Čtvrtek 9. prosince 2021, svátek má Vratislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Volby 2021

Nové osnovy pro školství. Porovnejte si volební sliby stran zaměřené na vzdělávání a podporu sportu

První den po prázdninách na základní škole Úprkova v Hradci Králové. Ve škole neprobíhalo testování, studenti museli mít roušku nebo respirátor. (1. září 2021) foto: Martin VeselýMAFRA

Lidovky.cz mapují programové přísliby politických stran, které mají podle průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Šestý díl se věnuje tématu vzdělávání a podpoře sportu. Velkou výzvou bude zacelení propasti mezi povoláními, po nichž je poptávka, a specializací absolventů. Změn doznají také osnovy učiva, hlavně ve prospěch kritického myšlení. Důraz strany kladou na vyšší míru pohybu u dětí.
  5:00

← ZPĚT NA ROZCESTNÍK PŘEDVOLEBNÍCH SLIBŮ

Pro zobrazení všech sloupců posuňte tabulku do strany.


Předškolní vzděláváníVysoké
školství
Sladění s potřebami trhuRevize osnov a základní školyKultivace pedagogůSportŠkolné
ANO dobudování kapacity školek, zvýšení účasti dětí do 3 let věkuposílení distančního a celoživotního vzdělávání; pravidelné sportovní vzdělávání u většiny bakalářských a magisterských programůúprava vzdělávání na všech stupních tak, aby odpovídalo tomu, co chce trh; zapojení zaměstnavatelů do praktické výukyzavedení programu bezpečného chování na internetu a předmětu Technika na prvním i druhém stupni; posílení digitálního a technického vzdělávání; podpora podnikavosti u dětí a výchova k praktickému životu včetně kariérního poradenstvídalší navyšování platů pracovníků ve školstvíotevření školních sportovišť i pro veřejnost; vyšší dotační podpora rekreačního a amatérského sportu; další podpora stavby libovolných sportovišť v obcích a do parasportu; rozvoj školních sportovních klubůX
SPOLUvíce podpůrných asistentů ve školkách, aby se učitelé mohli soustředit na pedagogiku; zrušení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání a podpora dětských skupinzměna systému financování, aby se vedle vědy vyplácela i výuka; zavedení grantů pro vědce a profesory vzešlé z mezinárodních výběrových řízení; více peněz na základní výzkum a rozšíření možností daňového odpisu výdajů na výzkum a inovace; studenti budou moci volit obor až po absolvování profilových předmětůspolupráce škol s výrobní sférou, propojení bakalářských programů se středními školami, reforma oborového zaměření s ohledem na proměnu pracovního trhu; srovnávání regionálních rozdílůsnížení celkového objemu učiva, podpora porozumění nad memorováním, stanovení jádrového učiva a důrazu na týmovou práci a kreativitu, praktický kontext; posílení výuky 20. století a digitální gramotnosti; státem garantované srovnávací zkoušky ověří znalosti; vedle známek i méně formální formy hodnoceníudržení platů pedagogů na výši 130 procent průměrné hrubé mzdy, důraz na netarifní, motivační složku odměny; metodická podpora začínajících učitelů a další vzdělávání; více peněz na odměny ředitelůzahájení investic do sportovního vybavení škol; víceleté a vícezdrojové financování sportu prostřednictvím Národní sportovní agentury; podpora vzniku center pro zimní, letní a vodní přípravu a zavedení zvláštního dotačního programu na infrastrukturu s mezinárodními parametry; podpora rozšiřování sportovišť pro handicapované, nový dotační program na multifunkční hřiště pro veřejnostomezený příspěvek na školné na soukromých a církevních školách
PIRÁTI A STAROSTOVÉveřejný systém mateřských škol a jeslí doplněný o alternativní formy, financování odvislé od věku dítěte a náročnosti péče; pro děti ohrožené neúspěchem, zvláště ze sociálně znevýhodněných rodin, příspěvky na předškolní přípravu a pomůckyinstitucionální podpora výzkumu na veřejných vysokých školách bude činit 60 procent, zbytek granty; daňová podpora reinvestic do výzkumu a podpůrné programy výzkumu v menších podnicích; financování nastavené dle smlouvy o dodání státem poptávaných absolventů; otevírání krátkých programů, na rok až dva, pro rekvalifikaci s ohledem na změny technologiícílené sladění struktury všech oborů s tím, co trh poptává; podpora středních škol v odborném profilování žáků prostřednictvím volitelných předmětů, posílení možnosti získat dílčí odbornou kvalifikaci už v průběhu studia; rozvoj vysokých polytechnických škol v regionech a podpora vyšších odborných škol se zapojením zaměstnavatelů do jejich financovánídůraz na porozumění textu
a orientaci v kontextu, na základní a praktické znalosti jazykové
či matematické; přijímačky
a zkoušky nebudou klást důraz
na memorování dat, nýbrž
na řešení problémů; vyvolání
veřejné debaty o zrušení státní
maturity, nahradilo by ji zvládnutí středoškolského minima
