Středa 10. srpna 2022, svátek má Vavřinec
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak začít úspěšně podnikat

Česko

lekce 20

Kurz Lidových novin Od 2. února do 7. března lekce každý den Podrobný průvodce světem Vašich peněz: návody, postupy, příklady, výpočty www.lidovky.cz

Poslední novela živnostenského zákona usnadnila zahájení podnikání mladým podnikatelům, pro prokázání odborné způsobilosti žadatele o živnostenské oprávnění již není nutné dokladovat praxi. Zásadní úsporu při vyřizování jednotlivých živnostenských oprávnění přináší sloučení 125 volných živností do jedné (za jeden poplatek).

Co byste měli znát

Pro podnikání si můžete vybrat právní formu fyzické či právnické osoby. Je třeba zvážit rizika spojená s plánovaným podnikáním a kapitálovou náročnost pro jeho zahájení.

Právní forma Základní kapitál v Kč Ručení Minimální počet společníků Fyzická osoba (osoba 0 Veškerým svým majetkem 1 samostatně výdělečně činná) Společnost s ručením 200 000 Do výše nesplaceného 1 omezeným vkladu Veřejná obchodní 0 Veškerým svým majetkem 2 společnost Akciová společnost 2 000 000 Akcionář ručí svým 1 (akcionář) podílem CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTO (živnostenský úřad) a JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ umožní podat přihlášky a registrace ve vztahu k živnostenskému úřadu, k finančnímu úřadu, k České správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně z jednoho místa, můžete i elektronicky. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sloučily do jednoho formuláře.

CZECH POINT, asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace z centrálních registrů a kde může také učinit podání ke státu, a to na více než 2 500 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářských komor a notářů. Můžete zde získat ověřené výpisy z živnostenských a obchodních rejstříků, katastru nemovitostí a rejstříku trestů a v budoucnu i výpis z karty řidičů.

Slovníček

Živnost - soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Podmínky pro provozování živnosti - všeobecné: dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost; zvláštní: odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná živnostenským zákonem.

Volná živnost - možnost začít provozovat živnost bezprostředně po ohlášení.

Řemeslná a vázaná živnost - pro jejich provozování je třeba splnit všeobecné podmínky + zvláštní podmínky.

Koncesovaná živnost - živnost lze provozovat až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Odpovědný zástupce - v případě, že fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, může podnikání provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce; v případě provozování živnosti právnickou osobou je odpovědný zástupce ten, který musí splňovat podmínky pro provozování živnosti; jedna osoba může být maximálně 4215] odpovědným zástupcem.

Živnostenský list, koncesní listina - tyto dokumenty jsou zrušeny a nahrazeny výpisem z živnostenského rejstříku, který slouží jako doklad k prokázání živnostenského oprávnění.

Spočítejte si

Ať již bude předmětem podnikání poskytování služeb nebo výroba, bude vás zajímat, kolik musíte prodat, abyste byli v zisku. K tomu potřebujete zjistit bod zvratu: Fixní náklady - budou vždy, i když nic neprodáte: nájem, pojištění, vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, odpisy majetku atd.

Variabilní náklady - vztahují se k jednotce produkce: mzdy, přímý materiál atd.

T = N (tržby = náklady) p. q = FN + v. q (p = prodejní cena, q = produkce, FN = fixní náklady, v = variabilní náklady/ jednotka

Správný postup

* Kadeřnictví OSVČ - MODELOVÝ PŘÍKLAD: Fixní náklady/rok/Kč: nájem prostor 120 000, pojištění 5 000, vedení daňové evidence 15 000, bankovní poplatky 1 000, sociální pojištění 20 640, zdravotní pojištění 19 080, energie 10 000, ostatní režijní výdaje 9 2808230]. CELKEM: 200 000 variabilní náklady/hodina/Kč/průměrně: energie 20, přímý materiál 80 8230]. CELKEM 100 cena/hodina/průměrně/Kč: 500 500 . q = 200000 + 100 . q q = 500 Závěr = bod zvratu nastává při 500. prodané hodině, tzn. při 501. hodině začíná být činnost zisková

