Neděle 5. února 2023, svátek má Dobromila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak se nás dotýkají změny sociálního systému - modelové situace

Česko

Čisté mzdy rostou rychleji

Manželé Novákovi mají dvě děti ve věku 8 a 12 let. Pavel pracuje na stavbě a vydělává 21 800 Kč, jeho manželka Květa je zaměstnaná na částečný úvazek v kadeřnictví s měsíčním příjmem 10 000 Kč. V minulém roce mohli uplatňovat společné zdanění manželů. Nebyli si jisti, zda se po daňových a sociálních změnách jejich situace nezhorší. „Nakonec jsme zjistili, že náš čistý měsíční příjem díky daňovým slevám stoupl o 1 063 Kč,“ říká Pavel s kalkulačkou v ruce.

Tři děti znamenají vysoké úlevy

Rodina Kolářova se třemi dětmi předškolního věku si polepšila výrazně. Nejmladšímu Lukášovi je rok a půl, matka je tedy na rodičovské dovolené. Otec, zaměstnaný v soukromém sektoru, vydělává zhruba 28 000Kč hrubého. Díky daňovým úlevám získává každý měsíc oproti loňsku téměř 3 000Kč. „Přišli jsme ale o přídavky na děti, v našem případě o 1 500 korun,“ připomíná otec. Ano, příjem domácnosti je teď vyšší než 2,4násobek životního minima, což je hranice pro výplatu přídavků. Ale i přesto si rodina polepšila zhruba o 1 500Kč měsíčně.

Samoživitelka s minimální mzdou bere více peněz

Jitka se sama stará o tři děti ve věku 8, 12 a 14 let. Bydlí v obecním bytě a prodává v potravinách za minimální mzdu 8 000Kč hrubého. Přesto, že se letos minimální mzda nezvyšovala, měla Jitka každý měsíc více peněz než v loňském roce. Její čistá mzda stoupla po daňových změnách o 1 410Kč a kromě toho jí stouply i příjmy, které čerpá ze sociálních systémů. Dostává vyšší příspěvek na bydlení. V dávkách pomoci v hmotné nouzi zohledňuje úřad její pracovní aktivitu. „Žijeme velmi skromně. Na rozhazování vážně nemáme. Ale musím říct, že letos beru v práci i od sociálky o něco víc peněz, celkem skoro o tři tisíce měsíčně, a to už je znát,“ říká Jitka.

Matka chce být doma tři roky

Třicetiletá Sylva jeodbornoureferentkou s mírně nadprůměrným příjmem. Brzy očekává své první dítě. „Do práce nespěchám, vyberu si nejspíš zlatou střední cestu z variant rodičovské dovolené a zůstanu s dítětem doma do jeho tří let. I manžel to pokládá za nejrozumnější řešení,“ plánuje Sylva. Může být klidná, zaměstnavatel je povinen jí pracovní místo tři roky držet. Sylva si tedy po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství zvolí tzv. klasickou variantu čerpání rodičovského příspěvku, a od státu tak dostane cca 235 600Kč (měsíčně 7 600 Kč). Tato varianta je z hlediska celkového objemu obdržených peněz mírně nejvýhodnější ze všech tří.

Rodiče plánují dvě děti krátce po sobě

Kateřina s Romanem měli budoucnost pečlivě promyšlenou. A vyšlo jim to. Chtěli dvě děti pokud možno rychle za sebou. Kateřina si po narození prvního dítěte zažádala o dvouletou rodičovskou dovolenou (předchozí příjem ve výši 17 000Kč jí to umožňoval). Předpokládala, že než dva roky uplynou, bude na světě sourozenec. A podařilo se. „Už jsem zase ve třetím měsíci,“ usmívá se šťastně Kateřina. Čtyři týdny před porodem přeruší pobírání rodičovského příspěvku, a protože je nemocensky pojištěna, přejde opět na 28 týdnů peněžité pomoci v mateřství. Po narození dítěte si opět zažádá o zrychlenou variantu rodičovského příspěvku. Až čtyři roky tak může doma pečovat o děti a pobírat k tomu rodičovský příspěvek 11 400Kč měsíčně.

