Pátek 14. srpna 2020svátek má Alan 28 °C přeháňky až bouřky Předplatné LN

Diskuse k článku: Je třeba legalizace, volali zastánci

Diskuse uzavřena, nelze přidávat příspěvky

  • Příspěvků: 110
  • Poslední: 12.5.2008 3:29
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
12.5.2008 3:29

Je třeba legalizace, volali zastánci

Proc ne ? Chteji li si nadale ruinovat svou jiz zdevastovanou mysl, OK. Jenze je nutno chranit verejnost. Tedy par omezeni - kuprikladu zadny ridicsky prukaz, nebo odebrani a par legracek podobneho druhu.

11.5.2008 17:10

když SOCIALISTICKY NENÍ ZVYKEM VYHLEDAT V POTÍŽÍCH

PSYCHIATRA, TERAPEUTA...LÉČÍ SE LIDI JAK UMÍ..NEJLÉPE KOŘALKOU JAKO V RUSKU

TO ŽE TRÁVA MĚNÍ OSOBNOST A NARUŠUJE DOST RYCHLE PESTŘEJŠÍ SOCIÁLNÍ VZTAHY, ŽE JE DOBRÁ SNAD TLUMIT BOLEST V HOSPICU...to je socialistům jedno a fuk

11.5.2008 9:58

demonstrace?

Za ty demonstranty nemluví jejich rozum, ale absťák a touha po další dávce.

11.5.2008 15:35

Re: demonstrace?

hmmm asi nevíš, že absťák u marihuany není troubo...

11.5.2008 8:50

Zelený hnus

Co náš pan ministr školství Liška? Podpořil manifestanty?

11.5.2008 8:49

Tleskám magistrátu - podporuje propagaci drog, hlavně

když se nesmí projít kolem synagogy.

11.5.2008 15:36

Re: Tleskám magistrátu - podporuje propagaci drog, hlavně

cigarety a alkohol jsou mnohem horší droga a propaguje se víc jak marihuana... a překvapivě je to legální

11.5.2008 8:48

Drogoví dealeři opět zajásali. Marihuana je předstupněm

k tvrdým drogám a i ona sama ničí mozek.

11.5.2008 9:28

Re: Drogoví dealeři opět zajásali. Marihuana je předstupněm

dealeři hlavně jásají nad jakoukoli prohibicí.

11.5.2008 13:00

Re: Drogoví dealeři opět zajásali. Marihuana je předstupněm

Dlouholeté výzkumy prováděné na celém světě hovoří zcela opačně. Kde jste tehnle žvást vyčetl ?

11.5.2008 15:37

Re: Drogoví dealeři opět zajásali. Marihuana je předstupněm

další neznalej... zahul a uvidíš sám, jaký meleš blbosti

11.5.2008 8:47

Zrušme tedy dopravní předpisy i jiné zákony, ne ?

.

11.5.2008 7:45

vrazi

Kuřáci Marihuany jsou vrazi, kteří si dají šluka, než vstoupí do auta.

11.5.2008 4:13

O JEDNOM Z AGRESIVNÍCH PŘÍZNIVCŮ PRUŽINSKÉHO ...............

TAKOVÍ NÁM ZA HUSÁKA DĚLALI ZE ŽIVOTA PEKLO!!Rv;-DZ ARCHIVU ÚSTECKÉ KRAJSKÉ SPRÁVY STB - ZE SPISU "BIDLO":

Žadatel: vojín Karel Bidlo, nar. 1952  Věc: Přihláška do informátorské služby STB.  Datum: 7. 11. 1971 "....... Chtěl bych poskytovat informace o mládencích ve vojenské službě nejen tzv. kontrášům i když jsem ještě na vojně, ale dnes bych chtěl poskytovat informace taky vám. Někteří neuvědomělí vojáci si se mnou chtěly vyřizovat účty pomocí najatých násilníků a když na to nesehnaly peníze, tak požadovaly alespoň abich dostal tzv. deku, což je porušením vojenského řádu! Nejsem žádný chudák paskřivec na těle i na duchu a nezplodil mně věčně ožralý syfilitik, níbrž můj soudruh otec je členem KSČ a pomocníkem SNB u nás v Ústí - Střekově. Moje mamka je známá žilinská komunistická aktivistka a ne špinavá smradlavá prostitutka, jak o ní hovoří někteří nepřátelé našeho socialistického zřýzení......"