Jak nenaletět

1. Tržby inkasujte v hotovosti, na zakázky většího rozsahu vyžadujte

zálohu a smlouvu 2. Využijte daňového poradce a eliminujte případné budoucí

daňové pokuty a doměrky 3. Pečlivě zvažte výběr společníků pro své podnikání, pro spolupráci

můžete využít formy tichého společenství 4. Při uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci nezapomínejte na ustanovení o zákazu konkurence

Pozor krize

* Než uzavřete nový smluvní vztah s odběratelem, zkontrolujte insolvenční rejstřík, kde vyhledáte dlužníky, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení.

* Vyhotovte plán měsíčních provozních výdajů, sledujte a ihned vymáhejte pohledávky po splatnosti. * Využijte možnosti dotací z fondů Evropské unie prostřednictvím agentur.

* Informujte se o možnostech v rámci sítě podnikatelských a inovačních center.

Nové příležitosti a případná rizika pomůže odhalit SWOT analýza - analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podnikatele, firmy či projektu. Pro objektivní posouzení je ideální vyhotovení nezávislou osobou. Analýza příležitostí může upozornit na možnosti expandovat na jiné trhy, na zlepšení povědomí zákazníků, případně investorů o společnosti, spojení s konkurencí, případně na výhodný prodej investorům.

Rodina

Tatínek Dvořák je vyučený čalouník a rozhodl se v tomto oboru začít podnikat. Začne s nabídkou poradenství - dekoratérství a oprav a posléze s případnou výrobou. V prvním roce podnikání všechny příjmy plánuje investovat zpět do živnosti. Maminka Dvořáková pracuje jako lékařka a v prvním roce podnikání bude příjmy do rodinného rozpočtu zajišťovat částečně ona a částečně jejich společné úspory. U svého zaměstnavatele uplatní daňové zvýhodnění na obě děti, školačku Janu a předškoláka Mirka.

Užitečné odkazy

* www.mpo.cz - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR * www.czechpoint.cz - Ministerstvo vnitra ČR k projektu CZECH POINT * www.esfcr.cz - Evropský sociální fond ČR, operační programy 2007-2013 * www.justice.cz - Insolvenční rejstřík, Evidence úpadců * www.jakpodnikat.cz - Poradna pro OSVČ * www.jic.cz - Jihomoravské inovační centrum

TEST - dávali jste pozor?

1. Jakou právní formu můžete zvolit pro svoje podnikání?

a) Pouze fyzická osoba, b) Pouze právnická osoba, c) Můžete si vybrat - fyzická nebo právnická osoba

1) c odpovědi: Správné

Příští lekce: zítra Platíme daň z příjmů fyzických osob 26. února Platíme daň z příjmů právnických osob 27. února Podáváme daňové přiznání přes internet 28. února Co můžeme zařadit do daňových výdajů? 2. března Investovat v době finanční krize?

Připraveno ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Computer Press; http://knihy.cpress.cz; napsala: Ing. Eva Doležalová

Tenkrát před 40 lety. Veteráni z Pitavalu Krampol, Zedníček a Frej vzpomínají

Premium Jak je to dávno, co se prvně Pavel Zedníček, Jiří Krampol a Ladislav Frej sešli na natáčení seriálu Malý pitaval z...

Žena má mít dítě, když je zamilovaná, říká psychogynekoložka Máslová

Premium Ženy dělají velkou chybu, když mateřství příliš plánují, tvrdí psychogynekoložka a internistka Helena Máslová. „Vhodná...

Nebezpečný pro Česko. Proč stát nechce uzbeckého zápasníka Muradova?

Premium Mnoho let hrdě nastupoval do klece i s českou vlajkou na zádech. V malém evropském státě prorazil do velkého světa...

Pronájem bytu 2+1, 61 m2, KnO, ul. Královéhradecká
Pronájem bytu 2+1, 61 m2, KnO, ul. Královéhradecká

Královéhradecká, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
10 000 Kč/měsíc