Sobota 20. července 2024, svátek má Ilja
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Jak je to s odtahováním vozů

Česko

JUDIKÁT TÝDNE Co přesně vzkázal Nejvyšší soud hlavnímu městu

Hlavní město Praha vyhlásilo, že dočasně nebude odtahovat vozy při úklidu silnic, dokud Ústavní soud nerozhodne o jeho stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4546/2009 z 9. 12.

2010. Podle něj mají města odtažená auta vracet zpět.

Nejvyšší soud v prosinci rozhodl, že „je-li vlastníkem místní komunikace (...) odstraněno silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, je vlastník místní komunikace (...) po odpadnutí důvodu veřejného zájmu, pro který byla místní komunikace (...) označena dočasně dopravní značkou zákazu stání, povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo.“

Skutkový stav byl následující. Žalovaná J. V. nechala v ulici Ovčí hájek v Praze 13 vrak vozidla Škoda 120 se státní poznávací značkou CLD 58-96. Technická správa komunikací vyzvala v únoru 2005 majitelku dopisem, ať vrak odstraní, protože v ulici se bude v dubnu provádět jarní údržba. V dubnu se skutečně prováděl úklid, v ulici byly dočasně rozmístěny značky se zákazem stání a vrak byl odtažen na střežené parkoviště, kde stál až do 25. ledna 2007.

Správa služeb hlavního města Prahy naúčtovala paní J. V. cenu odtahu a hlavně parkovné za téměř dva roky (132 250 korun) s úroky z prodlení.

Odvolací soud: šlo to i levněji Okresní soud v České Lípě žalobě v plné míře vyhověl. K tomu nařídil žalované zaplatit náklady za soudní řízení 58 904 korun.

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však rozsudek změnil. Žalovanou částku uznal jen zčásti, snížil ji o 124 800 korun. Souhlasil s tím, že Správa služeb mohla vrak odtáhnout a zadržovat. Při výkonu zadržovacího práva měla však zvážit výši pohledávky, kterou měla vůči žalované k 11. květnu 2005 (kdy se dostavil na odstavné parkoviště zástupce paní J. V. a chtěl vozidlo převzít), a oproti tomu výši nákladů za další parkování vraku, pokud ho odmítne vydat.

V případě „zjevného nepoměru mezi uvedenými veličinami mohla žalobkyně od zadržovacího práva upustit“ a samostatně vůči žalované uplatnit nárok na zaplacení své pohledávky. Požadavek žalobkyně na zaplacení parkovného i za období od 12. května 2005 do 25. ledna 2007 považoval proto za výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

Vrak se dal klidně zlikvidovat... Senát Nejvyššího soudu ve složení Mojmír Putna, Ljubomír Drápal a (místopředseda soudu) Roman Fiala dovolání Správy služeb hlavního města zamítl.

Jak soudci vyložili, pokud vlastník vraku nerespektuje výzvu k odstranění, smí to podle zákona o komunikacích učinit vlastník komunikace. V tomto konkrétním případě směl vrak zlikvidovat na náklady J. V.: „Není proto žádného důvodu, aby vlastník příslušné pozemní komunikace vrak skladoval nebo parkoval, dokonce na střeženém parkovišti. Jak vyplývá z ustanovení § 19 odst. 3 zákona o komunikacích, po odtažení vraku má vlastník příslušné pozemní komunikace vozidlo zlikvidovat. I kdyby (k čemuž ale není žádný důvod) mělo dojít k časové prodlevě mezi odtažením vraku a jeho likvidací, není žádného důvodu, aby takovýto časový úsek byl vrak (určený stejně k likvidaci) uložen na střeženém parkovišti a tím v souvislosti s jeho likvidací vznikaly další náklady.“ ...jinak se ale má vrátit Pokud jde obecně o odtahované vozy, soudci poznamenali, že vlastník komunikace nemůže s vozidlem zacházet libovolně - smí ho odtáhnout, jen dokud trvá dočasný veřejný zájem na uvolnění silnice. Důležité jsou oba přívlastky.

„Po naplnění „veřejného zájmu“ a jeho „dočasnosti“ je povinen takové vozidlo (...) vrátit na místo, odkud muselo být z důvodu „veřejného zájmu“ a jeho „dočasnosti“ odstraněno. Vyplývá to nejen z toho, že po realizaci „veřejného zájmu“ již není žádný důvod, aby vozidlo bylo nadále odstraněno („dočasnost“ již pominula), ale zejména z toho, že realizace oprávnění podle ustanovení § 19 odst. 5 zákona o komunikacích je zásahem veřejného práva do soukromého vlastnictví, jenž může být jen výjimečný a na základě zákona.“ Policejní odtahy jsou jiná věc Senát v závěru poznamenal, že v této věci se nemůže uplatnit jiný judikát Nejvyššího soudu, a sice ze dne 24. září 2008, sp. zn. 25 Cdo 813/2007, na nějž odkazoval odvolací soud.

V něm jde totiž o výklad jiného zákona (č. 361/2000 Sb, o silničním provozu), a to v případech, kdy se vozidlo stalo překážkou provozu a kdy o jeho odstranění na náklad provozovatele rozhoduje policista nebo strážník obecní policie.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!