Neděle 1. srpna 2021, svátek má Oskar
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Česko

Koupaliště by měli táborníci oželet. Všudypřítomné roušky a rozestupy nejsou reálné, míní hlavní hygienička

Hlavní hygienička Jarmila Rážová. foto: ČTK

Rozhovor
Praha - Hlavní je dodržování hygieny, víme, že rozestupy a všudypřítomné roušky nejsou na táborech reálné, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz hlavní hygienička Jarmila Rážová.
  5:00

Lidovky.cz: Letní tábory se budou moci uskutečnit od 27. června. Proč jste se rozhodli pro tento termín? Původně byl v plánu srpen.
Epidemiologická situace se vyvíjí příznivě a postupně dochází k uvolňování opatření. Pokud vše půjde dobře jako doposud, nevidíme důvod, proč letní tábory za dodržení určitých podmínek nepustit.

Lidovky.cz: Není to riskantní, posílat děti v této době na tábory? Řada rodičů může mít obavy z nákazy.
Pokud budou dodržena protiepidemická opatření, není důvod k obavám.

Lidovky.cz: Co tedy navrhujete?
Připravili jsme metodický materiál, který stanovuje podmínky pro zajištění ochrany zdraví účastníků dětských táborů v průběhu letních prázdnin. Zejména klademe velký důraz na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků akce, to znamená mytí rukou za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků, použití dezinfekce, podle aktuální situace nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě.

V podstatě materiál vychází z platné právní úpravy, která upravuje činnost dětských táborů, což je zákon o ochraně veřejného zdraví a vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti s důrazem na posílení vysokého stupně hygienického standardu.


Lidovky.cz: Jak by měl konkrétně vypadat provoz táborů
Provozovatelé musejí zajistit odpovídající provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich odpovídající vybavení. Zvláště důležité je zajištění dostatečného množství tekoucí pitné vody, eventuálně teplé vody, mýdla v dávkovači, podle možností jednorázové ručníky nebo každé dítě musí být vybaveno vlastním ručníkem a dezinfekce.

Vysoký hygienický standard musí být dále zajištěn ve stravovacím úseku, na ošetřovně a izolaci.

Konkrétní hygienické požadavky se odvíjejí od typu akce, jestli se koná v pevném objektu, chatkách, nebo je to stanový tábor. Mezi základní hygienická opatření se řadí pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem, dezinfekce WC, umýváren a jídelny před každým jídlem, pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor. Vedle toho musí být proveden celkový úklid a případná dezinfekce celého areálu tábora mezi jednotlivými běhy.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou doporučujeme umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace a prostor určených ke shromažďování.

Lidovky.cz: A co třeba stravovací zařízení, ubytování v chatkách – co vše bude potřeba zajistit?
Je samozřejmě velice důležité zajistit, aby příprava stravy probíhala za zvýšených hygienických požadavků u personálu, jako je používání rukavic, roušek, pracovního pláště a samozřejmě důkladná hygiena rukou. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody, dodržení skladovacích podmínek, rozdělení pracovních ploch a pomůcek, zabránění křížové kontaminaci, správného tepelného ošetření, uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření. Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce.

Data ke koronaviru.

Data ke koronaviru. | foto: FOTO: Ministerstvo zdravotnictví/ Koláž Šimon/ LN

Lidovky.cz: Co všechno bude povinné z hlediska provozu dětských táborů? 
Základní povinnosti jsou uloženy provozovatelům táborů zákonem a vyhláškou. Protože tábory pořádají většinou stále stejní provozovatelé, jsou s těmito povinnostmi seznámeni z předešlých let. Obdobně své povinnosti znají i rodiče dětí, tj. doložení lékařského posudku o zdravotním stavu dítěte a čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Lidovky.cz: Pro kolik osob by se mohly tábory konat?
Maximální počet všech účastníků zotavovacích akcí (podle zákona akce s počtem 30 a více dětí do 15 let na dobu trvání delší než pět dnů – pozn. red.) – tj. dětí, vedoucích, instruktorů a dalšího personálu – jsme stanovili od 25. května na 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. června v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. U stanových táborů bude maximální počet všech zúčastněných osob sto.

O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, raději ale doporučujeme tento typ táborů letos nepořádat.

Lidovky.cz: Jaké tam hrozí nástrahy?
U putovních táborů vzniká potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly, a s tím související problémy při následném dohledávání kontaktů nemocných nebo z nákazy podezřelých osob.

Lidovky.cz: Epidemiolog Rastislav Maďar, jenž při ministerstvu zdravotnictví koordinuje uvolňování protikoronavirových opatření, uvedl, že rodiče by měli počítat s tím, že když dítě pošlou na tábor, hrozí riziko nákazy. Kvůli tomu se mluvilo o homogenních skupinkách, které by se případně nekřížily, aby nedošlo k nákaze. Jak by měly vypadat? Kolik osob by v nich mělo být?
Podle počtu účastníků organizátor vytvoří skupiny či oddíly dětí, u kterých by se omezil vzájemný kontakt. Například na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti, a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe aby šlo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. Obdobně by se měl zabezpečit časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy. V rámci zájmových aktivit se předpokládá standardní oddělení skupin dětí dle jednotlivých oddílů.

Podle situace bychom také organizátorům doporučili omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu účastníků hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst a podobně.

Lidovky.cz: Když vezmeme v potaz hygienická opatření, je reálné, že se budou například dodržovat rozestupy u dětí?
Uvědomujeme si, že něco takového není reálné, proto stanovujeme jiná protiepidemická opatření, například že budou děti v menších skupinkách a podobně.

Lidovky.cz: A co roušky? Budou povinné, případně za jakých podmínek? 
Povinnost nošení roušek by měli organizátoři upravit podle aktuální epidemiologické situace a samozřejmě podle v té době platných mimořádných opatření vlády. Roušky by se měly na táborech používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Doporučujeme používat nejlépe roušky jednorázové, skladování čistých roušek zajistit zdravotníkem, nastavit pravidla pro výdej, obměnu a uložení použitých roušek, eventuálně způsob vyvařování textilních roušek.

Lidovky.cz: Když budou mít děti vnitřní aktivity, například večer herní program v klubovně, budou muset mít roušky? Dá se čekat, že se jim nebude chtít...
To je stejné jako u rozestupů. Víme, že není reálné, aby děti při hrách měly roušky. Proto jsou tu jiná hygienická pravidla, která je nutné důsledně dodržovat. Počítáme s tím, že roušky se budou na táborech používat pouze v případě pohybu mimo areál a volnou přírodu. A samozřejmě bude záviset také na v té době platných mimořádných opatřeních vlády.

LETNÍ SOUTĚŽ: Přidejte svůj tip na výlet a hrajte o jednu z 10 krásných cen
LETNÍ SOUTĚŽ: Přidejte svůj tip na výlet a hrajte o jednu z 10 krásných cen

Vkládejte svoje tipy na výlety s dětmi a vyhrávejte hodnotné ceny po celé léto. Sdílejte svoje oblíbená místa, hodnoťte tipy ostatních, hrajte o...