Pátek 23. dubna 2021svátek má Vojtěch 11 °C polojasno Předplatné LN
Lidovky.cz > Zprávy > Domov

V Saúdské Arábii mají ženy svá práva, islám je tolerantní, tvrdí velvyslanec v Česku

Velvyslanec Království Saúdské Arábie v České republice Naif Al Aboud. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Velvyslanec Království Saúdské Arábie v České republice Naif Al Aboud. | foto: velvyslanectví Království Saúdské Arábie

PRAHA Saúdská Arábie v současnosti prochází překotným vývojem, více než deset příslušníků vládnoucí elity v království na počátku listopadu nechal zatknout soud. Princové se stali obětí protikorupčního tažení, který vyhlásil následník trůnu. Podle velvyslance Saúdské Arábie v České republice je protikorupční agenda součástí širší proměny společnosti, která zahrnuje důraz rozvoj ženských práv či posílení boje proti terorismu.

Zatýkání vedle princů dopadlo i na více než stovku současných či bývalých ministrů a státních uředníků. Podle odhadů přišla Saúdská Arábie kvůli korupci v posledních několika dekádách o jmění ve výši přibližně sto miliard amerických dolarů.

„Království Saúdské Arábie je momentálně svědkem radikální korekce svého politického, ekonomického a společenského směřování, vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz velvyslanec Naif Al Aboud.

Vedle protikorupčního tažení vypráví ambasador i o stavu ženských práv ve své zemi, náboženské toleranci  i o nedávných výrocích senátora Václava Lásky, podle kterého je Saúdská Arábie nepřítelem Evropy financující radikální imámy.

Lidovky.cz: Začnu otázkou ohledně aktuální situace v Sáudské Arábii, kde před časem došlo k zadržení jedenácti princů, včetně nejbohatšího z nich Walída Bin Talála. Jak pohlížíte na toto zatýkání?
Nesouhlasím s takovým pohledem na věc, že by se jednalo o ‚zatýkání‘, neboť to, co se děje, je soudním opatřením. A v rámci zvyklostí v mezinárodním i vnitrostátním právu dochází k obvinění a zadržení podezřelého v předmětné věci, řízení je následně dokončeno a obviněný osvobozen, nebo odsouzen. Zde bych chtěl zdůraznit, že království nebude tolerovat korupci, stejně jako netoleruje terorismus.

Lidovky.cz: V čem konkrétně tato korupce podle vás spočívá?
Království Saúdské Arábie je institucionálním státem, který ctí princip dělení moci, takže rozhodnutí činěná soudními orgány jsou určitě všemi respektována při naší absolutní důvěře v nestrannost soudnictví. Toto potvrdil i sám král (Salmán bin Abd al-Azíz, pozn. aut.), když řekl, že každý občan má právo soudit krále nebo následníka trůnu. Korupce, proti které je zaměřeno toto tažení, se týká všech činů spáchaných danou osobou s cílem zmocnit se veřejných financí nebo zneužití moci.

Lidovky.cz: Je možné pohlížet na zatčení Walída Bin Talála jako na pokus režimu zabránit emancipaci žen ve společnosti, neboť princ Bin Talál se všeobecně považuje za jednoho z podporovatelů posílení práv žen ve společnosti?
To je naprosto nesprávné. Reformy, týkající se záležitostí žen, už byly v Království Saúdské Arábie zahájeny, což potvrdila Jeho Výsost korunní princ Mohammed Bin Salmán před zahájením protikorupční kampaně. A proto je téma zlepšování postavení žen naprosto samostatnou linií nemající spojitost s jakýmikoliv jinými liniemi v království, a již skutečně dosáhlo tak významné úrovně, kdy ženy požívají svých práv a důstojnosti, kterou si zasluhují, byvše klíčovými součástmi společnosti.

Lidovky.cz: Co podle vás bylo hlavním impulsem k těmto reformám, co je v Saúdské Arábii vyvolalo?
Tyto reformy přišly s nástupem prince Mohammeda Bin Salmána na post následníka trůnu. Tento mladík žije bezprostředně starostmi i zájmy své generace, která má vysoký procentuální podíl mezi obyvatelstvem království. A stalo se, lakonicky řečeno, to, že nadšení tohoto mladíka získalo záštitu a podporu moudrého krále, který má bohaté zkušenosti. Odtud začal reformní proces.

Korunní princ Muhammad bin Salmán.

Korunní princ Mohammed bin Salmán.

