2. listopadu 2018 12:40 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Univerzita Karlova odebrala poprvé v historii titul. Kvůli opisování v diplomových pracích

„Přežijí jen kvalitní vysoké školy,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy „Přežijí jen kvalitní vysoké školy,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.... | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

PRAHA Univerzita Karlova odebrala dva magisterské tituly studentovi Husitské teologické fakulty, který ve svých dvou diplomových pracích rozsáhle opisoval. Jedná se o historicky první takový případ na nejznámější české univerzitě od přijetí novely vysokoškolského zákona v roce 2016. „Je to signál pro ty, kteří by chtěli podvádět,“ řekl serveru Lidovky.cz rektor univerzity Tomáš Zima.

Ještě předtím, než na veřejnost vypluly části opsaných diplomových prací tehdejší ministryně spravedlnosti Taťány Malé a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála, vstoupila 1. září 2016 v platnost novela zákona, která umožnila vysokým školám prohlásit část vykonané státní zkoušky za neplatnou. Na Karlově univerzitě přinesla tato novela svůj historicky první hořký plod.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz přijde o dva magisterské diplomy student Husitské teologické fakulty, který své diplomové práce obhájil 26. září 2017 v oborech Husitská teologie a religionistikaHusitská teologie v kombinaci s psychosocialními studii. Student, jehož jméno univerzita prozatím odmítla zveřejnit, při psaní svých prací údajně nepřipravoval ve spolupráci se svým vedoucím, což podle výkladu univerzity byl projev utajování toho, jak vysokoškolák své práce skutečně psal.

O zrušení platnosti části státní zkoušky rozhodl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima po projednání případu přezkumnou komisí, etickou komisí a také na základě výsledků antiplagiátorských systémů Theses a Turnitin. Pozornost k diplomkám absolventa přivedl univerzitu na jednu z nich, následně se stejné pochybení prokázalo i u druhé. Řízení bylo zahájeno 12. července letošního roku.

„V rámci novely vysokoškolského zákona se jedná o první odebrání diplomu. Dáváme tím jednoznačný signál, že ten kdo podvádí, bude potrestán,“ řekl serveru Lidovky.cz Zima.

Podle něj je nepochybné a zcela prokázané, že hříšník v tomto případě nepostupoval dle norem. Vědomě a záměrně podle rektora opsal značné části svých diplomek z prací jiných. Postupoval tak u obou svých diplomových prací a oba magisterské tituly mu tedy budou odebrány.

„Věřím, že je to varovný signál pro ty, kteří chtějí podvádět. Je to ukázka také toho, že hodláme v těchto ohledech jednat nekompromisně,“ řekl Zima s tím, že ví o dalších řízeních, které probíhají na ostatních vysokých školách. 

Řízení může být podle novely zákona zahájeno nejpozději do tří let od vykonání státní zkoušky. Případem se musí zabývat sedmičlenná přezkumná komise, která je složena ze šesti rektorem jmenovaných profesorů, docentů a dalších odborníků. Sedmého člena rektor jmenuje z řad studentů. Stanovisko komise sice závazné není, rozhodne-li se ale rektor jinak než komise, musí své rozhodnutí odůvodnit. V řízení musí být definitivně rozhodnuto do 150 dní od jeho zahájení.

Výňatek ze zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.


Rektor vysloví rozhodnutím neplatnost vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce, pokud osoba, o jejíž státní zkoušku nebo její součást nebo obhajobu disertační práce jde, 

      a) v důsledku úmyslného trestného činu nesplnila podmínky nebo předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce, nebo 

     b) v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví nebo jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům, neuvedeného v písmenu a), nesplnila nebo splnila jen zdánlivě podmínky nebo předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce, šlo-li o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům nebo byla-li jím podstatně narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu. 

Michal Bernáth

Autor

Michal Bernáthmichal.bernath@lidovky.czČlánky

Najdete na Lidovky.cz