Pondělí 15. července 2024, svátek má Jindřich
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Nové obrněnce přinesou českým firmám přes 18 miliard, prozradil švédský výrobce

Česko

  14:02
Vyjednávání o nákupu pásových obrněnců CV90 pro českou armádu vrcholí. Nabídku dokončíme v nejbližších dnech, říká v exkluzivním rozhovoru Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems Hägglunds. Osobně se nyní v Česku účastní jednání. Prozradil, že kromě zakázky pro českou armádu čeká firmu výroba tisíců dalších obrněnců, což bude příležitost pro český průmysl.

Už víte, kdy bude podepsána smlouva na nákup BVP pro Českou republiku?
Společná jednání mezi českou a švédskou stranou, jichž jsme účastníky, probíhají podle předpokládaného harmonogramu a věřím, že se podaří kontrakt podepsat v horizontu několika měsíců. Většina klíčových oblastí již byla uzavřena, čeká nás ještě několik velmi detailních jednání. Na nich se postupně uzavřou další oblasti.

Znamená to tedy, že jste už uzavřeli všechna dílčí jednání o technických parametrech obrněnců, jejich výbavě i harmonogramu výroby a dodávek nebo průmyslové spolupráce?
Neřekl bych, že jsou definitivně uzavřeny, ale spíše jejich základ je již jasný a nyní se projednávají poslední detaily či upřesnění. Postupně se dokončují. Proces je ve fázi, kdy již můžeme finalizovat přípravu naší nabídky pro Českou republiku, protože ani případná upřesnění nebudou mít zásadní vliv na podstatu nabídky, a budou zapracována do celkové nabídky.

Myslím, že jsme v podstatě ve všech oblastech ve shodě a že jsme připraveni ve všech těchto oblastech splnit očekávání českého státu.

Nabídku dokončíme v nejbližších dnech. Poté ji doručíme českému ministerstvu, které ji vyhodnotí a spustí vnitřní procesy. Ty budou trvat několik týdnů.

A kdy tedy Švédské království společně s BAE Systems předloží České republice konečnou nabídku a jaký bude další postup?
Nabídku dokončíme v nejbližších dnech. Poté ji doručíme českému ministerstvu, které ji vyhodnotí a spustí vnitřní procesy. Ty budou trvat několik týdnů.

Je tedy možné již nyní říci více o tom, jak přesně bude vozidlo vypadat? Jaké bude mít technické parametry, například jaký bude mít kanon? To byla hodně diskutovaná otázka, zejména s ohledem na sousední Slovensko, které se rozhodlo pro 35 mm, zatímco česká armáda požadovala 30 mm.
Všechny tyto aspekty byly prodiskutovány a nyní jsou uzavřeny. Je však na českém ministerstvu, aby o nich informovalo. Za nás mohu říci, že jsme připraveni jim zcela vyhovět, nemáme s nimi žádný problém a respektujeme přání zákazníka. Včetně oblastí, kde Česká republika přišla s některými novými doplňkovými možnostmi a řešeními oproti předchozímu období.

Značná pozornost je od počátku věnována také výši zapojení českého průmyslu do celého projektu. Je to také uzavřená kapitola?
Společnost BAE Systems dostala volnost v nastavení průmyslové spolupráce, aby splnila požadavky, že český průmysl bude mít na zakázce podíl 40 %.

Zároveň jsme ale museli zohlednit některé klíčové prvky, jako je zajištění bezpečnosti dodávek pro Českou republiku, a existovaly některé definice vyplývající ze zadávací dokumentace, které jsme museli také splnit.

Pokud si mohu pomoci místní analogií, tak stejně jako v českém jazyce je slovosled poměrně volný, ale ne libovolný, je tomu tak i se specifikací průmyslové spolupráce. Ta byla také poměrně volná, ale nikoliv libovolná.

Jak té „volnosti, ale nikoliv libovolnosti“ rozumět?
Musím zdůraznit, že jsem předchozí metaforu nemyslel nijak zle. Nastavení systému ze strany České republiky chápeme a respektujeme. Jde především o zapojení českých státních podniků do celého procesu, v tomto případě VOP CZ. Neznamená to však, že by české soukromé firmy nebyly do spolupráce řádně zapojeny.

Náš český průmyslový řetězec má nyní více než 30 firem a pro český obranný průmysl to bude „posilující injekce“ jak z hlediska velikosti, tak z hlediska finančních zdrojů, ale také z hlediska know-how a zvýšení konkurenceschopnosti pro další roky. Bude mít také významný dopad na zaměstnanost. To vše podtrhuje význam spolupráce ve složité době, kterou prožíváme a která nás čeká.

Podpis smlouvy otevře českému průmyslu dveře ke spolupráci v hodnotě přesahující 18 miliard korun.

Ta hranice podílu 40 % z objemu zakázky pro české podniky se podaří dodržet?
Ano, o tom není pochyb. Slíbili jsme to již dříve a BAE Systems své sliby plní - ostatně jsme to prokázali ve všech šesti předchozích velkých projektech s našimi evropskými zákazníky. Šestkrát se ukázalo, že máme osvědčený model, jak definovat a rozdělit průmyslovou spolupráci pro projekt BVP v lokálních aspektech. Vždy jsme dodávali včas, s dosaženými očekáváními, a většinou jsme je dokonce překonali.

Podpis smlouvy otevře českému průmyslu dveře ke spolupráci v hodnotě přesahující 18 miliard korun. Zde je třeba jen dodat, že tato částka je uvedena v celkové hodnotě bez DPH, zatímco celková hodnota diskutované zakázky se obvykle uvádí s DPH - pro ty, kteří budou počítat, zda 18 miliard korun je méně nebo více než 40 %.

Jaké konkrétní díly vozidel se budou vyrábět přímo v České republice?Půjde skutečně o výrobu, nebo pouze o dovoz dílů a jejich montáž v ČR?
Věž i podvozek se budou vyrábět v ČR, stejně jako řada dalších dílů. Komponenty, jako jsou pohonná jednotka, zbraňový zaměřovač a senzory, budou nakoupeny a částečně vyrobeny v České republice, přičemž typicky 10 - 50 % dílů bude české výroby. Český průmysl bude zodpovědný za výrobu a integraci věže i podvozku. Některé varianty bez věže budou rovněž vyvinuty českým průmyslem.

Takže české firmy nebudou působit jen jako „montovna“, jak tvrdí někteří kritici. Lze už prozradit, na jakých konkrétních úkolech s takzvanou vysokou přidanou hodnotou v rámci projektu se budou podílet čeští specialisté?
Jde například o vývoj některých variant, výrobu podvozku, věže a integrace věží včetně integrace všech dílčích systémů a senzorů. Dále bude v České republice vyráběn hlavní zaměřovač a systém řízení palby.

A jednání s českými firmami už máte dotažená? Vím, že jste uzavřeli řadu memorand, smluv o smlouvách budoucích apod. Můžete uvést konkrétní firmy a formu, jakou s nimi máte uzavřenou smlouvu o spolupráci?
Od roku 2016 úzce spolupracujeme s českým průmyslem a setkáváme se s velkým počtem vysoce kvalifikovaných firem. Se strategickými partnery, kteří budou mít na starost hlavní „balíčky“ prací, máme buď připravené smlouvy, nebo jsme blízko podpisu smlouvy.

S některými českými společnostmi, je jich 11, jsme podepsali memoranda o porozumění s tím, že smlouvy budou podepsány v následujících měsících. S menšími dodavateli jsme ve fázi vyjednávání o konečném rozsahu a v následujících měsících budeme mít podepsané smlouvy i s nimi.

Předpokládáte, že v době podpisu smlouvy s Českou republikou o dodávkách už budete mít podepsané smlouvy se všemi průmyslovými partnery?
Určitě s těmi strategickými a s těmi, kteří budou patřit do první časové linie spolupráce. S některými však bude mít smysl podepsat smlouvu později, kdy dojde k jejich zapojení do spolupráce a kdy bude možné nastavení konkrétních smluvních detailů. Jsme však připraveni podepsat memoranda o spolupráci i s těmito společnostmi. Jak jsem již zmínil – BAE Systems Hägglunds plní své sliby.

V případě vlastního individuálního zapojení firem je určitá forma individuální nespokojenosti zcela logická - jako majitelé či zástupci těchto firem logicky nebudou spokojeni, dokud nezískají maximální podíl v oblasti, ve které působí. Je to přirozený tlak, na který jsme zvyklí z jiných zakázek v jiných zemích, je legitimní.

