6. března 2017 6:06 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

429 dní ve vazbě? Není mi jí líto, říká znalec z rumburské kauzy Marešová

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 85Diskuse
Radek Matlach působí jako soudní znalec od roku 2006. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Radek Matlach působí jako soudní znalec od roku 2006. | foto: MAFRA

PRAHA O svou profesi nyní bojuje lékař Radek Matlach, který byl hlavním znalcem obžaloby v kauze zdravotní sestry Věry Marešové z Rumburka, kterou soud zprostil obžaloby z vraždy šesti pacientů. Matlachovi pak soud za jeho posudek zakázal výkon praxe, lékař se ale odvolal na ministerstvo spravedlnosti. Znalec si dodnes stojí za svým, že v posudku nechyboval, Marešová byla stíhaná důvodně a současně kritizuje vnitřní prostředí znaleckého stavu.

Jako znalec působí Radek Matlach od roku 2006, až do kauzy Věry Marešové neměl ve své profesi problém. Zákaz praxe je jeho první, současně však nejtvrdší možný trest. Se sankcí od krajského soudu nesouhlasí. Soud totiž při tomto rozhodnutí vycházel z revizního posudku lékařů z Fakultní nemocnice v Olomouci, jejž Matlach považuje za chybný.
„Oni v posudku třeba uvádí vyloženě dehonestující tvrzení, které tam vůbec nepatří. Jejich emočně zabarvená vyjádření značí, že to nepsali bez emocí, tím pádem ten text není objektivně založený a nemůže být podkladem pro takové rozhodnutí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Matlach.

Lidovky.cz: V rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu znalců soud mimo jiné uvádí, že jste neprojevil žádnou sebereflexi. Máte sebereflexi?
Já mám sebereflexe víc než oni všichni dohromady, to je můj názor na věc.

Lidovky.cz: Tím „oni“ myslíte soud, předpokládám?
Ne, tím myslím všechny ty zúčastněné, kteří se do mne v tomto případě navážejí: od znalců z Olomouce přes některé politiky (má na mysli bývalou ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou, která Matlacha v médiích kritizovala, pozn. aut.) až po úředníky Krajského soudu Ústí nad Labem, kteří se pod takový nesmysl podepsali.

Lidovky.cz: A jak se ta sebereflexe projevila ve správním řízení?
Celou dobu jsem chtěl logické argumenty. Když si dobře přečtete rozhodnutí o mém, vyškrtnutí, tak si všimněte, že tam je neustále, „soud má za to“ a citace něčího názoru. Takže já nebudu slepě projevovat sebereflexi vůči tomu, že někdo o mně něco říká, nebo napsal. To nejsou žádné objektivně podložené věci, to je prostě jejich názor. Slepě převzít cizí názor není sebereflexe, ale zbabělost nebo hloupost.

Lidovky.cz: Podívejme se na okolnosti vašeho vyškrtnutí podrobněji. Podle soudu jste při posudku nezvážil další možnosti, které mohly vést ke smrti pacientky. Co vy na to?
To tvrdí oni.

Lidovky.cz: A jak byste toto jejich tvrzení vyvrátil?
To je jenom citace něčího názoru, který notabene není nijak podložen. To je prostě jenom tvrzení, nic víc, nic míň.

Lidovky.cz: Jaké byly tedy ty další možnosti příčiny smrti, které jste při tvorbě posudku promýšlel?
Když to řeknu velice zjednodušeně, tak pro nás by bylo mnohem jednodušší najít jinou příčinu smrti a nezažít takový „monstrproces“. Kdybychom našli infarkt srdeční nebo cévní mozkovou příhodu, tak bychom to řekli a měli bychom klid. Ale my jsme prostě nenalezli nic, co by to takto jednoznačně vysvětlovalo. I posudek z Olomouce říká, že otrava draslíkem byla jedna z možností. Oni nepopřeli to, co říkáme my. To je třeba si uvědomit. Navíc já jsem ve správním řízení navrhoval důkazy. Chtěl jsem, abychom si to rozebrali, objasnili a šli do rozporů našeho a revizního posudku. Ale to mi bylo znemožněno, podle soudu to byla nadbytečná záležitost.

