Sobota 13. července 2024, svátek má Markéta
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Jak nenaletět realitní kanceláři

Česko

Podle čeho vybírat seriózního realitního makléře? Čtenářům LN radí prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný.

1. Čím se řídit při hledání dobré realitní kanceláře?

Realitní kancelář (RK) by měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalším kritériem by mohl být průkaz odborné zdatnosti, doba působení na trhu, systém řízení kvality práce. V neposlední řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá návštěva RK nebo jak se chová reprezentant kanceláře na úvodní schůzce. Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem nějakého profesního sdružení, jako je například Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR).

Každý člen ARK ČR se mimo jiné zavazuje akceptovat tzv. etický kodex realitního makléře, je povinen absolvovat minimálně desetidenní vzdělávací program a pojistit se na odpovědnost za škodu. Všichni členové jsou pravidelně informováni prostřednictvím interního měsíčníku Zpravodaj ARK ČR o novinkách v legislativě a mají možnost je konzultovat s právníkem asociace či daňovým poradcem. ARK ČR má vlastní institut rozhodčího řízení. To vše mohou mít i nečlenské kanceláře, ale v asociaci je toto řešeno systémově.

Členové Asociace realitních kanceláří mají možnost pracovat v odborných sekcích, jako je například komora dražebníků či správců nemovitostí, a využívat odborné zázemí těchto komor.

Dobrá realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb a klient by se měl pokusit získat i reference.

2. Jaké základní služby by dnes vlastně měla realitní kancelář zákazníkovi poskytnout?

Realitní činnost je především služba. Každá nabízená služba by měla poskytnout přidanou hodnotu v tom, že klient šetří svůj čas a konečně i peníze, které může ztratit neznalostí problematiky, chybou, kterou může udělat. Pokud problematiku komplexně odborně zvládá a má dostatek času, činnost realitní kanceláře nepotřebuje.

Naše profesní společenstvo si odsouhlasilo takový minimální rozsah služeb, které může realitní kancelář poskytnout. Tyto služby obsahují základní tři bloky (viz box vedle článku). Jejich rozsah plnění je samozřejmě dán dohodou smluvních stran.

Služby nebo jejich podstatná část je realitní kanceláří poskytnuta ještě před zaplacením provize. Rozsah služeb u prodeje a pronájmu nemovitosti se prakticky neliší. Odlišné je jen finální smluvní zajištění. 3. Jaká provize je přiměřená v případě prodeje, koupě a pronájmu? Normální je za služby platit. V celém světě je obvyklé určovat tuto provizi procentuálním podílem z celkového objemu transakce.

Provize nižší než dvě procenta může vyvolat pocit, že je někde ještě nějaký další peněžní tok, a je tedy neobvyklá. Rovněž provize nad šest procent může být neobvyklá. Neexistují však žádná závazná pravidla a i tato odměna, respektive její výše, je dána dohodou smluvních stran, a proto se i může u různých obchodů lišit. U pronájmů je obvyklé provizi udávat ve výši měsíčního nájmu, obvyklý je jeden až dva měsíční nájmy.

Pokračování na straně II

Dokončení ze strany I

4. Jaké všechny dokumenty by měl realitní makléř pro svého zákazníka obstarat?

Žijeme v době IT technologií a ty nejzákladnější dokumenty jsou již veřejně dostupné na internetu. Zejména identifikační údaje k nemovitosti a výpis listu vlastnictví. Tyto informace si už je schopna řada realitních kanceláří opatřit sama. Na klientovi pak je například dodání nabývacích titulů, výkresové dokumentace a takových podkladů, které nemůže získat jiná osoba než vlastník či její zmocněnec. Klient, a to hlavně kupující klient, si může ověřit vlastnické a evidenční údaje kupované nemovitosti, nebo požádat o jejich doložení.

5. Kdo má vlastně platit provizi: kupující, nebo prodávající? Může realitka požadovat provizi od obou?

Ve světě, v Evropě a ani v České republice není jednoznačně ustálená praxe. Jsou země, kde provizi platí prodávající, jinde kupující, někde je obvyklé, že platí oba. Vždy by ale mělo být jasné a transparentní, kolik provize činí a komu je účtována.

U nás bývá obvyklejší způsob účtovat provizi prodávající straně. Jaroslav Novotný míní, že provizi ale vždy zaplatí kupující, on je ten, kdo dává peníze. Je skutečně jen otázkou, kde je provize schována, komu se účtuje a jaké to má účetní a daňové dopady. U zprostředkovatelské činnosti Novotný nevidí tuto službu jako jednostranné zastupování někoho proti někomu. Dělá se obchod a ten musí být přijatelný pro všechny strany, musí dojít k dohodě.

6. Jak je to u pronájmu nemovitosti: má provizi platit pronajímatel, nebo poptávající?

Ani v oblasti pronájmu neexistují pevná pravidla. Zvyklost je taková, že zpravidla platí provizi pronajímatel, zejména v době, kdy převládá nabídka nad poptávkou. Není však výjimkou, že provizi platí oba anebo jen najímající. To za situace, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku.

V současnosti u nás hradí provize převážně pronajímatel. Často je součástí smluvního ujednání pronajímatele a nájemce i složení nějakého depozita například pro případ vzniku škody, zaplacení prvního nájmu a k tomu ještě provize. To by mohl být neúnosný výdaj pro řadu nájemců.

***

Jaké služby by měla realitka poskytnout

1. NÁBOR ZAKÁZKY * vstupní prohlídka nemovitosti * sepsání zprostředkovatelské smlouvy * posouzení reálné tržní ceny * převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta 2. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY * prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů * zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerci) 3. REALIZACE ZAKÁZKY * nabídka nemovitosti (inzerce, databáze, internet) * organizace prohlídek nemovitostí * průběžná komunikace s klientem, vedení obchodních jednání * blokace nabídky nemovitosti * příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu s ní obdobnou * asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy s ní obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou * vypořádání kupní ceny, je-li to sjednáno * doručování smluv na katastrální úřad, je-li to sjednáno Zdroj: Jaroslav Novotný, Asociace realitních kanceláří

Jak se pozná seriózní realitní kancelář

* Trvá na uzavření smlouvy -chrání tím obě zúčastněné strany *Významné plus je členství v Asociaci realitních kanceláří * Má vlastní právní oddělení nebo spolupracuje s advokáty * Vyřídí veškeré náležitosti s katastrálním úřadem * Měla by být schopna spolupracovat při vyřizování úvěrů na nákup nemovitosti * Detailně se věnuje prohlídce nemovitosti, ověření dokladů a fotodokumentaci

O autorovi| Silvie Králová, redaktorka LN

Autor: