Pondělí 27. března 2023, svátek má Dita
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Podpis na diplomce Laubeho není pravý, řekl znalec. Je můj, trvá na svém oponent

Česko

  6:00
PRAHA - Podpis oponenta na posudku k diplomové práci náměstka policejního prezidenta Zdeňka Laubeho nepatří „s největší mírou pravděpodobnosti“ hodnotiteli práce. Ukázal to posudek z oboru písmoznalectví, který si Policejní akademie nechala vypracovat. Ačkoli měl znalec k dispozici desítky podpisů k porovnání, přesto se škola brání označit ho za zfalšovaný. Vysvětlení pro to ale nemá.

Zdeněk Laube foto:  Šimon, Lidové noviny

Na sporný podpis oponenta k diplomové práci Zdeňka Laubeho, náměstka policejního prezidenta, upozornil server Lidovky.cz letos v březnu.

Čtyřicetistránkové dílo s názvem Úloha práva a policie ve světle Schengenských dohod splňovalo podle vedoucího Daga Sedláčka i oponenta Petra Kroupy veškeré požadavky, a práci proto připustili k obhajobě. Jak je ale patrné z fotogalerie níže, právě Kroupův podpis na oponentském posudku se výrazně liší od toho, který běžně používá.

SPORNÝ PODPIS (na posudku k diplomové práci náměstka Laubeho):

Sporný podpis oponenta Petra Kroupy na posudku k diplomové práci Zdeňka Laubeho.

PODPISY PRO POROVNÁNÍ (z jiných závěrečných prací):

Podpis Petra Kroupy na jiné závěrečné práci.

Podpis Petra Kroupy na další závěrečné práci.

Další z podpisů Petra Kroupy.

K ověření pravosti podpisu proto Policejní akademie, kde třetí muž policie svou práci obhajoval, oslovila odborníka na písmoznalectví.

„Znalecký posudek konstatoval, že sporný podpis na oponentském posudku není s vysokou mírou pravděpodobnosti podpis Petra Kroupy. Kroupa před vyhotovením a znovu po vyhotovení posudku písemně prohlásil, že jde o jeho pravý podpis,“ sdělil výsledky zkoumání František Hřebík, prorektor Policejní akademie pro vnější vztahy.

Sporný podpis

Potvrdilo se tak zjištění serveru Lidovky.cz, který si už dříve nechal k podpisu zpracovat posudek. Znalkyně dospěla k závěru, že buď oponent Kroupa svůj podpis záměrně zkomolil, anebo se jedná o padělek. Nakonec se však přiklonila k druhé variantě (viz box Sporný podpis).

Sám Kroupa se nicméně k výsledku znaleckého zkoumání odmítl vyjádřit. Na zaslaný dotaz ani po více než týdnu nereagoval, což posléze zopakoval i telefonicky. „Reakci vám neposkytnu, obraťte se na Policejní akademii,“ uvedl pouze a zavěsil.

Přitom právě podle Policejní akademie Kroupa i nadále tvrdí - a to i přes závěr znalce, který jeho sporný podpis porovnal s desítkami dalších -, že se jedná o jeho vlastní signaturu. „Pan Kroupa dvakrát písemně prohlásil, že podpisy na oponentském posudku a i na protokolu o obhajobě diplomové práce jsou jeho pravé podpisy. Jednou se takto vyjádřil před vyhotovením posudku a podruhé po (jeho) vyhotovení,“ tlumočil jeho slova prorektor Hřebík. Odmítl přitom o podpisu hovořit jako o zfalšovaném.

Navíc: znalec se při zkoumání zaměřil i na Kroupův podpis ze dne, kdy musel Laube svou práci před ustavenou komisí prezentovat a obhájit, tedy na takzvaný protokol o průběhu obhajoby. Prorektor Hřebík zdůraznil, že Kroupa byl obhajobě přítomen nejen jako oponent, ale i člen zkušební komise. A na tomto dokumentu je prý jeho parafa pravá.

Vysvětlení, proč se ale podle všeho padělaný podpis nachází na oponentském posudku, Policejní akademie nemá. „Pan Kroupa trvá na tom, že jde o jeho pravý podpis a znalecký posudek s jistotou neurčil, že o jeho podpis nejde. Jakékoliv vysvětlení by proto bylo čistě spekulativní,“ odmítl bez dalších podrobností prorektor Hřebík. Přitom už v březnu Kroupa pro server Lidovky.cz připustil, že je podpis na posudku odlišný od jeho běžného (Kroupovo vyjádření čtěte ZDE).

Čtyřicet stran stačí

Jak také upozornil server Lidovky.cz, kromě Kroupova podpisu vzbuzovaly otazníky například i rozsah práce či citování zdrojů. V roce 2003, kdy policejní náměstek Laube práci sepsal, mu na ni stačilo zhruba čtyřicet stran.

  • „Rozsah stran jsem měl dán katedrou, stejně jako všechny další mantinely nastavovala škola. Vedoucí práce poté v průběhu psaní text korigoval, kolik má být teorie a kolik praxe,“ vysvětloval Laube letos v březnu.

Pro porovnání: jeho dílo pro bakalářský titul, které odevzdával o dva roky dříve, čítá celkem 33 stran plus jednu stranu jako seznamu literatury. Naopak diplomová práce má přesně 39 stran, z toho dvě tvoří bibliografii. Podle tehdejších interních nařízení Policejní akademie, která má server Lidovky.cz k dispozici, to bylo dostačující.

Zároveň první kapitola diplomové práce je - až na pár vět - prakticky slovo od slova totožná se třetí kapitolou Laubeho práce pro bakaláře. Že zhruba čtyři strany převzal ze svého dřívějšího díla, ale Laube v diplomce nepřiznal. Mimo jiné i proto sestavila Policejní akademie tříčlennou komisi, která závěrečnou práci třetího muže policie podrobně zkoumala.

Falešný podpis na diplomové práci náměstka Laubeho? Prověříme to, zní z...

„Komise shledala, že práce splňuje formální požadavky, které byly v roce 2003 kladeny na kvalifikační práce uvedeného druhu. Dále uvedla, že pro posouzení je rozhodné to, že se oponent práce Petr Kroupa osobně zúčastnil studentovy obhajoby, vlastnoručně zpracoval zápis o jejím průběhu a tento vlastnoručně podepsal, což ve svém posudku konstatoval rovněž znalec z oboru písmoznalectví,“ vyjmenoval závěry prorektor Hřebík. „Komise přijala závěr, že autor Zdeněk Laube splnil všechny požadavky kladené na zpracování své diplomové práce a standardním způsobem ji před jmenovanou komisí obhájil,“ dodal ještě.

Nicméně důsledky směrem k oponentovi Kroupovi či opatření v rámci školy Policejní akademie neučinila. Nebylo prý třeba: Kroupa s posudkem v průběhu obhajoby údajně pracoval, což je podle akademie důkaz toho, že je jeho autorem.

„Otázka předjímá to, že se pan Kroupa před třinácti lety měl dopustit nějakého protiprávního jednání. To však nebylo prokázáno a výsledek interního šetření to ani nenaznačuje,“ uzavřel prorektor Hřebík.

A komentář ke znaleckému zkoumání akademie nechtěl poskytnout ani sám náměstek Laube. „Pan brigádní generál se k věci již vyjadřoval a žádné další sdělení k věci nemá,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia David Schön na dotaz, zdali bude náměstek Laube například po škole požadovat vysvětlení. Po urgování dotazu však zaslala totožné vyjádření.

Ani předtím, když na sporný podpis server Lidovky.cz upozornil, se k němu nechtěl vyjadřovat. „Nezajímá mě to, šlo to mimo mě, je to věc katedry. Pan Kroupa u obhajoby seděl, nevím, jestli to je nebo není jeho podpis,“ uvedl tehdy (více čtěte ZDE).

Závěrečné práce, které vzbudily pochybnosti

MILAN CHOVANEC

  • Současnému ministrovi vnitra Chovancovi ještě v pozici náměstka hejtmanky Plzeňského kraje hrozilo, že přijde o titul bakaláře, který získal na plzeňských právech. Chovanec byl jedním ze sedmi absolventů bakalářského studia práv, se kterými Západočeská univerzita po skandálu zahájila správní řízení. Škola řízení nakonec zastavila.
  • LIDOVKY.CZ: Budoucí plzeňský hejtman o titul nepřijde, zkoušel ho Tomažič a Kindl

FRANTIŠEK VAVERA

LUDĚK MOSNA