Lidovky.cz: Z toho mi ale nevyplývá, že jste zvažovali i jiné možnosti než předávkování draslíkem. O čem jste tedy ještě přemýšleli?
Ta paní měla více chorob. Paradoxně jediné, co bylo naprosto v pořádku, bylo srdce. A zemřela na náhlé srdeční selhání bez možnosti obnovy funkce v době, kdy u ní byla obžalovaná. Ze všech možných příčin to vysvětluje jen podání nějakého jedu. Nebudu teď říkat draslík, i když ten to vysvětluje nejlépe. A právě tady chci uvést příklad, v čem je revizní posudek problematický: je v něm třeba na jedné straně napsáno, že není pravdou, že srdce pacientky bylo v pořádku, protože v době před úmrtím pacientky je ve zdravotní dokumentaci obžalovanou zaznamenáno několik arytmií. Posudek z Olomouce se sice pozastavil nad tím, že to centrální monitor srdeční činnosti nezaznamenal, ale podle nich zdravotní dokumentace odpovídala realitě. Takže když tento jejich názor zjednoduším, je to na stejné úrovni, jako kdybych zpracoval posudek na téma řízení pod vlivem návykové látky a napsal: ono je divné, že dräger něco naměřil, ale řidič tvrdí, že nepil, tak nepil. Tomu se říká nadřadit subjektivní vjem nad objektivní realitu a samo o sobě je to hrubá chyba znalce.

Revizní posudek nebyl objektivní, byly tam emoční výlevy, stěžuje si Matlach


Lidovky.cz:
Mluvil jste o tom, že vám soud zatrhl další důkazy. Čím jste se chtěl ve správním řízení ještě hájit?
Já jsem chtěl výslechy znalců a ptal bych se jich nejen na tyto rozpory. Oni pak v posudku třeba uvádí vyloženě dehonestující tvrzení, které tam vůbec nepatří. Že jsme to odflákli, že jsme to zpracovali nedbale a že jsme projevili nezájem o věc. Ale oni toto nemají hodnotit, na to se jich nikdo neptal. Navíc to ani není jejich znaleckým oborem! Oni měli udělat revizi, zhodnotit objektivní podklady a říct: dle našeho názoru je to tak, nebo tak, případně uvést, že to nejsou schopni posoudit. Mimochodem na přímý dotaz u soudu všichni potvrdili, že s podáváním roztoků s velkou koncentrací draslíku nemají žádnou zkušenost a vycházejí jen z teoreticky získaných znalostí. Jejich emočně zabarvená vyjádření značí, že to nepsali bez emocí, tím pádem ten text není objektivně založený a nemůže být podkladem pro takové rozhodnutí. Oni tam třeba napsali, že protože jsme pitvali až pět dní po smrti, tak histologická vyšetření jsou nehodnotitelná. Ale oni nám nemohou klást za vinu, že jsme provedli pitvu pět dní po smrti, když byla pitva nařízena čtyři dny po smrti. A takových věcí jen ten posudek plný.

Lidovky.cz: Co tvořilo podklady pro vypracování vašeho posudku?
Dostali jsme zdravotní dokumentaci, výslechy svědků, které byly k dispozici, dostali jsme tělo zemřelé a výsledky laboratorních testů. Ještě jsme si zpracovávali vlastní histologické vyšetření a ještě bylo prováděno toxikologické vyšetření dalšího materiálu zajištěného policií. Závěry jsme dělali až ve chvíli, kdy jsme toto všechno měli pohromadě.

Lidovky.cz: A došli jste k závěru, že příčinou smrti byla zástava srdce způsobená náhlým vzestupem hladiny draslíku v krvi.
Ano. Podle nás tento vzestup nelze vysvětlit přirozeným způsobem.

