17. února 2010 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Hodnocení českých vysokých škol: filozofické, teologické a sociální fakulty

Studenti - ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Studenti - ilustrační foto. | foto: Lidové noviny

V této skupině najdeme celkem 22 filozofických, teologických a sociálních fakult. Jsou mezi nimi tři, které se orientují především na "delší" magisterské a doktorské programy (FF UK, FSS OU a FF OU); na druhé straně šest fakult se zaměřuje zejména na "kratší" programy bakalářské (FF JU, FF UJEP, FF UHK, FPF SU, FVP SU a FF ZČU).

Celková úroveň mezinárodní a výzkumné funkce těchto fakult je mírně podprůměrná, což způsobuje především množství regionálních škol. V mezinárodní funkci si nejlépe vedou fakulty UK, konkrétně FF, FSV a ETF, podobně je tomu ve výzkumu, kde se ke jmenovaným přidává ještě HTF rovněž z UK. Jako regionální se v této skupině fakult profiluje FVP SU a dále všechny tři fakulty JU a obě fakulty OU spadající do této skupiny. Na celoživotní vzdělávání se zaměřují KTF UK, ZSF JU, TF JU a FVP SU.

Zdaleka nejvíce studentů je v tomto školním roce zapsáno na FF MU, o něco více než polovina tohoto počtu pak na FF UK, naopak nejméně na tři teologické fakulty UK a také TF JU. V rámci celé skupiny, v níž je celkově pravděpodobnost přijetí mírně podprůměrná, ale rozdíly mezi fakultami značné, mají největší šanci uchazeči na teologických fakultách, vůbec nejvyšší pak na HTF UK; naopak s nejmenší pravděpodobností byli vloni přijímáni uchazeči o studium na FSS MU a FSV UK.

Preference uchazečů při zápisu jsou průměrné, přes 90%dosahují pouze opavské FVP a FPF a ostravská FF OU, jako náhradní druhá volba slouží uchazečům nejčastěji FF JU.

Vůbec největší pravděpodobnost, že studium nedokončí, mají studenti na FF UHK (dokonce 88 %) a dále také na FHS UK, kde je však pravděpodobnost již o poznání nižší (59 %). V průběhu studia se nejčastěji (ať už v rámci školy, nebo mezi školami) přestupuje z FPF SU.

Největší podíl studentů, kteří studují ještě po 4 letech v případě bakalářského studia či po 6 letech v případě magisterského studia, mají FF UK, FHS UK, KTF UK a TF JU. Největší pravděpodobnost úspěšného absolvování mají v rámci skupiny se spíše podprůměrným podílem úspěšných absolventů studenti ZSF JU, dále pak také FF UPA a FSV UK.

Fakulty se dále liší podle toho, jaká část absolventů pokračuje v navazujícím programu studia, a v tomto ohledu je tato skupina fakult mírně nadprůměrná. Nejvyšší podíl přitom mají FF JU a FSV UK; nejnižší je naopak na CTF UP. Z tabulky je zřejmé, že největší problémy s uplatněním na trhu práce mají absolventi FF JU, o poznání menší problémy mají také absolventi TF JU, FF ZČU a HTF UK.

Co říkají tabulky

Filozofické, teologické a sociální fakulty
Lidové noviny

Najdete na Lidovky.cz