25. ledna 2017 12:23 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Jak zrádný exil pomáhal rozvracečům z Charty 77

O dění v komunistickém Československu informovaly mimo jiné Listy | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy O dění v komunistickém Československu informovaly mimo jiné Listy | foto: Archiv bezpečnostních složek

Kontakty mezi „domovem“ a exilem byly poměrně živé už před rokem 1977, Charta 77 se však zrodila a představila svým Prohlášením světu bez jakékoli součinnosti s československou politickou emigrací.

K exulantům, kteří odešli do zahraničí již dříve, zejména po únoru 1948 a po srpnové okupaci 1968, se po vzniku Charty 77 přidali další. Mezi těmi, které režim vyštípal, byl také Zdeněk Mlynář (snímky z Archivu bezpečnostních složek jej zachycují na hranici s Rakouskem, kam emigroval). „Zlí imperialisté“ ze západu se o české uprchlíky nejen postarali, ale pomáhali jim také v podpoře těch, kteří zůstali v Československu a vzdorovali zdejšímu režimu. FOTO ABS.

Lidé v exilu byli prvních deset dnů odkázáni na informace zahraničních médií a na údaje získané z telefonátů s domovem, které si vzájemně předávali. Přísun informací z Československa ale postupně zesílil, takže nejpozději v březnu 1977 už byla všechna exilová centra pravidelně zásobována samizdatovými texty i osobními komentáři domácích autorů.

Ohniskům exilových aktivit tak či onak obrácených směrem k domovu přibyl vznikem Charty 77 nový úkol: všemi silami a způsoby pomáhat domácímu hnutí za lidská a občanská práva a být aktivní zejména v tom, v čem byly možnosti domácího hnutí limitovány nesvobodnými poměry a k čemu naopak byly podmínky v zahraničí příznivé.

Nové úkoly pro exil

V první řadě to znamenalo starat se o šíření informací, a to všemi směry. Na jedné straně ve svobodném světě: do tamních médií všeho druhu, vládním i polovládním institucím, mezinárodním organizacím (Amnesty International, Socialistická internacionála a další), odborovým, profesním organizacím, vedením politických stran s cílem probudit solidaritu a vůli vytvářet zvenčí účinný tlak na představitele komunistické moci v Československu. Ale také udržovat kontakty a pěstovat spolupráci s exilovými komunitami ostatních zemí sovětského bloku.

Na druhé straně to vyžadovalo přispět maximálně k tomu, aby se lidé doma dovídali o tom, co se v Československu opravdu děje – pod hladinou manipulované veřejnosti, mimo dosah oficiálních sdělovacích prostředků, kde vládla všemocná cenzura. K tomu sloužilo pašování exilových periodik a dalších publikací i rozhlasové vysílání. Bylo zapotřebí starat se o to, aby se lidé doma dovídali o aktech mezinárodní solidarity s těmi, kdo byli pronásledováni za svou občanskou aktivitu, za své názory, náboženské přesvědčení. V neposlední řadě k tomu patřilo organizování materiální pomoci pro domácí hnutí a jeho oběti a podporu samizdatovým dílnám.

CHARTA 77

CHARTA 77

Lidové noviny

Po operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení
Po operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení

Policisté na Královéhradecku zahájili trestní stíhání tří lidí a jedné firmy, kteří údajně nesou odpovědnost za tragédii. Ta se odehrála před dvěma lety, jejímž následkem osmiletý chlapec po operaci mandlí upadl do kómatu.