Budoucí maminka je bez práce

Monika žije v kraji, kde je méně pracovních příležitostí. Často se proto ocitá mezi klienty úřadu práce. Nezaměstnaná je i nyní, kdy očekává narození potomka. V minulých dvou letech sice pracovala pár měsíců v pohostinství, ale za minimální mzdu a ani tak limit povinného nemocenského pojištění nesplňuje. „Měla jsem strach, že po narození dítěte nebudu dostávat žádné peníze, nebo třeba jen nějaké životní minimum,“ říká Monika. Není tomu tak. Matkám, které byly v průběhu těhotenství nezaměstnané, je hned po narození dítěte vyplácen rodičovský příspěvek ve výši 7 600Kč do 21 měsíců věku dítěte a 3 800Kč do 4 let. Pro Moniku to znamená lepší start v péči o dítě.

Matka pobírá příspěvek a pracuje

Dominika může hovořit o štěstí. Má babičku a navíc její tříletou Natálku vzali do mateřské školy. Rozhodování bylo tedy snadné. Natálka bude ve školce pouze 4 hodiny denně. Po obědě ji bude vyzvedávat babička. Dominika se vrátí do zaměstnání na plný úvazek. Příjem se jí nebude nikterak krátit a až do 4 let věku Natálky bude pobírat rodičovský příspěvek ve výši 3 800Kč. „Za ty ušetřené peníze pošlu babičku s Natálkou k moři,“ těší se Dominika.

Polepšili si pracující důchodci

Panu Karlovi je 65 let. Pobírá důchod a v okolí je známý svým aktivním přístupem k životu. Stále pracuje na částečný úvazek za 10 000Kč hrubého jako projektant. Nově zavedená daňová sleva pro pracující důchodce způsobila, že jeho čistá mzda stoupla v roce 2008 ze 7 694Kč na 8 750Kč. Jeho manželka je v důchodu a již nepracuje. Díky dvěma valorizacím důchodů, které proběhly v letošním roce, stouply příjmy jejich domácnosti o dalších 1 640Kč. Celkově tato rodina důchodců zaznamenala letos zlepšení finanční situace o 2 706Kč.

Rostou i sirotčí důchody

Vlasta je již šest let vdovou. Má dvě děti ve věku 10 a 12 let. Pracuje jako tlumočnice s příjmem 30 500Kč. Díky daňovým úlevám má letos čistý příjem vyšší téměř o 1 000 Kč. Sirotčí důchody na obě děti byly letos dvakrát valorizovány, což představuje dalších 1 400Kč. Vlastina rodina tak letos mohla každý měsíc hospodařit s částkou o 2 300Kč vyšší než loni, aniž by živitelka musela zvýšit pracovní nasazení.

Podpora a práce načerno

Pan Svoboda přišel o zaměstnání. Přihlásil se na úřadu práce, a protože měl slušný příjem, jeho podpora v nezaměstnanosti činila téměř 10 000Kč. Zároveň si každý den přivydělával jako číšník v hospodě, kde bral peníze na ruku. Ostatně, nedělal to takhle poprvé. Jenom zapomněl, že letos jsou zákony přísnější. Při kontrole z úřadu práce se na to přišlo. Nejenže ztrácí nárok na podporu, ale bude trvat plných šest měsíců, než se do evidence uchazečů o zaměstnání bude moci přihlásit znovu.

