Neděle 5. února 2023, svátek má Dobromila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Česko

Systém dávek státní sociální podpory

Dávkami státní sociální podpory jsou:

a) Dávky závislé na výši příjmu

1) Přídavek na dítě

* Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším, než je 2,4násobek životního minima rodiny.

* Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:

Věk nezaopatřeného Výše přídavku na dítě měsíčně v Kč

dítěte od 1. ledna 2009

do 6 let 500

6-15 let 610

15-26 let 700

2) Sociální příplatek

* Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny.

Hranice čistého příjmu

Úplná rodina Životní v Kč měsíčně pro nárok

(oba rodiče) s počtem minimum na sociální příplatek od 1. 1. 2009

nezaopatřených dětí rodiny (2,0násobek životního

minima rodiny)

jedno do 6 let 7 080 14 160

dvě 5, 8 let 9 040 18 080

tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000

čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500

3) Příspěvek na bydlení

* Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

1) Rodičovský příspěvek

* Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách

- zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600Kč) a snížené (3 800 Kč).

* Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.

* Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: - rychlejší čerpání rodičovského příspěvku - po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380Kč za kalendářní den, - klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto

formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, - pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM)v základní výměře (7 600Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800Kč) do 48 měsíců věku dítěte.

Věk dítěte Forma čerpání rodičovského příspěvku 0 týdnů 22 týdnů 21 měsíců 24 měsíců 36 měsíců až 22 týdnů až 21 měsíců až 24 měsíců až 36 měsíců až 48 měsíců rychlejší čerpání PPM zvýšená výměra zvýšená výměra klasické čerpání PPM základní výměra základní výměra základní výměra pomalejší čerpání (po PPM) PPM základní výměra snížená výměra snížená výměra snížená výměra pomalejší čerpání základní výměra základní výměra snížená výměra snížená výměra snížená výměra (nárok na PPM nevznikl) PPM = peněžitá pomoc v mateřství (celkem 28 týdnů, končí obvykle 22 týdnů po porodu, 37 týdnů u vícerčat)

U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně

postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní

výměře (7 600Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského

příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě

zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek

na péči, náleží rodiči od 1. 1. 2009 rodičovský příspěvek ve výši 3 000Kč od 7 do 10 let věku dítěte.

Rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dětí dlouhodobě těžce zdravotně

postižených starších 7 let, které nepobírají příspěvek na péči, musí podat novou žádost

o rodičovský příspěvek. Příspěvek náleží těmto rodičům od 1. ledna 2009.

2) Dávky pěstounské péče

* Příspěvek na úhradu potřeb dítěte * Odměna pěstouna * Odměna pěstouna ve zvláštních případech * Příspěvek při převzetí dítěte * Příspěvek na nákup motorového vozidla

3) Porodné

* Výše porodného činí 13 000Kč na každé narozené dítě.

4) Pohřebné

* Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

* Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000Kč.

O dávkách státní sociální podpory rozhodují a vyplácejí je úřady práce místně příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na úřadech práce nebo ho lze nalézt na internetových stránkách www.portal.mpsv.cz.

Kategorie| 1,Komerční příloha