Ze zákulisí kolem vyjednávání o zakázce ale prosakují informace, že některé české firmy nejsou s nastavením průmyslové spolupráce spokojeny.
Otázkou je, zda nejsou spokojeny s celkovým nastavením průmyslové spolupráce, nebo s vlastním zapojením. V prvním případě si myslím, že ten, kdo má návrh na zapojení českého průmyslu posoudit, je ministerstvo obrany (které jediné má komplexní informace) nebo český stát, a my jsme připraveni celou koncepci velmi otevřeně vysvětlit.

Jsme přesvědčeni, že v rámci zadání se jedná o velmi vyspělý systém, hájící zájmy České republiky a českého průmyslu. V případě vlastního individuálního zapojení firem je určitá forma individuální nespokojenosti zcela logická - jako majitelé či zástupci těchto firem logicky nebudou spokojeni, dokud nezískají maximální podíl v oblasti, ve které působí. Je to přirozený tlak, na který jsme zvyklí z jiných zakázek v jiných zemích, je legitimní.

Nicméně finální podoba musí odrážet to, jak je průmyslová spolupráce definována v poptávce. A my jsme byli příjemně překvapeni, kolik vysoce rozvinutých průmyslových partnerů jsme v České republice našli a jak jsme si mohli při rozhodování vybírat. Český obranný průmysl je opravdu velmi vyspělý. Takže znovu zdůrazňuji: BAE Systems Hägglunds se rozhodla pro průmyslové uspořádání na základě požadavků českého ministerstva obrany.

Diskutuje se také o otázce licencování. Bude je předávat BAE System a pokud ano, kdo bude jejich držitelem na české straně?
Především, o předání licencí hovoříme od samého počátku. Je to součást našeho vyspělého systému průmyslové spolupráce. Pokud jde o to, kdo licenci získá - náš partner, kterým je český stát. BAE Systems pracuje podle švédského kontrolovaného exportního práva a obvykle poskytuje licence státu.

Je možné již nyní uvést společnosti, které se budou podílet na průmyslové spolupráci v rámci projektu?
Mezi klíčové, nebo chcete-li strategické, firmy patří VOP CZ, Excalibur Army, VR Group, VTU, Meopta, Ray Service. Mezi další partnery pak ACE-TECH, Agados, AM-CME, BOIS Filtry, Charvat Group, CPF, EVPU Defence, Novogear, URC Systems, VMV, Zako Turcin, Poličské strojírny a SVOS.

A to je jen stručný výpis z našeho seznamu, na který postupně přibývají další společnosti. Zrovna nyní máme například dva nové zajímavé potencionální partnery, o které bychom tento seznam rádi doplnili.

Důležité také je, když se podíváte na mapu České republiky, kde se jednotlivé společnosti nacházejí. Zjistíte, že naši průmysloví partneři jsou rozprostřeni po celém území země, nejsou tedy koncentrováni jen v jedné oblasti. A druhý důležitý moment - někteří z nich jsou již našimi dlouholetými průmyslovými partnery v jiných projektech.

Možnost zapojení českého obranného průmyslu do našeho partnerského řetězce v dalších projektech bych se nebál označit za velkou příležitost pro české firmy, odborníky i českou ekonomiku. Čeká nás výroba tisíců vozidel CV90 v různých variantách a tisíců vozidel BvS10.

Vím o Ray Service nebo Meoptě. Můžete jmenovat další a jak dlouho spolupráce trvá?
Mezi zúčastněné společnosti patří Ray Service, AGADOS, MEOPTA, ACME a Lasercentrum. Přesnou hodnotu nejsem schopen uvést (z pochopitelných obchodních důvodů), ale k dnešnímu dni se jedná o několik set milionů korun nasmlouvaných prací a některé nové smlouvy z poslední doby. České firmy máme nasmlouvány i na další programy ve Švédsku, Rakousku a na program tří zemí na dodávky BvS10 do Švédska, Německa a Anglie.

Vzhledem k tomu, že BAE Systems Hägglunds získala v posledních letech velké množství významných zakázek a věříme, že některé další ještě přijdou, je příležitost k podstatnému rozšíření této spolupráce více než otevřená.

Možnost zapojení českého obranného průmyslu do našeho partnerského řetězce v dalších projektech bych se nebál označit za velkou příležitost pro české firmy, odborníky i českou ekonomiku. Čeká nás výroba tisíců vozidel CV90 v různých variantách a tisíců vozidel BvS10.

Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor
Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor

Jak už jistě víte, rádi využíváme různé příležitosti ke společným oslavám. A Mezinárodní den dětí byl přesně takovou ideální záminkou, abychom se...