Úterý 5. prosince 2023, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Česko

Text projevu prezidenta České republiky Petra Pavla na Valném shromáždění OSN

Český prezident Petr Pavel při projevu ve Valném shromáždění OSN (20. září 2023) foto: Reuters

Dokumenty
Neoficiální překlad projevu, který český prezident Petr Pavel v noci na středu SELČ přednesl v angličtině v rámci všeobecné rozpravy na 78. zasedání Valného shromáždění OSN. Co řekl?
  10:54

Pane předsedo, Excelence, dámy a pánové.

S radostí a pokorou využívám příležitosti poprvé oslovit toto ctěné publikum. Toto fórum má velkou odpovědnost za budoucí podobu lidstva. Své vystoupení zde vnímám především jako příležitost představit vizi, jak můžeme jako národy a občané na globální úrovni společně existovat a spolupracovat. Česko chce na globální scéně hrát aktivní a odpovědnou roli. Se současnými globálními výzvami se nikdo nedokáže vypořádat sám.

Rusko musí ztratit naději na imperiální ambice, řekl Pavel Valnému shromáždění

Právě proto silně podporujeme reformy, které v „Naší společné agendě“ navrhuje generální tajemník OSN. Chceme společně vytvářet efektivnější a inkluzivnější multilaterální systém, který bude schopen řešit naše aktuální potřeby. Česko proto oznámilo kandidaturu na nestálé členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů v letech 2032 a 2033.

Loni stálý člen Rady bezpečnosti OSN, jeden ze zakládajících států této organizace, hrubě porušil základní principy, na kterých OSN stojí. Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu představuje jasné porušení Charty OSN a mezinárodního práva, které jsme všichni slíbili ctít. Moje země má vlastní zkušenost s válkami a intervencemi, včetně desítky let dlouhé vojenské okupace ze strany Moskvy. To nás naučilo, co znamená, když „právo je na straně silnějšího“. Ruská agrese na Ukrajině si vyžádala ještě vyšší cenu.

Osobně jsem Ukrajinu navštívil letos v dubnu. Moje manželka měla možnost zavítat do této válkou zmítané země před pouhými dvěma týdny. Viděl jsem místa nechvalně proslulých zločinů v Buče a Boroďance. Navštívil jsem oblast Dnipra zpustošenou boji pouhých několik mil od frontové linie.

Svědectví o ruských krutostech, porušování lidských práv a zuřivých útocích na nevinné civilní obyvatelstvo jsou zdrcující. Děti, které byly násilně odloučeny od svých rodin a deportovány na převýchovu, aby zapomněly na svou kulturu a na to, kým jsou. Města a vesnice, které byly zcela bezdůvodně vyhlazeny. Masové hroby a mučírny, v nichž lidé jednoduše mizí. Fakta a svědectví, bohužel, vypovídají lépe než jakákoli prohlášení. A výčet těchto hrůzných příběhů nebere konce.

48. patro mrakodrapu: Pavel se chystal na „nejdůležitější řeč kariéry“. Korejci v New Yorku lobbují za Dukovany

Tomu nemůžeme jen pasivně přihlížet. To musí skončit!

Rusko musí bezpodmínečně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodně uznávaných hranic. Vedoucí představitelé Ruska musí nést odpovědnost za zločin agrese vůči svému sousedovi. Proto jsme podpořili zřízení zvláštního tribunálu určeného právě ke stíhání zločinu agrese proti Ukrajině. Je naší povinností zajistit, aby ti, kdo jsou odpovědní za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nesli následky.

Každá válka s sebou kromě násilí, bezpráví a utrpení přináší i zkázu. Obnova Ukrajiny může být tím největším rekonstrukčním počinem v novodobé historii. Podporujeme zřízení Registru škod způsobených ruskou armádou a vyzýváme všechny státy, aby se k tomuto úsilí připojily. Česko bude Ukrajinu v její oprávněné obraně podporovat tak dlouho, jak bude potřeba. Od prvního dne stojíme na straně Ukrajiny a poskytujeme obráncům zbraně a munici. Po vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině Česko rovněž zesílilo podporu ruských a běloruských prodemokratických představitelů a Praha se stala důležitým centrem pro ohrožené novináře a obránce lidských práv z těchto států.

