Neděle 3. prosince 2023, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Duka vs. Halík. Arcibiskup duchovního kárá. Jsem na straně papeže, on Zemana, kontruje Halík

Česko

  5:00
PRAHA - Duchovní, teolog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík se ostře staví proti napomenutí, které mu adresoval pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka. Jde o oficiální výtku podle církevního práva. Arcibiskup tím vyjadřuje rozladění nad tím, jak duchovní vystupuje. Halík argumenty svého nejvyššího představeného odmítá. Spor na této úrovni je v církvi výjimečnou záležitostí.

Koláž: Vlevo kardinál Dominik Duka, vpravo kněz a vysokoškolský pedagog Tomáš Halík. foto: Lidovky.cz

Napomenutí, tzv. admonitum, podle oficiálních informací z Arcibiskupství pražského bylo k Halíkovi vypraveno loni 12. listopadu. Ve výtce se arcibiskup Dominik Duka pozastavuje nad tím, jak známý český duchovní vystupuje na veřejnosti. S napomenutím podle informací z Dukova úřadu souzní Česká biskupská konference, což je orgán sdružující všechny tuzemské biskupy.

HALÍK: Od napomínání k porozumění

„Napomenutí mj. zmiňuje, že prof. Halík ‚ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě Českou biskupskou konferencí.‘ (…) Napomenutí je třeba chápat v širších souvislostech, nejen v otázce tzv. Istanbulské úmluvy a debaty o ní,“ zní oficiální postoj Arcibiskupství pražského prezentovaný na jeho webu.

Halík se proto pro Lidovky.cz vůbec poprvé vyjádřil k obsahu napomenutí. Výtku jako celek odmítá, současně se snaží vyvrátit její některá tvrzení. „Na můj dotaz mi hned tři biskupové sdělili, že s touto věcí nemají nic společného a dva nevědí o tom, že by o té věci vůbec jednala biskupská konference a vydala nějaké společné stanovisko. Ostatní mi neodpověděli. Žádný však informaci o společně vydaném stanovisku nepotvrdil,“ uvedl duchovní.

‚K rozmluvě ke sporným otázkám nedošlo‘

„Také obvinění, že jsem ‚mediálně napadal stanoviska České biskupské konference‘, jsou zcela nedoložená a nepodložená. Konečně argument, že ‚napadám stanoviska, vydaná k různým aspektům veřejného života mým biskupem‘ je podle církevních právníků zcela irelevantní, protože společensko-politické názory biskupa nelze zaštiťovat autoritou učitelského úřadu,“ podotýká Halík.

Samozřejmě bych se nyní mohl odvolat do Říma a nepochybně bych uspěl, protože právě v oněch otázkách různých aspektů veřejného života (např. otázce migrantů a vztahu k islámu), kde se s kardinálem Dukou neshodneme, stojím já upřímně a zcela na straně papeže – na rozdíl od pražského arcibiskupa, jemuž jsou bližší Klausovy a Zemanovy pozice.

Mons. Tomáš Halík

Napětí mezi ním a Dukou vyvstalo po svatováclavském kázání probošta kapituly Všech svatých na Pražském hradě Petra Piťhy. Probošt v agresivním vystoupení brojil proti takzvané Istanbulské úmluvě, jež má posílit prevenci proti domácímu násilí. Několik duchovních v čele s Halíkem tón Piťhovy promluvy kritizovalo. Probošt se přitom řadí mezi blízké Dukovy spolupracovníky, primas český se ho také posléze zastal.

Napomenutí ze strany arcibiskupa není něčím, co by církev zažívala často. Právě naopak. „Je to první krok, jak může církevní představený vůči svému knězi zásadním způsobem vyjádřit nesouhlas s jeho působením. Je to výjimečná situace,“ potvrdil serveru Lidovky.cz proděkan katolické teologické fakulty Benedikt Mohelník. „Pokud by se něco takového stalo, obvykle se to nikde nepublikuje,“ pozastavil se nad dalším rozměrem sporu Mohelník.

Dominik Duka a mše v Katedrále sv. Víta
Tomáš Halík.

Proděkan také upozornil, že takovému napomenutí předchází osobní rozmluva obou znesvářených stran. Podle Halíka se však nekonala. „K naší rozmluvě o těch sporných otázkách - přes mé opakované žádosti a arcibiskupovy sliby – nikdy nedošlo,“ uvádí teolog. Vedle toho zdůrazňuje, že spor vyvěrá nikoliv z odlišného pohledu obou mužů na věrouku, nýbrž na společensko-politická témata jako například migrace.

Napomenutí není pravomocné

Podle Halíka jde navíc výtka ze strany arcibiskupa proti tomu, jaký způsob si církev v průběhu historie osvojila pro řešení názorových nesouladů. Má jím být bratrský dialog. „Na pražském arcibiskupství si ovšem lidé, kteří v posledních letech obklopili kardinála Duku a mají na něj takový vliv, že ho mnozí z dřívějších přátel a spolupracovníků z disentu nepoznávají, měli už přeřídit historické hodinky,“ zmínil Halík.

Kdy napomenutí padlo?

Mezi teologem Halíkem a arcibiskupem Dukou panuje i rozpor v tom, z kterého dne napomenutí pochází. Zatímco arcibiskupství zmiňuje datum 12. listopadu, Halík zmiňuje 15. listopadu, kdy se konal takzvaný kněžský den k genderu a Istanbulské úmluvě. „Kardinál Duka sám před celým plénem na konci kněžského dne prohlásil, že jde ten dokument odpoledne podepsat - je tedy zřejmé, že ten text (resp. jeho vydání) bylo antidatováno,“ uvedl Halík pro Lidovky.cz k výtce, na niž upozornilo aktualne.cz.

Napomenutí není zatím pravomocné. V platnost vejde, až se objeví v Actech curie, což jsou úřední listy pro kněze a duchovní. Zveřejnění plánuje arcibiskupství v půli ledna. Halík je přesvědčený, že Dukův úřad nakonec napomenutí do listů nezařadí. V obecné rovině platí, že pokud se výtkou nezačne její adresát řídit, jeho představený má další nástroje. Ve zcela extrémním případě lze dotyčnému zastavit výkon duchovenské služby.

Arcibiskupství pražské se k vážnosti sporu mezi oběma muži nechce příliš vyjadřovat. Není tak ani jasné, kolikrát arcibiskup Duka ve svém úřadu už napomenutí použil. „Nepřísluší mi posuzovat názory v církvi. O počtu napomenutí jsem se dozvěděl jen, že jde o interní záležitost církevních úřadů,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí Arcibiskupství pražského Stanislav Zeman.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!