkou rozhlasu

Česko

Neodstoupím, nic zlého jsem neudělal, odmítá předseda Rady Českého rozhlasu Jiří Florian výzvu, aby rezignoval kvůli svým slovům o propagaci fašismu v ČRo4 – Radiu Wave.

* LN Co radě na Wave vadí, že se jím letos tak intenzivně zabývá?

Začátkem roku byl odvolán ředitel Wave kvůli pořadu, v němž byl hrubě napaden prezident republiky a první dáma, proto se rada začala Wave zabývat. Zabývá se stejně všemi stanicemi. Vždy to projednáváme v jednom bodu, kde se zabýváme výsledky hodnotitelských posudků, zpráv našich expertů. Dáváme je k dispozici ředitelům stanic a ti se k tomu mohou vyjádřit, případně se k tomu ještě vracíme. Nevidím žádnou předpojatost vůči Wave, je to standardní postup.

* LN Při hodnocení ale Wave vždy věnujete mnohem delší čas.

To záleží na tom, co v posudcích je. Je-li tam upozornění na porušení kodexu rozhlasu, rada se tím musí zabývat. V případě Wave bývá upozornění víc, proto se tomu rada víc věnuje. Zda k porušení opravdu došlo, je věc jiná.

* LN Proč jste nedošli k jasnému závěru na posledním zasedání, které zvedlo takovou vlnu odporu?

Vlna odporu je naprosto nadnesená, Wave nikdo z členů rady neobvinil a u všech stanic dohromady bylo přijato usnesení, že zprávy byly vzaty na vědomí. Diskutovalo se s programovým i s generálním ředitelem, ti u debat bývají téměř vždy přítomni. Programový ředitel Medek řekl, že se tím budou zabývat, nebyl důvod přijímat zvláštní usnesení. Šlo skutečně o diskusi.

* LN Odpor se zvedl i kvůli vašim slovům, že „mimořádná tolerantnost nás už vede k fašismu“.

Měl jsem na mysli to – už nevím přesně, jaké slovo jsem užil –, že když je tam pořad typu „hákový kříž v očích“, může propagovat prvky, které jsou ve veřejnoprávním rádiu nežádoucí. V kodexu Českého rozhlasu je uvedeno, že Český rozhlas je povinen zvažovat skutečnost, že jeho publikum tvoří rozmanité skupiny obyvatel, z nichž některé mohou obsah určitých pořadů chápat jako útok atd. U pořadů tohoto typu by měla být vhodnou formou uvedena faktická informace o obsahu. Běží-li v proudovém vysílání píseň, posluchač nemá příliš času, aby nad tím přemýšlel. Protože to sledují rozmanité skupiny obyvatel, notabene je to v angličtině a my se tu dohadujeme, jestli byl obsah přesný, či ne, je přece evidentní, že se může stát, že to někdo v poslechu chápe úplně jinak. Není-li to tam řečeno, je to chyba a není naplněn bod kodexu.

* LN Téměř u každé písně, ať v češtině, či třeba v angličtině, ovšem existuje ono „nebezpečí“, že ji někdo bude chápat po svém.

U každé písně asi ne, to zase nezlehčujte, ale pokud se zpívá o hákovém kříži, je to už věc, která vzbuzuje mimořádnou pozornost.

* LN Někteří se pozastavili nad tím, že Radiožurnál hraje mj. písně Daniela Landy a že i je někdo může chápat jako útok. Mají být také opatřeny vysvětlením?

Já písně Daniela Landy neznám, těmi jsme se nezabývali. Taková srovnání po mně nemůžete chtít. Nepovažuji se za hudebního experta, nikdy jsem tak nevystupoval. Ale v posudku kolegy Vogla je, že nacistický obsah písně je patrný, z toho jsme vycházeli. Pokud se kolega Vogl mýlí, je to předmětem dalšího jednání s ním, případně dalšími experty, kteří tomuto rozumí.

* LN A neobáváte se, že elementární chyby v podkladech, které dostáváte, snižují jejich relevanci? Už v první větě překladu Radka Vogla je anglické „don’t burn“ přeloženo jako „hoří“.

Pokud by rada měla přijmout usnesení založené na překladu této písně, nechá si samozřejmě udělat soudní překlad. V tomto případě, kdy to byl podklad diskuse, nevidím soudní překlad jako nutný.

* LN Ze zápisů z neveřejného zasedání předsednictva rady vyplývá, že jste panu Voglovi zaplatili za překlad pět tisíc korun.

Honorář zatím nedostal, můžeme to nechat přezkoumat, zda překlad je, či není přesný. Já nejsem anglický překladatel, nedovedu to v tuto chvíli posoudit.

* LN Jak jste vůbec vybrali pana Vogla jako hodnotitele, na základě jakého doporučení či erudice?

Měli jsme výběrová řízení na hodnotitele, a pan Vogl byl radou vybrán. Nemám teď podklady k dispozici, ale nevidím to jako podstatné. Samozřejmě rada se může zabývat hodnocením práce, uzná-li, že je špatná, může zvažovat výměnu.

* LN Koho byste vy rád viděl jako publikum Wave? Jak by se měl měnit formát a zacílení stanice?

Přál bych si, aby Wave bylo vizitkou Českého rozhlasu a jeho vysílání pro mládež. Chce-li být chápáno jako alternativní, nechť je, ale ať je vizitkou rozhlasu. Jestli ano, nebo ne, to musí posoudit širší kolektiv, to nemůže posuzovat jednotlivec. Protože každý jsme subjekt.

* LN Na zasedání jste se šéfů rozhlasu zeptal, jak dlouho budou zneužívat trpělivosti rady a že času na změny je už málo. Co bude rada v nejbližší době žádat?

Pan generální řekl, že do 30. září se pokusí odstranit některé nedostatky. Odstranila se jich celá série, některé pořady skončily, byly nahrazeny novými, někteří spolupracovníci už tam nespolupracují, jsou tam noví. Kus práce se tam vykonal, o tom není nejmenších pochyb.

* LN Nelze veškeré dosavadní kroky radních vůči Wave brát jako vměšování se do programu, což radě zakazuje přímo zákon?

Vůbec ne. Rada řeší pouze porušování kodexu a tím byla věc s písní o hákovém kříži, teď už se o překladu nedohadujme. Rada se v žádném případě nevměšuje do programu a nikdy neprobírala jednotlivé programy jako takové. Koncepci či úpravy bude dělat vedení rozhlasu a pracovníci Wave, ne rada.

* LN Nehodláte tedy ani vyslyšet hudebního publicistu Petra Vizinu, který vás vyzval k rezignaci za to, co jste řekl na zasedání?

Rezignovat v žádném případě nebudu, protože jsem nic zlého neudělal. Svobodnou a demokratickou výměnu názorů může vést každý. Jestliže jsme vycházeli ze špatného překladu, a to se ukáže, dostaneme nový a můžeme svá stanoviska korigovat. Ale mé stanovisko bylo diskusní, nikoli ultimativní.

Autor: