Čtvrtek 8. června 2023, svátek má Medard
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Likvidační škrty pro Akademii věd

Česko

ÚHEL POHLEDU

Ve chvíli, kdy toto píši, zasedá ještě sněm Akademie věd České republiky, aby projednal snížení institucionálních prostředků Akademie. Proti roku 2009 o pětinu na rok 2010 a o zhruba polovinu na rok 2012. Tuto drastickou redukci navrhla vládní Rada pro výzkum a vývoj. Návrh je pro Akademii likvidační. Čím více bude snižován rozpočet, tím více výzkumníků bude propuštěno, tím méně bude moci Akademie žádat o účelové prostředky na projekty, tím méně bude produkovat výsledků, tím méně institucionálních prostředků bude dostávat atd. Spirála se roztáčí.

Paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a současně místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj na sněmu řekla, že návrh na rok 2011 a 2012 je nezávazný, nicméně slova byla již vypuštěna a návrh projednala vláda.

Kde hledat příčiny tohoto hlubokého propadu?

Pokračování na straně 12

Dokončení ze strany 1

Akademie dále produkuje výsledky ve výzkumu, dle hodnocení Rady za posledních pět let vytvořila zhruba 38 procent všech publikací v zahraničních časopisech z celé ČR, téměř třetinu patentů a na světové citovanosti našich vědců se podílí více než 40 procenty. Její výkonnost nestagnuje. Tak kde jsou problémy?

Ty jsou zřejmě dvojí. Jednak vláda zmrazila v době krize slibovaný nárůst prostředků do výzkumu na příští rok a další léta. To je akademickým lidem přijímáno, i když skutečně osvícená vláda by nárůst prostředků na výzkum, vývoj a vzdělání nekrátila. To je však jen částečné vysvětlení prvního problému.

Další a podstatnější je nutnost spolufinancovat projekty z evropských strukturálních fondů, ale hlavně na léta 2011 a 2012 zvýšené nároky aplikovaného výzkumu a s nimi spojený nárůst prostředků pro ministerstvo průmyslu a obchodu a vznik Technologické agentury ČR. Ta by jistě vzniknout měla, ale další zvýšení prostředků pro aplikovaný výzkum je diskutabilní. Kdo zaručí, že přinese výsledky? Na výsledky a aplikace se někdy dlouho čeká. Profesor Antonín Holý začal studovat analogy nukleosidů a nukleotidů v základním výzkumu v roce 1970 a v roce 1992 spatřil světlo světa tenofovir, který je v současné době nejužívanějším lékem na světě na AIDS, ať již jako koktejl dvou, tří, či dokonce čtyř léků. Rozumné vlády musí dohlédnout za hranice svých čtyř let vládnutí a uvědomit si důležitost základního výzkumu.

A druhou neprozřetelností Rady je navržení rozpočtu organizacím na základě nekompetentní a neověřené metodiky hodnocení. Ta mi trochu připomíná povídku Josefa Čapka Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Smíchali vše dohromady a nakonec je z toho bolelo bříško. A tak je to také v dané metodice. Každému výsledku byl přisouzen určitý počet bodů, například publikaci zahraniční či domácí, patentu, užitnému vzoru či knize. Rada pak dané body za posledních pět let sečetla a dle jejich počtu dělila část prostředků na výzkum a vývoj určenou k institucionální podpoře organizací. Nedbala přitom na rozdílnost oborů, jejich náročnost a nákladnost a případně kvalitu výsledků, ale hlavně nedbala na to, že jediná Akademie ze všech hodnocených organizací má jen jedny institucionální prostředky, a to z rozpočtu na výzkum a vývoj. Musí z nich financovat obyčejnou i nákladnou údržbu, stavební investice, teplo, energii, management i základní platy, na které jiné organizace mohou institucionálně dostávat z jiných zdrojů.

Pracovníci Akademie chápou, že v době krize se musí uskrovnit a že jistá redukce jejich rozpočtu bude nezbytná. Nebrání se důvěryhodnému a náročnému zhodnocení svých výsledků, provedenému kompetentním tělesem na základě mezinárodních zvyklostí. Nebrání se ani případné restrukturalizaci výzkumu v Akademii na základě tohoto hodnocení. Brání se však skokovému snižování rozpočtu v nejbližších letech a odchodu kvalitních výzkumníků z vědy či do zahraničí. Vysoké školy nemohou tyto vědce při nízké úrovni svého financování zachytit. Hrozí nám úbytek lidských zdrojů ve výzkumu, kterých má i nyní naše země na tisíc obyvatel podstatně méně, než je průměr EU. Slova vhozená do větru jsou vyjádřením poradního orgánu vlády ČR. I kdyby se v budoucnosti plně nepotvrdila, mohou znejistit vědce a ohrozit zájem mladých lidí o výzkum. A to by bylo pro naši společnost špatné.

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce

Rozumné vlády musí dohlédnout za hranice svých čtyř let vládnutí a uvědomit si důležitost základního výzkumu

O autorovi| Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR

Autor: