Neděle 5. února 2023, svátek má Dobromila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kdo má na podporu nárok a kde o ni žádá

Česko

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky, musíte splnit několik podmínek. 1. Nárok máte, pokud jste vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž rozhodným obdobím se pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti rozumí poslední 3 roky před zařazením uchazeče o zaměstnání do evidence uchazečů o zaměstnání. 2. O poskytnutí podpory v nezaměstnanosti musíte požádat příslušný úřad práce, kde jste zároveň vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. 3. Ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmíte být poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu.