Úterý 6. června 2023, svátek má Norbert
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Nové učebnice

Česko

Život na Zemi 5 – Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví (H. Kholová, nakl. Alter) Učebnice přírodovědy pro 5. ročník, upravená podle RVP ZV, rozvíjí schopnosti samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat základní jevy a vztahy v přírodě. Užívá třídění přírodnin jako prostředku k jejich poznávání. Podrobněji se zaměřuje na biologii člověka a na jeho vztahy k prostředí. Doplňkem jsou pracovní listy (H. Chmelařová, A. Dlouhý a kol.), které přinášejí nejrůznější typy úkolů, problémových úloh a množství námětů.

Moderní analýza biologických dat (S. Pekár, M. Brabec, nakl. Scientia) Publikace je zaměřena na regresní modely a jednorozměrné zobecněné lineární modely (GLM). Je koncipována jako praktická příručka k analýze dat, která názorně usnadňuje výběr správné metody. Kniha je kromě nezbytného minima statistické teorie sestavena z 18 vzorově vyřešených a okomentovaných reálných příkladů, které ocení jak zoologové, tak např. medici. Určena je studentům a absolventům biologických, zemědělských, veterinárních, lékařských a farmaceutických oborů.

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy (J. Kynclová, E. Karásková, nakl. Fortuna) Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu.

Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro tento obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho základy, poznají jednotlivé manažerské funkce. Analyzují prostředí managementu, charakterizují osobnost manažera a styly vedení. Zorientují se v systému organizace managementu v hotelnictví. Seznámí se také s významem hotelových řetězců.

Škola s přehledem – Tabulky pro 6.–9. tř. ZŠ (Z. Zubíková, M. Zaspal ad., nakl.

Fragment) Vybraná témata z daných humanitních oborů v podobě přehledných tabulek jsou určena především žákům 2. stupně základních škol, ale i všem, kteří si chtějí připomenout získané poznatky.

BOOM! Získejte vibrační kuličky na posílení pánevního dna
BOOM! Získejte vibrační kuličky na posílení pánevního dna

Potřebujete posílit pánevní dno, ale nemáte čas na aktivní cvičení? Značka BOOM představila Pulzační a vibrační kuličky, které aktivně posilují...