Lidovky.cz: Soud přitom tento závěr označil za hypotézu, která nebyla podložená. Jak si to vysvětlujete?
A z čeho vychází? To jim řekli chlapci z Olomouce. Ale já chci ten důkaz, podle kterého to není ničím podložené. Paní měla během pobytu v nemocnici hladinu draslíku na dolní hranici normy, obratem ji měla na dvojnásobku horní hranice normy, což u ní znamenalo trojnásobek její vlastní hladiny. A jak je alespoň uvedeno v toxikologickém posudku, pokud se draslík zvyšuje po smrti v souvislosti s rozpadem buněk, tak ten vzorek vypadá jinak a nedosahuje takových hodnot. Navíc existuje záznam z přístroje, který svědčí o tom, že srdce bylo v pořádku, a najednou prudce selhalo v podstatě bez možnosti obnovy funkce, což odpovídá předávkování draslíkem. Takže když jsme měli tyto poznatky, nevidím důvod, abychom učinili jiný závěr.

Lidovky.cz: V rozhodnutí o vyškrtnutí vašeho jména ze seznamu znalců soud upozorňuje, že hladina draslíku po smrti pacienta vzroste přirozenými pochody v těle. Skutečně jste si tento fakt uvědomil, když jste psal posudek?
Opět se mohu odkázat na toxikologický posudek, který uváděl konkrétní hodnoty hladin draslíku a jejich souvislosti s přirozeným rozpadem buněk. Vzorek, který byl vyšetřen takové parametry neměl, a nemohu tedy učinit závěr, že se jednalo o přirozený posmrtný pochod. To jsou další otázky, ke kterým bychom se patrně dostali, pokud by mi soud umožnil provést navrhované důkazy.

Lidovky.cz: Proč myslíte, že vám soud nepovolil další důkazy?
Upřímně řečeno nevím.

„Jestli budu mít existenční potíže? To odmítám komentovat“


Lidovky.cz:
Vy jste opakovaně na adresu autorů revizního posudku uvedl, že vás nemají rádi. Proč by neměli mít?
Tak si přečtěte jejich posudek, kde jsou emočně zabarvená tvrzení. Oni o cizím posudku soudu sdělili emočně zabarvená tvrzení a to navíc negativního charakteru. Ta jejich negativní a emočně laděná vyjádření neměla vůbec zaznít. Nikdo se jich na to neptal. Měli pouze projít objektivně zjištěná fakta a sdělit soudu svůj názor. Takže já z toho nemohu udělat jiný závěr, než že je to osobně zaujatý text a dle obsahu tohoto textu negativně zaujatý. Zjednodušeně řečeno: nemají mne rádi.

Lidovky.cz: A mají podle vás nějaký důvod chovat k vám antipatie?
To se musíte zeptat jich. Já si nemyslím, že k tomu mají objektivní důvod. Já chápu, že sice spoustu lidí štvu tím, co říkám, a že to říkám nahlas, ale jestli oni mě kvůli tomu nemají rádi, to nemohu vědět.

Lidovky.cz: A jaké věci říkáte, že byste je tím mohl štvát?
Dlouhodobě se snažím o vnitřní kritiku znalecké činnosti v rámci odborných kruhů. Snažil jsem se opakovaně rozvést diskuzi uvnitř takzvané. odborné společnosti, avšak jediným výsledkem je maximální snaha mne dehonestovat anebo nenechat hovořit.

Lidovky.cz: Víte, jak to vypadá zvenčí? Znalci z Olomouce říkají, že se pletete. Vy říkáte, že se pletou oni. A přitom se tu hraje o to, zda nějaký člověk stráví zbytek života v kriminále. Není tu něco špatně?
Je tu špatně poměrně mnoho věcí a právě na ty opakovaně upozorňuji. Mohu vám ukázat posudky z oboru, ve kterých jsou tvrzení a závěry jednoznačně v rozporu se základní logikou a základními lékařskými znalostmi. Například podle jednoho takového posudku by musel nůž procházet tkáněmi aniž by je zranil. Velkému počtu lidí se nelíbí, že kritizuji práci jiných znalců. Dosud jsem se snažil vyvolat vnitřní diskusi, ale zjevně to byla chyba. Možná, pokud bych namísto dovnitř směřoval svá tvrzení například do médií, bylo by se něco pohnulo dříve, než se na mne naštvalo tolik jednotlivců. Navíc takto není vidět ta dlouhodobá činnost a celé to bohužel vyznívá tak, jak jste to uvedl.

Lidovky.cz: Vy jste se proti vyřazení ze seznamu znalců odvolal k ministerstvu spravedlnosti. Jak jste odvolání odůvodnil?
To je poměrně dlouhý text. Hlavní argument je, že rozhodnutí o mém vyškrtnutí není podložené. Podstata spočívá v tom, že mé argumenty soud nevzal v potaz a slepě převzal revizní posudek, který neprošel žádnou odbornou oponenturou.

Radek Matlach působí jako soudní znalec od roku 2006.
Radek Matlach je známý i z kauzy Petra Kramného odsouzeného za vraždu své ženy...

Lidovky.cz: Možná právě proto, že to je revizní posudek.
Ale nikdo neuvažuje, že i oni by se mohli zmýlit. Nebo právě proto, že věděli, že to je revizní posudek a nikdo ho revidovat nebude, tak tam napíšou totální blábol jen proto, že se jim třeba někdo nelíbí. Z čistě lidského hlediska to je krajně neetické jednání. Takže já čekám, že to konečně dostane do ruky někdo, kdo se nad tím zamyslí. Odvolání je dle mého názoru napsáno velice srozumitelně.

Lidovky.cz: Dejme tomu, a tahle varianta existuje, že ministerstvo odvolání zamítne a vy byste skutečně nemohl vykonávat znaleckou praxi. Čím jiným byste se živil?
Na tuhle otázku absolutně odmítám odpovídat. Setkal jsem se totiž s tím, že pakliže se snažím něco udělat a vyjde to ve známost, tak se najde hodně lidí, kteří se snaží mi to překazit. Lidi jsou zvláštní a já jim nebudu dopředu sdělovat, co hodlám dělat.

Lidovky.cz: Zkusím to jinak. Kdybyste už nemohl být znalcem, čelil byste existenční krizi?
Vůbec to nebudu komentovat.

Podle svého soudu ovedl Matlach kvalitní práci, na Marešovou prý ukazovaly i další indicie


Lidovky.cz:
Když se za sebe ohlédnete, nemrzí vás, že jste ten posudek vzal?
Vůbec ne. Mě nemrzí, že jsem zpracoval práci, která je dle mého názoru kvalitní. Proč by mě to mělo mrzet, že se tu po mně někdo vozí? Že se po mně vozí jedinci, kteří nejsou vyspělí? To jen vypovídá o nich a o stavu společnosti. Nemohu a nechci sám sebe degradovat na znalce, který bere jen jednoduché případy. Navíc když mne policie osloví, že chce soudní pitvu, dopředu nemohu vědět, jak bude případ složitý.

Lidovky.cz: Co jste vlastně během celé té anabáze od napsání posudku až po vaše vyškrtnutí ze seznamu znalců zjistil o znalecké praxi?
Nezjistil jsem mnoho nového. Jen jsem si potvrdil věci, které jsem si dlouho myslel. Revizní znalci neřeší věci objektivně. Řeší je velice často ve spěchu, to znamená, že neprostudují do detailu veškerý materiál. Kdyby si v případě paní Marešové bývali prošli materiál, museli by zjistit, že opatření k pitvě bylo vydáno den před ní a nemůžou mi vyčítat, že jsem pitval pět dní po smrti. Jinými slovy to svědčí o tom, že se tomu nevěnovali dostatečně pečlivě. A pokud se tomu nevěnovali dostatečně pečlivě, tak to svědčí o jejich totálním morálním úpadku, protože oni to překroutili a spoléhali na to, že napsali revizní posudek, který nebude nikdo další revidovat.

Lidovky.cz: A co jste zjistil o sobě?
Že argumentuji způsoby, kterým se špatně oponuje. Revizní znalci si tak musí pomáhat emočními výlevy a i soud, který nemá věcnou argumentaci, se musí na tyto emoční výlevy odvolávat.

Znalec proti znalcům

Znalec Radek Matlach považuje poměry ve znaleckém oboru za problematické, sám sebe označuje za dlouhodobého kritika stavu. Jednak podle něj chybí systém oponentury revizních posudků, současně znalecké prostředí křiví příliš silné vazby mezi některými znalci a vyšetřovateli.
„Existuje instituce, která není příliš často využívána a to je konfrontace znalců. Při konfrontaci můžete klást otázky druhému znalci sami a nemusíte je klást prostřednictvím soudu. Obvykle totiž nemůžete klást otázky znalcům, kteří se k případu vyjadřovali před vámi anebo po vás,“ upozorňuje Matlach s tím, že soud se pak často přiklání na stranu znalce, který mluvil poslední.
Úzké vazby by pak zpřetrhal automatickým nasazováním znalců k případu podle počítače.
„Nemohlo by se pak stát například to, že někdo upadne v nemilost, protože zpracuje posudek na žádost obhajoby a díky jeho posudku bude obžalovaný zproštěn. Pokud by existovala povinná rotace, pak by neshoda s policistou nevedla k likvidaci znalce už jen proto, že by mu dle systému zadal práci někdo z druhého konce republiky.“

Lidovky.cz: Když se vám do rukou dostala první zemřelá pacientka, věděl jste to, že by mohlo jít o sériovou vraždu?
Vůbec ne, my jsme to řešili jako izolovaný případ. Tam žádné takové předpojatosti nebyly. Notabene já jsem tu obžalovanou pak viděl jen v televizi a jednou u soudu, já jí neznám. Nechci říkat, že je mi to jedno, ale nejsem v tom vůbec nijak zaangažován.

Lidovky.cz: Nijak s vámi nehnulo ani to, že primárně na základě vašeho posudku začala policie paní Marešovou stíhat, kvůli čemuž strávila 429 dní ve vazbě?
Nemyslím to ve zlém, ale pro mě je to cizí člověk. Vůči ní nemám žádnou emoci. A nemyslím si, že to je špatně. Ale ta otázka, která vás vede: policie se sice opřela o náš posudek, ale říkám, že to nebyla jediná věc, která je k tomu vedla. Schválně se běžte podívat do spisu, co všechno bylo podkladem k tomu, aby státní zastupitelství podalo obžalobu.

Lidovky.cz: Ano, byly tam nějaké výslechy jejích kolegyň, jejího nadřízeného lékaře, který našel infuzi s draslíkem prázdnou a další indicie. Ale váš posudek byl klíčový, to přeci uznáte, ne?
Ale to také není pravda. Policie zjistila, že již v minulosti jednání paní Marešové vedlo k poškozování pacientů, jako byla podání tlumivých léků celému oddělení ve večerních hodinách v takové dávce, že ještě ranní směna měla potíže s pacienty pracovat. Dále se v jejích osobních věcech našla nepoužitá ampule opiátů. Jak se vůbec může stát, že má zdravotní sestra ve svých věcech lék, který podléhá přísnému sledování a lze s ním i usmrtit? V infuzním vaku, do kterého měla namíchat léčebnou dávku draslíku se draslík nenašel a nenašel se ani v tom předchozím, takže chybné podání do starého vaku bylo vyloučeno a tak dále. Prostě ukazatelů bylo více a jen jedním z nich byl náš posudek. Poznatky si vzájemně odpovídaly a podporovaly se, náš posudek nijak nevyčníval.

Lidovky.cz: Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že paní Marešová byla pravomocně zproštěna obžaloby, je tedy nevinná. Jinými slovy kdyby tu teď naproti vám seděla, tak byste jí čistě lidsky neřekl, že je vám líto, co se jí přihodilo?
Ne, vůbec mi to není líto. A to nemyslím ve zlém vůči ní, ale myslím si, že to je v pořádku. Tam prostě vzniklo podezření a nemyslím si, že v takovém případě je v nepořádku, když někoho vezme policie do vazby. Jinak kde bychom byli? Tak to tu vazbu můžeme zrušit a všechny můžeme vyšetřovat na svobodě. Ale já rozhodně nevnímám, že by kvůli mně byla 429 dní ve vazbě. To naprosto odmítám.

  • 85Diskuse
Jan Horák

Autor

Jan Horákjan.horak2@lidovky.czČlánky

Najdete na Lidovky.cz