propojení systému celoživotního vzdělávání s odměnami; vytvoření podmínek, aby školy mohly sdílet dobré praxe, například i formou hospitací, sdílení prostor či pedagogůdotace klubům podle počtu aktivních členů, zejména z řad dětí a mládeže; příprava strategie na zvýšení pohybové dotace ve školách včetně mateřských a v rámci volnočasových aktivitX
SPDzáruka dostupné sítě bezplatných veřejných škole ve všech regionech; účast ve školce nebude povinná plošně ani v posledním rocezachování autonomie, ale posílení odpovědnosti za uplatnitelnost absolventů; zrušení duplicitních vyšších odborných škol a bakalářských programů; zrušení financování z evropských projektů; financování upřednostní obory, o které stojí stát, tj. hlavně technické a přírodovědnésoučástí bakalářských programů má být povinně praxe; od základní školy vytvářet v dětech pracovní návyky; na středních a vysokých školách upřednostnit technické, přírodovědné, lékařské a pedagogické obory; nebudou existovat odborné školy, učiliště a technické vysoké školy bez úzké vazby na výrobní podnikyzavedení centrálních osnov pro základní i střední školy při ponechání 20 procent obsahové autonomie; centrální hodnocení znalostí žáků pátých a devátých tříd, poslouží jako podklad pro přijetí na střední školy, jednotné přijímačky zachovat jen na gymnázia; právo školy u zápisu nařídit vedle odkladu nástupu i povinný nultý ročník základní školy pro „rodinami zanedbané“ děti; rozšíření role školních rad, posílení zástupců rodičů a zletilých žáků; zavedení vlastenecké a branné výchovy; zrušení inkluzivního vzděláváníodměny pedagogů zafixovat na 130 procentech průměrné hrubé mzdy; legislativní posílení pozice pedagogů při řešení šikany, násilí a nekázně a s tím související snížení věku trestní odpovědnosti; snížení byrokracie pro ředitele i učitele; do vzdělávání má jít ideálně 6 procent HDP; úzké propojení pedagogických fakult s praxízrušení Národní sportovní agentury a návrat agendy pod ministerstvo školství, které bude peníze rozděluje přímo bez zprostředkovatelů; podpora sportovišť ve školách; hlavní jsou peníze na sport dětí, amatérů a postiženýchnezavádět, udržet financování z daní
KSČMrozšíření kapacit školek, jeslí i malotřídek; zrušení poplatků za pobyt v mateřské škole; bezplatné obědypodpora škol, vědy i výzkumu; poskytování sociálních a prospěchových stipendií, navýšení kapacit na kolejíchžádné veřejné peníze pro soukromé a církevní školy, výjimka jen pro školy technické a učiliště zřízená zaměstnavateli; podpora technického a učňovského školství, zapojení malých a středních podniků do praktické přípravyzavedení jednotných osnov a ročníkových zkoušek; zrušení poplatků za družinu a kroužky, učebnice a základní pomůcky zdarma; bezplatné obědy na prvním stupni; postupný útlum víceletých gymnázií; internet zdarma pro školy i rodiny s dětmi, každému třeťákovi tablet; zasíťování všech škol a nákup ICT vybavení; výchova k vlastenectví a zvládání krize, zajištění předmětu Technika nebo školních dílennavyšování platů, důraz na digitální gramotnostzajištění dostupnosti pro mládežne
ČSSDškolka a jesle dostupné v každé obci, bezplatná garance místa ve školce pro děti od dvou let; provoz zařízení i o prázdninách, celkový součet ročních výluk nesmí překročit zákonnou dovolenou; provozní doba jednotně od 7 do 18 hodin; bezplatné obědy; zlepšení platových podmínek zaměstnancůnavýšení doktorandských stipendií o 50 procent na asi 15 tisíc korunrozšíření duálního vzdělávání, aby si firmy (spolu)vychovávaly budoucí zaměstnancestanovení základního, rozvíjejícího a doplňujícího učiva, důraz na kreativitu a kritické myšlení; první stupeň základní školy dostupný v každé obci; povinnou školní docházku nezavrší počet let, ale dosažení jistého stupně znalostí; bezplatné obědy; bezplatný počítač nebo tablet pro děti ze znevýhodněných rodinplaty činí 130 procent průměrné hrubé mzdy, víc peněz na asistenty a vybavení třídzájmová okna se sportem začleněná do výuky; tři hodiny tělocviku místo dvou; taková podpora volnočasových sportů a kroužků, aby se mohlo hýbat každé dítě;  budování sítě bezplatně dostupných veřejných sportovišť ne, plus vyšší sociální a prospěchová stipendia

TEST: Hodinky místo mobilu děti pohlídají i zabaví

Premium Co umějí chytré hodinky se SIM kartou pro děti? Nahradí mobil. Dá se na ně dovolat a většinou i sledovat jejich polohu...

Opatření bojkotuje stále více lidí, cítí se podvedeni, říká psycholog

Premium Doba covidová je už dlouhá. Zatímco při první vlně epidemie byli lidé v Česku většinou ukázkově disciplinovaní, nyní je...

Velké dilema třetí dávky: míchat, či nemíchat vakcíny?

Premium Posilující dávka očkování naráží na možnost volby. Řada Čechů řeší, kterou vakcínou si nechat svoji imunitu proti...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Mohlo by vás zajímat