Neděle 25. července 2021, svátek má Jakub
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Klausovo fiasko. Nelogický, absurdní, sestřelili jeho návrh trestat mazání příspěvků úředníci i žalobci

Česko

  5:00
PRAHA - Mimořádně tvrdou reflexi má za sebou návrh novely skupiny poslanců v čele s Václavem Klausem, podle níž by hrozil trestní postih za mazání příspěvků na sociálních sítích. Než se navržená norma dostane na stůl vládě, své si k ní řekla dotčená ministerstva. Za Klausův návrh se nepostavil žádný resort, všechny měly jenom slova kritiky. Jeden z nejvýraznějších poslanců ODS reagoval, že ho názory úřadů nezajímají.

Předseda sněmovního výboru pro školství Václav Klaus mladší. foto: František VlčekMAFRA

„Je však třeba vzít v úvahu, že i elektronické sociální sítě typu Facebook jsou sítě vlastněné soukromou společností a nejde o prostor náležející všem bez jakýchkoli pravidel či omezení, přičemž vlastník sítě má právo ‚stanovit pravidla hry‘ (nehledě na to, že některé online služby rovněž nejsou nezávislé a jsou financovány i ze státních zdrojů),“ stojí například ve vyjádření ministerstva spravedlnosti, které Lidovky.cz prostudovaly.

Skupina čtyřiatřiceti poslanců ODS, SPD, ANO, ČSSD, STAN a lidovců poslala předlohu do Poslanecké sněmovny koncem ledna. Těžiště legislativní úpravy z Klausova pera spočívá v tom, že by správci sociálních sítí pod hrozbou pokuty až 50 milionů korun, v krajním případě tříletého vězení, nemohli mazat nevhodné příspěvky. Odstranit by mohly jen takové, které se hrubým způsobem příčí zákonu. Klaus tím prý usiluje o ochranu svobody slova.

Trojice dotčených ministerstev a také Nejvyšší státní zastupitelství však pro jeho záměr pochopení nemají. V jejich stanoviscích k předložené normě se objevují slova jako vágní, nelogický či absurdní. Všem institucím je proti mysli, že Klaus hodlá takto dramaticky vstupovat do sféry soukromého byznysu. Shodují se i na nepřiměřenosti navrhovaných sankcí za smazání příspěvku.

„Nemůžeme akceptovat předestřenou koncepci svobody projevu spočívající v tom, že osoby soukromého práva jsou nuceny k tomu, aby pro realizaci této svobody pro jiné subjekty soukromého práva aktivně vytvářely podmínky. Povinností odpovídající svobodě projevu (právu na svobodný projev) totiž není vytvářet pro její realizaci aktivně podmínky, nýbrž tuto svobodu projevu nerušit,“ píše například ministerstvo vnitra.

Cenzura jako projev státu, nikoliv firmy

Podle resortu jde Klausův návrh proti Listině základních práv a svobod v části zajišťující svobodu podnikání. Vnitro také připomíná, že regulace svobody slova náleží do oblastí civilního práva, nikoliv trestního. Ministerstvo kultury zase oponuje údajnému záměru Klause bojovat proti cenzuře. Podle resortu lze o cenzuře a její nepřípustnosti mluvit pouze v případě státní moci, nikoliv v případě firemní kultury soukromé společnosti.

„Nelogičnost navrhované právní úpravy, která znemožňuje jejím adresátům (slovy návrhu ‚provozovatelům či správcům veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy‘) předem rozlišit, zda jednají v souladu s právem anebo protiprávně, by v praxi nutně vedla k absurdním situacím, v nichž by s cílem dostát povinnostem uloženým jedním zákonem porušovali povinnosti či zákazy stanovené zákonem jiným,“ píše resort kultury.

Václav Klaus mladší je předsedou sněmovního výboru pro školství.
Exprezidentův syn Václav Klaus mladší.

Výše uvedenou citací se ministerstvo pozastavuje nad pasáží Klausovy normy, jež dovoluje odstranit pouze ty komentáře, jež jsou v „hrubém rozporu s trestními předpisy“. Podle resortu taková definice dává provozovatelům sociálních sítí prostor tolerovat příspěvky porušující zákon mírnějším způsobem, což z logiky věci nedává smysl. Provozovatelé mají povinnost konat u jakéhokoliv vyjádření nedodržujícího legislativu.

‚Dělám to kvůli lidem‘

Co ještě úřady řekly

„Vlastník sítě by navíc měl mít možnost obrany proti informační válce vedené prostřednictvím uživatelů s falešnou identitou, kteří se snaží paralyzovat veřejnou debatu nebo prohloubit názorové rozdělení společnosti, a přispět tak k jejímu rozvratu.“ 
ministerstvo spravedlnosti

„Tyto sítě jsou uživateli využívány zpravidla zdarma, je zcela v diskreci provozovatelů či správců, jaké služby budou nabízet, zejména zda budou nabízet vkládání obsahu uživatelů a o jaký obsah se bude jednat.“
ministerstvo vnitra


„Navrhované znění nových skutkových podstat trestného činu Porušování svobody projevu a přestupku Přestupek porušení svobody projevu obsahuje řadu vágních pojmů, které nejsou definovány. Jsou buď zcela neurčité, nebo se zvolená slova či obraty v právním řádu používají pro označení něčeho jiného, nebo jsou již pro označení téhož jevu či institutu používány pojmy jiné.“ 
ministerstvo kultury


„Ideová konstrukce trestného činu porušení svobody projevu se zdá být problematická, neboť má v podstatě jednostranně vynucovat naplňování seberealizační funkce svobody projevu vůči provozovatelům a správcům sociálních sítí, a to dokonce po favorizované sankční linii."
Nejvyšší státní zastupitelství 

Do připomínkového řízení vstoupilo i Nejvyšší státní zastupitelství, přestože se s jeho účastí v procesu nepočítalo. Žalobcům vadí vágní jazyk návrhu. Prý umožňuje příliš široký výklad. „Zavedení skutkové podstaty trestného činu porušení svobody projevu by nebylo souladné s principem zákonnosti a právní jistoty v trestním právu. Její aplikace by se zarazila na bezbřeze nastavené úvaze interpreta,“ uvedl první náměstek instituce Igor Stříž.

Úřad nejvyššího žalobce se podle vyjádření svého mluvčího přihlásil, jelikož novela by zasáhla do trestního zákona spadajícího do gesce právě žalobců. Ti odmítají novelu už v její podstatě. „Jde o zcela opačný přístup trestního práva vůči otázce svobody projevu než doposud, kdy stát zasahuje pouze v případě překračování mezí svobody projevu, například v podobě nenávistných či jiných nezákonných projevů,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí Petr Malý.

„Stanoviska úřadů neřeším, dělám to kvůli lidem,“ reagoval pro Lidovky.cz Klaus na závěr připomínkového řízení, jež skončilo ve středu a na které upozornil Deník N. Poslanec záměr vypracovat legislativu výrazně měnící pravidla hry pro provozovatele sociálních sítích avizoval loni v září. Argumentoval, že svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. „Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní,“ vysvětloval.

Odmítavá stanoviska úřadů neznamenají stopku cestě Klausova návrhu legislativním procesem. Představují odborná vyjádření, jež mají posloužit vládě pro zaujmutí postoje předtím, než pošle návrh k diskusi do sněmovny. Pozice vlády zase do značné míry napoví, jak s navrhovanou normou naloží spříznění poslanci. Kabinetu Andreje Babiše se dostane Klausova novela na stůl na jednom z následujících zasedáních. 

Autor: