Neděle 5. února 2023, svátek má Dobromila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Česko

Jedná se zpravidla o dávky, které mají těžce zdravotně postiženým občanům pomoci překonat obtíže vyplývající z jejich postižení. Jednorázové dávky vyplácí obecní úřad obce s rozšířenou působností, opakující se dávky pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se posuzuje podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

Výčet dávek

* Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek * Příspěvek na úpravu bytu * Příspěvek na zakoupení motorového vozidla * Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla * Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla * Příspěvek na provoz motorového vozidla * Příspěvek na individuální dopravu * Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu * Příspěvek na úhradu za užívání garáže * Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Systém dávek pomoci v hmotné nouzi

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

1) Příspěvek na živobytí 2) Doplatek na bydlení 3) Mimořádná okamžitá pomoc

Osoba je v hmotné nouzi, kdy ona či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit, a vyřešit tak svoji situaci vlastním přičiněním.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady místně příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo ho lze nalézt na internetových stránkách www.portal.mpsv.cz.

Kategorie| 1,Komerční příloha