Již více než 18 měsíců Česko poskytuje humanitární pomoc válkou postiženému ukrajinskému obyvatelstvu. V poměru k počtu obyvatel přijala moje země nejvíce ukrajinských uprchlíků, převážně žen a dětí. To co si ukrajinský lid skutečně zaslouží, je mír. Nikoliv jen ukončení bojů, ale spravedlivý a trvalý mír. A má-li být budoucí mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedlivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatelem. A také nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice. Musí se jednat o mír založený na podmínkách napadeného, nikoliv agresora, jak už dříve dnes uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj.

Nezapomeňte, ničivé dopady ruské agrese pociťuje celý svět. Rusko blokádou ukrajinských přístavů a ničením infrastruktury a obilí tím nejcyničtějším způsobem zneužívá světovou potravinovou bezpečnost jako zbraň. Chci to říct velmi jasně. Bezpečnost Ukrajiny znamená i naši vlastní bezpečnost. Od Afriky, přes Evropu, Latinskou Ameriku až po Asii. Apeluji na vedoucí představitele svobodného světa, aby udrželi jednotu a podporu Ukrajiny.

Hrozby, kterým čelíme, jsou globální a propojené. Kvůli Rusku a hrstce dalších zemí je dnes náš svět nebezpečnějším a drsnějším. Místo toho, abychom rozvíjeli spolupráci v oblasti bezpečnosti, musíme budovat armády. Místo toho, abychom posilovali programy sociální soudržnosti a překonávali ekonomickou nejistotu, musíme posilovat rozpočty na obranu. Ti, kteří zpochybňují mezinárodní pravidla, otáčejí kormidlo globální bezpečnosti nazpět, směrem ke konfrontaci, a to na úkor nás všech.

Rusko neuváženě vyhrožuje použitím jaderných zbraní a jeho politika nátlaku a zastrašování představuje hrozbu pro rovnováhu a integritu celého systému jejich nešíření. Avizované rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku znamená další vyhrocení situace, které Česko co nejdůrazněji odsuzuje. Bohužel, ruské stopy nacházíme i v několika dalších současných krizích.

Více než znepokojivá je bezpečnostní, humanitární a politická krize v oblasti Sahelu. Mezinárodní společenství se musí pokusit najít způsob, jak ukončit celou sérii vojenských převratů a zajistit návrat k ústavnímu pořádku. Jen tak se mohou tyto země účinně bránit proti terorismu a jen tak může dojít k tolik potřebnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji, který afričtí obyvatelé tolik požadují.

Tento region je i nadále silně ohrožen četnými politickými, hospodářskými a klimatickými riziky. Jeho dlouhodobá stabilita, bezpečnost a prosperita jsou zásadní. Musíme umět nabídnout skutečná pragmatická partnerství. Některé země sice předstírají ochotu pomoci, ale ve skutečnosti se snaží vytvořit ekonomické a politické závislosti, které narušují dlouhodobou stabilitu a ovlivňují svobodnou vůli lidí prostřednictvím šíření lží a dezinformací.

V Asii a Tichomoří je Česko aktivním a spolehlivým spojencem a partnerem. Pro naše společné úsilí v regionu je klíčové právě slovo „spolupráce“. Vyjadřujeme ostrý nesouhlas s vojenskými aktivitami Číny, které zvyšují napětí v Tchajwanském průlivu, a s jejími nepřátelskými akcemi vůči partnerům v Jihočínském moři. Jakýkoli spor či názorový střet je třeba řešit mírovou cestou, případný ozbrojený konflikt v regionu by měl negativní důsledky pro celý svět. Co se týká Severní Koreje a Íránu, jejich bezohledná eskalace aktivit na poli jaderných a mezikontinentálních balistických raket v kombinaci s nedostatečnou transparentností ohrožuje mezinárodní a regionální bezpečnost.