Lidovky.cz: V této souvislosti bych se chtěl vrátit otázce ženských práv, která jsou podle vás naplněna. V Evropě však panuje názor, že ženy v království nejsou svobodné, neboť nemají před zákonem stejné postavení jako muži, je jim odepíráno účastnit se veřejného života a bez souhlasu muže nemohou třeba řídit automobil, rozvést se či pracovat. Co o tomto pohledu soudíte?
Postavení žen v království podléhá složitému komplexu společenských pravidel, zvyků a tradic, a proto je nelze změnit přes noc pouhým přijetím zákona, který náhle zruší všechna tato společenská omezení. Nýbrž je nezbytné se na tuto změnu systematicky a vědomě připravit tak, aby ve společnosti nevyvolala nepokoj, což by mohlo vést, v bezpečnostním a sociálním ohledu, k závažným negativním důsledkům. Takový je přístup vlády, jak je popsán v odpovědi na předchozí otázku.

Lidovky.cz: Jak byste tedy shrnul aktuální politickou situaci v Saúdské Arábii, co je tou nedůležitější věcí v centru dění současného vývoje v království?
Království Saúdské Arábie je momentálně svědkem radikální korekce svého politického, ekonomického a společenského směřování podle ambiciózní vize mladého korunního prince, který zdůraznil, že nedovolí, aby nás extremistické ideje odvrátily od našich cílů. V království máme vedení, které bude s největší vážností pracovat na tom, aby saúdská společnost pokračovala ve svém civilizačním projektu, jenž je na jedné straně osvíceným ve své umírněnosti a legitimních ambicích a na straně druhé nesmiřitelným vůči dvěma nejúhlavnějším nepřátelům lidské civilizace, kterými jsou terorismus a korupce.

‚Naši imámové nenávist nehlásají‘

Lidovky.cz: Když jste zmínil terorismus, český senátor Václav Láska nedávno o Saúdské Arábii prohlásil: „Saúdská Arábie je nepřítelem Evropy. Zejména v tom, že Saúdská Arábie podle mého školí, financuje a v Evropě podporuje imámy, kteří hlásají nejradikálnější formu islámu včetně podnětů k násilí a k nenávisti.“ Je Saúdská Arábie nepřítelem Evropy?
K tomu bych rád uvedl, že Evropa zná své nepřátele, podobně jako zná své přátele. Dovolte mi při této příležitosti vyjádřit svou osobní výhradu k myšlence kategorizace zemí na přátele nebo nepřátele, zvláště v situaci, kdy se stal svět ‚jednou vesnicí‘, jak je charakterizován moderními technologiemi. Obyvatelé této vesnice by měli společně pracovat na tom, aby ji dále budovali a rozvíjeli. A tento princip uplatňovalo království v mezinárodních vztazích, kdy od počátku svého vzniku věnovalo pozornost budování mimořádných přátelských vztahů ve všech oblastech, třeba se státy evropského kontinentu. Kromě toho pohlíží na evropskou civilizaci s velkým obdivem a oceněním. A na tomto základě byl zahájen proces vysílání stipendistů ve vědeckých oborech z království do většiny evropských zemí a rozvinutých zemí světa, inspirovaný přáním našeho vedení přenést kulturní a civilizační zkušenosti z těchto zemí a co nejlépe jich využít (Láska sepsal o Saúdské Arábii zprávu, viz zde, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Podle akademičky Angely Gendronové z kanadského Centra pro bezpečnostní, zpravodajská a obranná studia přitom Saúdská Arábie nemá žádný sekulární právní řád, legislativu nebo politické strany. Jak to jde dohromady s budováním onoho civilizačního projektu, o němž jste hovořil?
Domnívám se, že jediný problém spočívá ve způsobu, kterým byla otázka položena, neboť předpokládá přesnou shodu mezi naprosto odlišnými státy, které se liší svými zákony, aniž by byla brána v potaz specifičnost každé země, kulturní odlišnosti, jiné zvyky a tradice. Je to ve skutečnosti nerealistický předpoklad a zvláště v případě Saúdské Arábie, kdy hovoříme o společnosti staré více než patnáct století, během nichž po sobě následující generace dědily tatáž specifika v myšlení a způsobu života v souladu s místními zákony, kterými se řídí naše společnost. A proto není rozumné přejímat zákony od ostatních zemí a uplatňovat je v saúdském prostředí, které je naprosto odlišné od situace v oněch zemích. A na straně druhé podobně jako Saúdské Arábie respektuje právo každé země zavést pro svůj národ příslušnou legislativu, i my na oplátku očekáváme, že budou respektována naše specifika a právo na zavedení takové legislativy, která vyhovuje našemu národu. Faktem je, že nikdo, ať je to kdokoliv, nemá právo kritizovat saúdský soudní systém, s výjimkou saúdského národa.

Senátor Václav Láska inicioval podání ústavní žaloby na prezidenta ČR Miloše...
Saúdský princ Mutab bin Abdalláh.

Lidovky.cz: Vraťme se ještě k výroku senátora Lásky. Financuje Saúdská Arábie v Evropě výstavbu mešit a imámy, kteří hlásají nenávist vůči Evropě a západní civilizaci?
Co se týká imámů, pokud by hledač pravdy zvolil přísnou vědeckou metodu, shledal by, že podpora údajně poskytovaná královstvím extremistickým kazatelům, je holou nepravdou. Zvláště když království volí umírněný přístup vycházející z jeho víry v umírněnost a tolerantnost islámského náboženství a z jeho role při budování tolerantní, otevřené a prosperující civilizace. Ve většině případů financují výstavbu mešit, které jsou budovány v Evropě, charitativní subjekty a nevládní organizace zemí, z nichž komunity pocházejí. A je třeba říci, že království podporuje výhradně ty mešity a islámská centra, jimž je vlastní umírněný přístup v přijímání ostatních. Rád bych zde poznamenal, že království nedávno přistoupilo k realizaci programu přesného vyhodnocování všech center a kazatelů, s nimiž spolupracuje ve spřátelených zemích, aby se ujistilo o tom, že dodržují umírněný diskurz islámu, který vyzývá k míru ve všech zemích světa. Království též velmi dbá na udržování fungujících komunikačních kanálů s vládami spřátelených zemí za účelem výměny informací o jakékoliv osobě, které jsou vlastní projevy radikalismu a extremismu.

Lidovky.cz: Kolik takových mešit v Evropě Saúdská Arábie podporuje? A také by mě zajímalo, jaká jsou průběžná zjištění vámi zmíněného programu na vyhodnocování všech center a kazatelů, dodržují umírněný diskurz islámu?
Domnívám se, že ani tak nestojí za to ponořit se do statistik a čísel, jako je důležité pracovat na budování partnerství mezi spřátelenými státy, aby bylo v této oblasti dosaženo pozitivního výsledku a skutečného úspěchu, a sice prostřednictvím různých mechanismů, třeba výměnou informací, zkušeností a neustálou koordinací mezi partnery.

Terorismus nemá náboženství, míní ambasador

Lidovky.cz: Mluvil jste o podpoře imámů hlásajících umírněnou verzi islámu. Saúdské Arábie se ale všeobecně považuje ze centrum radikálního, takzvaného wahhábistického islámu, který vyzývá k nepřátelství k ostatním vírám. Jak to jde dohromady?
Ve skutečnosti neexistuje nic jménem wahhábistický islám, je to pouhopouhá lež, kterou šíří některé strany nepřátelské vůči království, aby jej ocejchovaly extremismem. Při diskusi o tomto tématu nesmíme opomenout důležitou skutečnost, že království je vzhledem k tomu, že mu jsou do péče svěřeny svatyně, povinováno přijímat střední, všeobecně uznávaný islámský intelektuální diskurs. I vzhledem k rozmanitosti škol islámské jurisprudence al-fikh, k nimž patří muslimové na celé planetě. A spravedlivý člověk si tedy může uvědomit, že obvinění z vývozu takzvaného ‚wahhábistického islámu‘ je neopodstatněné a že je opakováno pouze nepřátelskými a nespravedlivými stranami.

Královský velvyslanec

Velvyslanec Království Saúdské Arábie v České republice Naif Al Aboud zastává svou funkci od dubna letošního roku. Je to jeho druhá zastupitelská mise v kariéře, předtím působil jako ambasador ve Finsku.
Přes nedávné neschválení smlouvy upravující letecký provoz mezi oběma zeměmi v českém Senátu, kritický náhled Václava Láska na poměry v království či výpady prezidenta Zemana vůči islámu považuje velvyslanec Al Aboud Českou republiku za přátelskou zemi.
„Jistěže království pohlíží na Českou republiku jako na stěžejní a spřátelenou zemi , ležící v srdci evropského kontinentu, která hraje důležitou úlohu při evropském rozhodování. A kupříkladu pro království byla jednou z pohnutek k navázání přátelských vztahů s Českou republikou skutečnost, že si velmi vysoce cení pozitivních českých postojů vůči arabským i mezinárodním záležitostem,“ míní velvyslanec. 

Lidovky.cz: Zpráva organizace Human Rights Watch za rok 2016 přitom uvádí několik příkladů, kdy režim potírá kritiku zmíněné ultrakonzervativní verze islámu či nedodržování lidských práv. Ve vězení jsou tak kvůli tomu aktivisté Waleed Abu al-Khair, Raif Badavi nebo novinář Alla Brinji. Human Rights Watch tedy lže, tito lidé nejsou ve vězení?
Zprávy Human Rights Watch jsou zprávy pravidelně vydávané o všech zemích a mohou být jak pravdivé, tak i chybné. Faktem je, že zpracovávání obsahu těchto zpráv by mělo probíhat prostřednictvím kanálů k tomu určených a nikoliv prostřednictvím sdělovacích prostředků. Rád bych obrátil vaši pozornost na jména obsažená v otázce, jsou to saúdští, nikoliv čeští občané. Zatímco my očekáváme, že se nikdo nebude vměšovat do našich vnitřních záležitostí, neboť my přistupujeme ke spřáteleným zemím na základě principu reciprocity a varujeme se jakéhokoliv vměšování do jejich vnitřních záležitostí.

Lidovky.cz: Uvedl jste, že aktuální civilizační projekt Saúdské Arábie je nesmiřitelný vůči terorismu. V čem tato nesmiřitelnost spočívá, co Saúdská Arábie proti terorismu dělá?
Království šlo ve svém boji s terorismem dvěma paralelními cestami. První z nich byla cestou praktickou, kdy se království aktivně podílelo na veškerém mezinárodním protiteroristickém úsilí na všech úrovních a je nyní klíčovým a strategickým spojencem ve válce proti všem teroristickým organizacím, jako je Al-Káida a Daeš (jiné označení pro Islámský stát, pozn. aut.). Je v čele zemí v boji proti teroristickým organizacím, bez ohledu na to, jak se jmenují. My v království jsme plně přesvědčeni, že terorismus a extremismus nemají žádné náboženství, žádné hranice ani žádný národ, a proto je možné bojovat proti extremistickému myšlení pouze společným mezinárodním úsilím (Saúdská Arábie založila například Mezinárodní protiteroristické centrum v Rijádu, za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa zorganizovala konferenci na téma boj proti terorismu či je členem mezinárodní koalice proti Islámskému státu, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Mluvil jste o dvou cestách, jaká je ta druhá?
Druhá cesta, kterou království považuje za velmi důležitou, je ideová cesta, jež se promítá do budování mezinárodních ideových center, která se zabývají tím, jak vykořenit ideu terorismu ještě dříve, než se přerodí ve zločin namířený proti v bezpečí žijícím společnostem nehledě na jejich náboženskou a etnickou příslušnost. A odtud vzešlo založení Centra krále Abdulláha pro mezináboženský dialog ve Vídni a též Mezinárodního centra pro boj s extremistickým myšlením ETIDAL v hlavním městě Rijádu. Poslední věc, na niž bych rád poukázal, je to, že království si je plně vědomé významu své role klíčového státu, a proto je hlavním partnerem v řadě mezinárodních organizací specializovaných jak na oblast humanitární pomoci nebo oblast ekonomickou, vědeckou, technologickou, a též partnerem v rámci mezinárodního úsilí OSN o nastolení světového míru a bezpečnosti. A toto ilustruje odpovědnou politiku, kterou království vede jak v regionálním, tak i mezinárodním kontextu.

Jan Horák

Autor

Jan Horákjan.horak2@lidovky.czČlánky

V křečových žilách může být i litr krve, varuje primář Schütz

Primář Žilní kliniky Ota Schütz | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Viditelně rozšířené žíly, těžké nohy či pocit mravenčení. Potíže s křečovými žílami neboli varixy trápí v populaci...

Velký test samotestů na covid: Kapesní laboratoř vám dá naději, nikoliv jistotu

Testovací sady na přítomnost viru SARS-CoV-2 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Chcete do práce nebo na návštěvu k příbuzným? Budete-li mít štěstí, třeba na vás vyjde vhodný test na covid. Pečlivě...

KOMENTÁŘ: Na dveře klepe obří inflace. A bát by se měla i česká vláda

ilustrační snímek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium V Americe probíhá obří záchrana ekonomiky na dluh. Do toho všude zdražuje ropa i potraviny. Svět se opět začíná bát...

Jarní úklid raz dva: Jak na čistou podlahu i bez lezení po kolenou a otravného ždímání hadru?
Jarní úklid raz dva: Jak na čistou podlahu i bez lezení po kolenou a otravného ždímání hadru?

Přes zimu jsme si do domácností natahali spoustu nepořádku, kterého je teď potřeba se zbavit. Doba si žádá pořádný jarní úklid. V redakci jsme...