Studentka má nárok na„mateřskou“

Zdena studuje čtvrtým rokem Vysokou školu ekonomickou. V březnu příštího roku očekává dítě, rozhodla se proto v únoru studium přerušit. „Nevím, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, když jsem zatím nikde nepracovala,“ strachuje se. Může být klidná. Peněžitá pomoc v mateřství se studentce poskytuje od šestého týdne před porodem, a to v pevné částce 254Kč za kalendářní den. Zdena tedy bude po dobu 28 týdnů pobírat cca 7 870Kč měsíčně. Protože chce být s dítětem doma tři roky, bude jí poté náležet rodičovský příspěvek 7 600 Kč.

Když nejsme pojištěni…

Paní Věra je krátce zaměstnaná jako účetní. Před nástupem do zaměstnání provozovala účetnictví jako osoba samostatně výdělečně činná a nemocenské pojištění si neplatila. Proto nyní, kdy čeká dítě, nesplňuje nárok 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem.

Smířila se tedy s tím, že žádné peníze v prvních měsících nedostane. To je ale omyl. Paní Věra bude uznána počátkem šestého týdne před očekávaným porodem práce neschopnou.

Nemocenské jí bude propláceno až do ukončení šestinedělí. Potom jí bude náležet rodičovský příspěvek ve variantě určené matkám, kterým nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl.

Věra bude do 21 měsíců věku dítěte pobírat 7 600Kč měsíčně a poté až do 4 let věku dítěte 3 800Kč.

Nemocenské pojištění se vyplatí

Marcela je mladá podnikatelka. S kamarádkou si pořídily módní butik, který se na malém městě dobře uchytil. Zpočátku šetřily každou korunu, a neplatily si tedy ani nemocenské pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné není, na rozdíl od zaměstnanců, účast v nemocenském pojištění povinná. „Říkaly jsme si, že chřipky stejně přecházíme, a těch pár korun, co bychom za stonání dostaly, nás nevytrhne,“ vzpomíná Marcela na podnikatelský rozjezd, kdy chtěly ušetřit i 250Kč za pojistné. Teď už uvažuje jinak. Spolu s přítelem pomalu začínají hovořit o dětech. A v případě mateřství se nejedná o pár korun, ale o značné částky a řadu výhod, které nemocenské pojištění umožňuje. Proto si ho Marcela už nějaký čas platí. Uvítala, že se v roce 2009 sazba odvodu na nemocenské pojištění snižuje o tři procentní body na 1,4% z příjmu.

Rodiče se v péči mohou střídat

Renata s Markem mají ročního Matěje. Renata nastoupila na plný úvazek zpět do zaměstnání. Její pracovní pozice totiž souvisí s realizací důležité reklamní zakázky. Marek chápal, jak moc si chce jeho žena dokázat, že náročný úkol zvládne. Vystřídal ji proto na několik měsíců na rodičovské dovolené. Pobírá rodičovský příspěvek a nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Na podzim se zase rodiče v péči o Matěje vystřídají.

Příspěvek na bydlení pomůže

Pan Vodička je důchodce, vdovec. Důchod se mu v letošním roce zvýšil dvakrát - v lednu o 350 Kč, mimořádně v srpnu o 470Kč a v lednu 2009 mu přibude dalších 330 Kč. Zatím se důchod pana Vodičky pohybuje kolem 9 000 Kč. „Bydlím v bytě, kde jsme žili s manželkou 40 let. Mohl bych ho vyměnit za menší, ale jsem tady zvyklý,“ svěřuje se pan Vodička. Jeho měsíční náklady na bydlení - tedy nájem a poplatky za energie - činí téměř 4 500 Kč. Má tedy nárok na příspěvek na bydlení. Zažádat si o něj může na příslušném sociálním odboru. Nárok na tento příspěvek získává domácnost, jejíž náklady na bydlení přesahují 30% příjmů všech členů domácnosti (v Praze 35 %). Není rozhodující, zda se jedná o bydlení v nájmu, nebo ve vlastním bytě či domě. Pan Vodička tak může z této dávky státní sociální podpory získat cca 1 000 Kč. A to jeho rozpočtu uleví.

