24. března 2016 18:18 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PŘEHLEDNĚ: Historie Čapího hnízda, jak ji popsal Andrej Babiš

Jízdárna v Olbramovicích ve tvaru čapího hnízda (2006–2010) od architekta... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jízdárna v Olbramovicích ve tvaru čapího hnízda (2006–2010) od architekta... | foto: GJF

Profil s údaji o historii a kontrolách projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, jak je ve čtvrtek poslancům sdělil ministr financí, předseda hnutí ANO a majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš.

- Společnost Imoba ze skupiny Agrofert koupila 16. února 2006 zdevastovanou zemědělskou usedlost o rozloze 80 hektarů za 10,43 mil. Kč -

- 30. listopadu 2007 se přeměnila firma ZZN Agro Pelhřimov s.r.o., která byla součástí skupiny Agrofert, na ZZN Agro Pelhřimov s akciemi na majitele - vznikl projekt vybudovat multifunkční kongresový areál, vzhledem k tomu, že Imoba ani Agrofert se nezabývaly těmito činnostmi, neměly zájem o jeho provedení

- na konci roku 2007 prodala společnost ZZN Pelhřimov 100 procent akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov třem fyzickým osobám za 2,38 mil. Kč. Byli jimi dvě dospělé děti Andreje Babiše a bratr jeho partnerky Moniky - 17. ledna 2008 se konala valná hromada společnosti ZZN Agro Pelhřimov, na níž byla společnost přejmenována na Farmu Čapí hnízdo, a.s.

- 25. února 2008 podepsala skupina Agrofert dohodu o budoucí spolupráci s Farmou Čapí hnízdo, Agrofert se stal strategickým partnerem farmy, což podle této dohody znamenalo, že v budoucnu bude využívat část kapacity farmy

- 27. února 2008 podepsala Imoba s Farmou Čapí hnízdo smlouvu o pronájmu nemovitostí s dobou nájmu do 31. prosince 2030

- 29. února 2008 požádala farma Čapí hnízdo o dotaci na projekt v rámci ROP Střední Čechy - 25. června 2008 podepsal Agrofert prohlášení ručitele za úvěr na stavbu projektu ve výši 350 mil. Kč pro farmu Čapí hnízdo

- 20. srpna 2008 byla schválena dotace projektu Čapí hnízdo výborem Regionální rady soudržnosti Střední Čechy

- 22. října 2008 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace hejtmanem za ODS Petrem Bendlem. Celkové plánované výdaje projektu byly 436,59 mil. Kč, z nichž tzv. způsobilé výdaje činily 203,39 mil. Kč. Přidělená dotace byla ve výši 49,997 mil. Kč

- od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28,56 mil. Kč, dluh k 31. prosinci 2012 činil 615,46 mil. Kč

- 28. července 2008 provedl ROP Střední Čechy předběžnou veřejnoprávní kontrolu na místě, nebyly zjištěny podstatné nedostatky

- 28. července 2010 provedl ROP Střední Čechy průběžná veřejnoprávní kontrolu na místě, nebyly zjištěny nedostatky

- 9. února 2011 se uskutečnil audit ROP Střední Čechy, při němž bylo zjištěno porušení podmínek rozpočtové kázně pro proplacení nezpůsobilého výdaje

- do žádosti o platbu byla zahrnuta i platba, která ještě nebyla ze strany příjemce proplacena. Na základě žádosti o prominutí dne 10. února 2012 bylo upuštěno od původního návrhu na odvod ve výši 3,72 mil. Kč, Farma Čapí hnízdo uhradila 37.188 Kč

- 17. dubna 2012 ROP Střední Čechy neidentifikoval žádné zjištění

- 12. dubna 2013 nařídil ministr financí mimořádný audit auditorskou firmou KPMG, bez nálezu - žádný audit ani kontrola nenaznačily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami Evropské unie

- skupina Agrofert vzhledem k ručení bankovního úvěru koncem roku 2013 projekt převzala. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 40,96 mil. Kč, v roce 2015 ztrátu 48,46 mil. Kč a v roce 2016 je předpoklad ztráty 52,24 mil. Kč

- hodnota majetku Farmy Čapí hnízdo k 31. prosinci 2015 byla 738,24 mil. Kč, na rok 2016 jsou plánované investice 155,86 mil. Kč Kontroly projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo:

ČTK

Najdete na Lidovky.cz