Totéž platí pro jakoukoli formu materiální podpory ruské vojenské agrese na Ukrajině, která zjevně jen dále prohlubuje utrpení ukrajinského civilního obyvatelstva. Blízký východ zůstává nejnestabilnějším regionem na světě, sužovaným rozmáhajícími se konflikty, terorismem a sektářským násilím. Snahy o normalizaci vztahů mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy přináší pozitivním pokrok směrem ke stabilitě a míru v regionu.

Udržitelný rozvoj světa je v nesnázích, i kvůli Rusku, řekl Pavel v OSN

Naše úsilí o zachování míru a bezpečnosti úzce souvisí s naší schopností podporovat kvalitu života lidí a udržitelný rozvoj našich společností. Někdo by se mohl ptát, jak může stát s deseti miliony obyvatel přispět ke globálním ambicím. Vzhledem k naší národní zkušenosti s útlakem zaujímají základní práva a svobody zvláštní místo v našem hodnotovém systému a zahraniční politice.

Česko usiluje o aktivní politiku v oblasti lidských práv a demokracie a je věrným stoupencem mezinárodních mechanismů v oblasti lidských práv. V současné době jsme hrdí na to, že předsedáme Radě OSN pro lidská práva. Dnes více než kdy jindy musíme podporovat svobodu médií, abychom zajistili přístup k nezávislým a pravdivým informacím. Bez ní nabudou vrchu dezinformace a propaganda.

Včerejší SDG Summit (Summit o cílech udržitelného rozvoje) vyslal naléhavý a rozhodný signál. Agenda 2030 je slibem současným i budoucím generacím, který musíme dodržet. Je nezbytně nutné poukazovat na souvislost mezi mírem, bezpečností, klimatem, životním prostředím a rozvojem na jedné straně a lidskými právy, spravedlností a silnými institucemi na straně druhé.

V nejnovějším ukazateli udržitelného rozvoje (SDG Index) se naše země umístila na osmém místě v plnění Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. Čelíme však také mnoha výzvám a je třeba naše úsilí ještě vystupňovat. Klimatická změna představuje nejničivější hrozbu pro současnou i budoucí existenci a blahobyt celého lidstva.

Změna klimatu ohrožuje naše životy, obživu, potravinovou bezpečnost, stabilitu, udržitelný rozvoj, prosperitu a v konečném důsledku i celosvětový mír a bezpečnost. Češi tomuto tématu věnují velkou pozornost. Není náhodou, že během českého loňského předsednictví v Radě Evropské unie jsme dovršili jednání o klíčových právních předpisech, které vytyčí cestu k zelené transformaci našeho průmyslu.

Pavel do USA odcestoval i s dcerou Milady Horákové. Chtěl jsem ji poznat, řekl

Třicet let po ukončení studené války jsme svědky toho, jak autoritářské režimy usilují o redefinici základních principů multilaterálního řádu. Zlovolní aktéři využívají kyberprostor, dezinformace, ekonomické, politické a další nástroje k narušování demokratických procesů, podkopávání našich institucí a oslabování naší bezpečnosti.

Výzvy, kterým dnes čelíme, jsou závažné a je zřejmé, že bezpečnou a prosperující budoucnost pro všechny mohou zajistit pouze společné kroky. Česká republika v tomto ohledu uznává svoji globální odpovědnost a bude nadále usilovat o to, aby nikdo nebyl ponechán stranou. Já osobně se zavazuji, že se zapojím do práce mezinárodního společenství k naplnění naléhavých úkolů, které musí být vykonány.

Přeji Vám vše dobré a děkuji Vám za pozornost.

Autoři: ,