Hrubé porušení pracovních povinností

František tvrdí, že o pořádnou práci nemůže zavadit. Každou chvíli je na podpoře, a když ta končí, vezme zaměstnání doporučené úřadem práce. Za půl roku se obvykle o podporu hlásí znovu a přináší přitom výpověď od zaměstnavatele. Letos však narazil. Úřad práce se začal zajímat o důvod výpovědi. Vzhledem k tomu, že František většinou odchází ze zaměstnání pro hrubé porušení pracovních povinností - absence, alkohol na pracovišti, napadání nadřízených - ztratil na podporu v nezaměstnanosti nárok.

Pracovat se vyplatí

Panu Valouškovi je kolem padesátky a donedávna tvrdil, že v jeho věku ho už nikde do práce nechtějí. Bez zaměstnání byl dva roky a zdálo se, že mu nic nechybí. Pobíral životní minimum (3 126 Kč), příspěvek na živobytí, který mu pokryl náklady na bydlení, a k tomu ještě 600 korun pro ty, kteří byli na úřadu práce registrováni déle než rok. Letos se situace změnila. Místo životního minima začal pan Valoušek dostávat pouze minimum existenční (2 020Kč) a už žádných 600Kč navíc. Také ve výši příspěvku na živobytí, který mu vyplácela obec, byla zohledněna jeho naprostá pasivita při hledání zaměstnání. Nezbývalo než být aktivnější. Pan Valoušek přijal místo na stavbě. Denně dojíždí 20 kilometrů do sousedního města. Bere něco přes 14 000Kč hrubého, což je proti existenčnímu minimu posun. Pracovat se vyplatí.

Polepší si i pracovník veřejného sektoru

Vladimír je knihovník. Jeho hrubý příjem čerstvého absolventa střední knihovnické školy činí 17 500 Kč. V případě bezdětného mladíka, který má minimum daňových úlev, to znamená čistý příjem 13 839 Kč. Kdyby měl Vladimír jedno dítě a ženu na mateřské dovolené, zvýšil by se jeho čistý příjem o 2 344 Kč. Kromě toho díky 2,7 miliardám korun, které byly ze státního rozpočtu vyčleněny na platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, stoupne Vladimírovi příjem už od ledna 2009. Čistá mzda mu mírně stoupne i díky snížení plateb na sociální pojištění, v jeho případě cca o 250Kč.

Další úleva pro pracující penzisty

Pan Skála byl renomovaný právník. Firmě, která ho zaměstnávala, vydělal nemalé peníze. Firma ho za to štědře odměňovala, takže když šel loni do penze, byl mu vypočítán značně nadprůměrný důchod ve výši 17 000Kč. Pan Skála se zaradoval, ale když zjistil, že z částky nad 16 500Kč bude muset odvádět státu každý měsíc 15% na daních, kroutil hlavou. „Nejde mi o těch 75Kč, které snadno oželím, ale logiku to nemá,“ říká JUDr. Skála. Přišlo mu nespravedlivé, aby někteří důchodci daně platili a jiní ne. Od příštího roku se situace změní k lepšímu: limit pro placení daní z důchodů se posouvá až nad částku 24 000Kč měsíčně.

Rodič s dětmi bere více

Jan a David jsou spolupracovníci ve finančnictví. Oba mají potřebné vzdělání, takže jejich tabulkový příjem s osobním ohodnocením činí 26 400Kč hrubého. Ještě nedávno měli oba i stejný čistý příjem - 19 825Kč. Nyní dostává David každý měsíc na účet 23 635Kč. Nedávno se mu totiž narodila dvojčata a jeho žena je s nimi na mateřské dovolené. Díky daňovým úlevám rostou čisté mzdy rychleji než mzdy hrubé. Navíc se v roce 2009 příjem obou mužů snížením odvodů na sociální pojištění zvýší o 395Kč.

Kategorie| 1,Komerční příloha

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!