Ústí nad Labem, 26.3.2008

Předkládá: Mgr. Marta S. /počítačový přepis z Bidlova rukopisu je autentický - včetně gramatických chyb/. 

11.5.2008 11:03

Re: O JEDNOM Z AGRESIVNÍCH PŘÍZNIVCŮ PRUŽINSKÉHO ...............

Z ARCHIVU ÚSTECKÉ KRAJSKÉ SPRÁVY STB - ZE SPISU "IDOL":

Žadatel: vojín Václav Idol, nar. 1952 Věc: Přihláška do informátorské služby STB. Datum: 7. 11. 1971 "....... Chtěl bych poskytovat informace o mládencích ve vojenské službě nejen tzv. kontrášům i když jsem ještě na vojně, ale dnes bych chtěl poskytovat informace taky vám. Někteří neuvědomělí vojáci si se mnou chtěly vyřizovat účty pomocí najatých násilníků a když na to nesehnaly peníze, tak požadovaly alespoň abich dostal tzv. deku, což je porušením vojenského řádu! Nejsem žádný chudák paskřivec na těle i na duchu a nezplodil mně věčně ožralý syfilitik, níbrž můj soudruh otec je členem KSČ a pomocníkem SNB u nás v Ústí - Střekově. Moje mamka je známá žilinská komunistická aktivistka a ne špinavá smradlavá prostitutka, jak o ní hovoří někteří nepřátelé našeho socialistického zřýzení......"

Ústí nad Labem, 26.3.2008

Předkládá: Mgr. Marta S. /počítačový přepis z IDOLOVA rukopisu je autentický - včetně gramatických chyb/.

11.5.2008 16:02

Re: Re: O JEDNOM Z AGRESIVNÍCH PŘÍZNIVCŮ PRUŽINSKÉHO ...............

OKOPÍROVAL JSI TO BEZVADNĚ,  AŽ NA MALIČKOST: TEN VOJÍN SE SPRÁVNĚ JMENOVAL KAREL BIDLO!!Rv;-D

11.5.2008 16:07

Re: Re: Re: O JEDNOM Z AGRESIVNÍCH PŘÍZNIVCŮ PRUŽINSKÉHO ...............

řekl estébák, jež si snaží zachránit reputaci. Znáš to fakt moc dobře. Dle tvého vyjadřování jsi to nezažil ale pouze slyšel od rodičů. Nejvíce řvou ti, kteří nemají čisté svědomí. Musí se nějak vyrovnat s minulostí. Ti kteří čisté svědomí mají, ti se neprojevují. Život pro ně totiž jde dál

11.5.2008 16:13

Re: O JEDNOM Z AGRESIVNÍCH PŘÍZNIVCŮ PRUŽINSKÉHO ...............

y archivU USTecke kRAjske sPRAVY STb -ze SPISU "biDLO":

zadATEl: vOJIN kAREL bIDLO,nar.195 VEc: PrihlasKA DOinfoRMatorskE SLuzby sTB. DAtum: 7.11.1971 ".......chteL BICH PoskytOVAt informACEO MLadencicH VE VoJEnsKE sluzbe NEjen tzV.KOntrasu i KDYZ Sem jestE NA vojNE,le dnes bychchTEL poskytOVAT InForMACE TAky vam.nEKTERI neUVEDOMEli voJaci sI SE Mnou CHTELy vyrzoVaT UCTy pomOCI NAJAtycH NAsilnIKU A kdyz NA to neSEHnaly pENIZe,tak poZADOVALy alESpon abICH dostl tZV.DEKU,cOZ JE poruseNIM VOjeNskehO RADU! nsEM Zadny CHUDAK paSKRIVEC nA TELE i a DUCHU A NeZPLODIl mnE vecnE OZRALy sYFilITik,nibrz MUj soudRUH OTeC JE CLEnem ksC A pomocnikEM SNB U nas v uSTI - strEKove.MOJE MaMA JE znama zilinskAKOMUNisticka AKtivistKA a NE SPINAva sMRAdlAVA prostuTKAJAK O NI HOVOri ekterINEPRATelE NASEHo sociAListICKeho ZRIZEnI......"

ustI naD labEM,26.3.2008

Predklada: MGR.MAta s./poCItacOVY PrEPIS z bIDLOVA RukoPISU Je autenTICKY - vcetne GramATickch CHyb/.

10.5.2008 21:36

Takhle ne !

Domácí pálení alkoholu je de facto tolerováno, pokud bude tolerována i tráva bude spousta donašečů i policajtů bez práce.

10.5.2008 21:42

Re: Takhle ne !

A co kdyby začli konečně dělat proč tu jsou. Honit skutečné zločince, kteří někoho okrádají.

10.5.2008 21:46

Re: Re: Takhle ne !

to nejde - Ohmův zákon v praxi.

10.5.2008 22:40

Re: Re: Takhle ne !

To by běžnými pochůzkáři nesměly být ty duté vypité hlavy, co např. pustí řepku nebo ukopou bezdomovce, těm dali podmínku a ještě se odvolali. A na hoře to ještě Langr nevyměnil, protože to chudák ani neztihne, staré páky jsou staré páky...

10.5.2008 21:44

Re: Takhle ne !

Jde o množství. Po běžných pěstitelích, co mají pár kytek, tak dneska policajti taky nejdou. Mají rozum.

10.5.2008 21:50

Re: Re: Takhle ne !

kdosi někde říkal, že právě začali po těch drobných jít. Vidím přímou souvislost s tolerovaním domácího pálení.

10.5.2008 22:50

Re: Re: Re: Takhle ne !

svatá pravda, chlast je tolerován, protože je to vývar, modafen nezruší protože je to taky vývar. Travku si každý slušný vypěstuje sám, a stát utře.

Nebojte jednou se dočkáte, až nebudou prachy ve státní kase, bude i travka legální.  To už budou přední distribuce rozloženy mezi naše šikovné pracovité spoluobčany z Dálného východu a čech z toho bude mít zase prd.

, to se o našem národě moc říct nedá, stačí mrknou jak se dřou při opravě silnic. A já jim to přeju, aspoň jsou pracovití a chovají se slušně a chodí večer brzy spát, nechlastaj do rána a neřvou po ulici, mám jedny vedle a jsem ráda že bývalý majitel pigl čech je pryč, oslavovali vždycky do 5 do rána, venku na ulici, a když se někdo pokusil zavolat policii, ta nepřijela vůbec nebo se jen vytočila pod okny, když zjistila o koho jde. (Mimochodem pinglův taťka byl za komančů u RaJ na okrese, znalo ho celé městečko a jedeme dál.)

10.5.2008 22:59

Re: Re: Re: Re: Takhle ne !

Tahle v pravdě smutná historka mi evokovala ještě něco, spíš jen tak na okraj diskuse: ještě jsem nepotkal agresivního zhulence. Většinou se blbě chechtaj a to je tak všechno.

Agresivních opilců jsem viděl nepřeberně.

10.5.2008 22:39

Když se nebudou honit zloději a vrazi,

pak bychom mohli policii vůbec zrušit. To by bylo džointů!!;-D;-D;-D

PB

10.5.2008 21:27

no jo

Kokain je lepsi, neni navykovy, po nem se nezblbne jako po marihuane, naopak, clovek je bystrejsi a vykonejsi a nezasvini plice, ale vysvetluj to lidem zhulenejm travou

10.5.2008 21:34

Re: no jo

;-PA co takhle herák. Taky lepší???

Biolog Komárek: Jsme účastníky největšího sociologického experimentu všech dob

Biolog, filozof a autor dvou desítek odborných knih a tří románů Stanislav... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Měsíce trvající pandemie nám převrátila životy naruby. Známý biolog, filozof a autor dvou desítek odborných knih a tří...

Brzy dospěju do bodu, kdy si účet na Facebooku zruším, říká Lucie Výborná

Lucie Výborná | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium „Je to hra. Hra, která by měla být přínosná, užitečná, inspirativní,“ říká o své práci moderátorka Českého rozhlasu...

Proč koronavirus už téměř nezabíjí. Vytratí se, nebo se vrátí ještě silnější?

Zdravotník odebírá vzorky pro testování na covid-19 v indické Kalkatě. (23.... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Koronavirus je záhadný. Nečitelný. I když ho zkoumají ti nejchytřejší lidé, pořád o něm víme málo. Chová se jinak. Je...