Pondělí 5. června 2023, svátek má Dobroslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Peníze pro rodiny: změny od Nového roku

Česko

Od příštího roku čeká rodiny s dětmi vládní reforma. Týká se rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, porodného i mateřské. Přinášíme vám přehled toho, co se změní.

Narození dítěte nepřináší jen radost, ale i starosti, zvláště finanční. Matce se zpravidla sníží příjmy, ale zároveň se rodině s novým členem zvýší výdaje. Finanční příspěvky, jež rodiče dostávají, k pokrytí výdajů často nestačí. Víte, na které máte nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství

Pokud žena pracuje, může odejít na mateřskou nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Z nemocenské nebo z takzvané ochranné lhůty (ta činí u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, 6 měsíců) může však žena přejít na vyplácení peněžité pomoci v mateřství nejdříve 6 týdnů před porodem.

Od ledna nebudou mít na mateřskou nárok ženy nezaměstnané. Dosud na ni měly nárok za předpokladu, že v posledních dvou letech před porodem byly aspoň 270 dnů pojištěné. Nyní budou nezaměstnané ženy od narození dítěte pobírat rovnou rodičovský příspěvek.

Osamoceným, rozvedeným a ovdovělým matkám se už nebude mateřská vyplácet 37 týdnů, ale jen 28 týdnů, jako ostatním matkám, kterým se narodilo jedno dítě.

Výši mateřské si můžete spočítat podle postupu v grafice výše nebo na kalkulačce na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Ne všechny ženy mají takové povolání, jež mohou vykonávat i v těhotenství. Zaměstnavatel je pak přeloží na jinou pozici, často nejen méně náročnou, ale také hůře placenou. Vyrovnávací příspěvek jim má ušlou částku nahradit.

Kromě toho je také určen ženám, které pobírají nižší mateřskou, než kolik činí rodičovský příspěvek v základní výměře, tedy 7600 korun.

Porodné

Pro vyplacení porodného není důležité, zda žena před porodem pracovala či ne a kolik vydělávala. Každá matka dostane porodné ve stejné výši. Vzhledem k tomu, že tento příspěvek má ženě pokrýt náklady související s narozením dítěte. Je zajímavé, že jej dostane i matka, která se rozhodne dát dítě k adopci. Jakékoli náklady jí tedy odpadají. Nárok na porodné má i žena, jíž dítě při porodu zemřelo.

Od Nového roku se výše porodného snižuje na 13 000 korun. Při narození vícerčat se částka násobí počtem dětí, které přišly na svět.

Přídavek na dítě

Na tuto dávku máte nárok již po narození dítěte, ale jen tehdy, pokud rozhodné příjmy rodiny nepřekračují 2,4násobku jejího životního minima. Do příjmů se přitom započítává i rodičovský příspěvek. Nárok na přídavek musíte prokazovat každý rok, nejpozději do konce září.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič v okamžiku, kdy matka přestane pobírat mateřskou. Většinou mateřská neskončí ke konci měsíce -pak mají rodiče za tento měsíc nárok jak na mateřskou, tak na rodičovský příspěvek v plné výši.

Vzhledem k tomu, že příspěvek pobírá rodič, a nikoli dítě, má nárok vždy jen na jeden, a to i když se narodí vícerčata. Může si k němu však neomezeně přivydělávat. Podmínkou je pouze to, že dítě nesmí navštěvovat jesle více než 5 dní v měsíci a mateřskou školku více než 4 hodiny denně.

V lednu se zavedou tři „rychlosti“ příspěvku. Pro dvouletou variantu se rodič musí rozhodnout nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž dítě dovršilo 22 týdnů života (u vícerčat 31 týdnů). Pro tříletou variantu se rodič může rozhodnout nejpozději v měsíci, v němž dítě dovrší 21 měsíců života. Pokud tak neučiní, bude automaticky zařazen do čtyřleté varianty.

***

Životní minimum

na měsíc

* pro jednotlivce 3126 Kč

* pro 1. dospělou osobu

v domácnosti 2880 Kč

* pro 2. a další dospělou

osobu v domácnosti 2600 Kč

* pro nezaopatřené dítě

do 6 let 1600 Kč

6 až 15 let 1960 Kč

15 až 26 let 2250 Kč

Finanční příspěvky v těhotenství a po narození dítěte

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - začíná se vyplácet 6 až 8 týdnů před porodem (i v případě rizikového těhotenství) a vyplácí se po dobu 28 týdnů, maximálně však do 22. týdne po porodu. Porodí-li žena předčasně, vyplácí se jí po dobu 28 týdnů po porodu. Matkám, které porodily vícerčata, se vyplácí po dobu 37 týdnů, maximálně však do 31. týdne po porodu. Porodí-li předčasně, vyplácí se jí po dobu 37 týdnů porodu.

PORODNÉ -

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ - nárok od narození dítěte

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK - vyplácí se od okamžiku, kdy už rodič nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, max. do 4 let věku dítěte

PORODNÉ: 13 000 Kč

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ: pouze při příjmech do 2,4násobku životního minima v pevné výši podle věku dítěte

0 - 6 let: 500 Kč 6 - 15 let: 610 Kč 15 - 26 let: 700 Kč

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ: 69% z denního vyměřovacího základu Denní vyměřovací základ se spočítá tak, že se sečtou příjmy za posledních 12 měsíců a vydělí se počtem kalendářních dnů za toto období (nezapočítávají se dny, v nichž byla žena na nemocenské a další omluvené dny, kdy nebyla přítomna v práci, jako dovolená apod.) Pro redukci jsou stanoveny dvě hranice: I. redukční hranice 550 Kč II. redukční hranice 790 Kč Prvních 14 dnů se započítává 90 % z částky do výše první redukční hranice a 60 % z přímů, které první hranici přesahují, ale nepřekračují druhou redukční hranici, k vyšším příjmům se už nepřihlíží. Obě částky se sečtou a vypočítá se z nich 69%. Výsledkem je peněžitá pomoc v mateřství. Výpočet pro peněžitou pomoc v mateřství od 15. dne je téměř stejný, liší se pouze tím, že se částka do výše první redukční hranice započte celá, nikoli z 90 %. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK: na 2 roky: 11 400 Kč (pro matky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství min. 380 Kč za kalendářní den, ostatní se musejí rozhodnout pro jednu z delších variant) na 3 roky: 7600 Kč na 4 roky: do 21 měsíců dítěte 7600 Kč, poté do 4 let věku dítěte 3800 Kč ROČNÍ SLEVA NA DANI: na dítě 10 680 Kč ročně (měsíčně 890 Kč) na vyživovanou manželku 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!