Středa 30. listopadu 2022, svátek má Ondřej
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Maminky si polepší až o 100 %

Česko

Nový zákon o nemocenském pojištění zvyšuje strop pro výpočet mateřské. Ženy, které měly před nástupem na mateřskou vyšší platy, tak dostanou podstatně vyšší peněžitou pomoc v mateřství. Polepší si ale všechny maminky.

Doposud se mateřská počítala z výše příjmů v předchozích dvanácti měsících, horní hranice však byla nastavena tak, že ženy s hrubým měsíčním příjmem nad 25 tisíc korun neměly nikdy šanci dostat více než 14 370 korun měsíčně. Nyní bude mateřská růst až na 28 890 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek. Dojde tak k omezení vysoké solidarity, ke které při výpočtu mateřské docházelo. Zatímco ženy, které nastoupí na mateřskou po prvním lednu, se mohou těšit na několik tisíc měsíčně navíc (viz tabulka), ty, kterým mateřská začne již v roce 2008, dostanou navíc pouze pár korun díky zvýšení redukčních hranic (z 550 Kč na 610 Kč a z 790 Kč na 870 Kč). Od prvního ledna tak budou dostávat maximálně 15 870 Kč namísto dosavadních 14 370 Kč.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství není vůbec triviální. Od Nového roku se ještě trochu zkomplikuje kvůli zavedení tří redukčních hranic namísto dosavadních dvou. Celý výpočet začíná stanovením takzvaného denního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno se jedná o průměrný denní příjem v posledních dvanácti měsících trvání pracovního poměru (tj. v takzvaném rozhodném období). Rozhodné období pro výpočet mateřské se stanoví k začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. To znamená, že u ženy, která o mateřskou zažádala koncem prosince 2008, bude rozhodným obdobím doba od 1. 12. 2007 do 30. 11. 2008.

Nově tři redukční hranice Příjem za těchto dvanáct měsíců vydělíte 365 a získáte denní vyměřovací základ. Ten je třeba následně zredukovat podle redukčních hranic. Do konce roku byly dvě: 550 Kč (započítává se v plné výši) a 790 Kč (započítává se z 60 %). Tyto dvě hranice se, jak již bylo řečeno, zvyšují od ledna na 610 a 870 Kč. Pro ty, co na mateřskou nastoupí až po Novém roce, budou platit tři redukční hranice: do první redukční hranice se bude započítávat celá částka, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 %, z příjmu mezi druhou a třetí redukční hranicí se nově započte jen 30 % a k příjmu nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží. Tyto nové tři redukční hranice od ledna činí 786 Kč, 1178 Kč a 2356 Kč.

Konečnou výši peněžité pomoci v mateřství získáte ze stanoveného zredukovaného denního vyměřovacího základu. U žen na mateřské od roku 2008 je to 69 % z tohoto zredukovaného základu, u těch, co nastoupily po 1. lednu, už 70% základu. Nejsnáze lze výpočet pochopit na konkrétních příkladech. Uvedeme si jeden pro případ nástupu v roce 2008 a jeden pro případ trvání mateřské až od ledna 2009.

***

Porovnání mateřské v roce 2008 a od 1. ledna roku 2009

Měsíční Denní

hrubá mzda vyměřovací základ

10 000 328,77

15 000 493,15

20 000 657,53

25 000 821,92

30 000 986,30

35 000 1 150,68

40 000 1 315,07

45 000 1 479,45

50 000 1 643,84

55 000 1 808,22

60 000 1 972,60

65 000 2 136,99

70 000 2 301,37

75 000 2 465,75

80 000 2 630,14

2008

PPM v Kč Podíl mzdě k hrubé

6 840 68 %

10 230 68 %

12 750 64 %

14 370 57 %

14 370 48 %

14 370 41 %

14 370 36 %

14 370 32 %

14 370 29 %

14 370 26 %

14 370 24 %

14 370 22 %

14 370 21 %

14 370 19 %

14 370 18 %

2009

PPM v Kč Podíl mzdě k hrubé

6 930 69 %

10 380 69 %

13 830 69 %

16 980 68 %

19 050 64 %

21 120 60 %

22 350 56 %

23 370 52 %

24 390 49 %

25 440 46 %

26 460 44 %

27 510 42 %

28 560 41 %

28 890 39 %

28 890 36 %

PŘÍKLAD Č. 1

Zaměstnankyni byla přiznána mateřská od 15. 11. 2008. Denní vyměřovací základ (DVZ) před redukcí činí 1000 Kč. Mateřská se vypočte z DVZ před redukcí ve výši 790 Kč (k částce nad 790 Kč se nepřihlíží). K 550 Kč se připočte 60 % z rozdílu mezi 790 Kč a 550 Kč, tj. 144 Kč. DVZ po redukci tak činí 694 Kč. Mateřská činí 69 % z těchto 694 Kč, tedy 479 Kč za každý den. Od 1. 1. 2009 bude DVZ přepočten podle zvýšených redukčních hranic 610 Kč a 870 Kč. Nový DVZ po redukci bude od ledna činit 766 Kč. K 610 Kč (k první redukční hranici) se připočte 60 % z rozdílu mezi 870 Kč a 610 Kč, tj. 156 Kč. Od ledna bude zaměstnankyni náležet mateřská ve výši 529 Kč za den (69 % ze 766 Kč).

PŘÍKLAD Č. 2

Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou až v lednu 2009. Denní vyměřovací základ před redukcí je 1400 Kč. Nejprve upravíme DVZ: do první redukční hranice 786 Kč se započítává 100 %; z částky nad 786 Kč do 1178 Kč se započítává 60 % – tedy 235 Kč; a z částky nad 1178 do 2356 Kč se započítává 30 % – tedy 97 Kč. Upravený DVZ tak činí 1118 Kč (786 + 235 + 97). Peněžitá pomoc v mateřství za každý den se stanoví jako 70 % z upraveného DVZ, tedy dostaneme 783 Kč denně.

Autor: