5. dubna 2017 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Plán vraždy 4 lidí zapomněl v autě. Za mřížemi může být do smrti, míní žalobkyně

V deskách, které zapomněl v prodaném autě, detailně rozepsal přípravu vražd... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V deskách, které zapomněl v prodaném autě, detailně rozepsal přípravu vražd... | foto: Jan Bohata, MF Dnes

PRAHA V deskách, které zapomněl v prodaném autě, detailně rozepsal přípravu vražd čtyř lidí. Pětadvacetiletý recidivista Lukáš Ludvík, který byl opakovaně odsouzen za znásilnění a nyní si odpykává 13 let ve vězení za loupeže a vydírání, byl sice ve čtvrtek uznám vinným, další trest mu však soud neuložil. I na přání státní zástupkyně, známé například z kauzy smíchovské vražedkyně, nastoupí do detenčního ústavu. „Trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz žalobkyně Jana Murínová.

Podle rozsudku pražského městského soudu se Ludvík chystal zlikvidovat dvě dívky, za jejichž znásilnění byl ve vězení už jako mladistvý, dále připravoval vraždu otce své družky a také mladou ženu, jež mu prý nevrátila zapůjčené peníze. Připravoval potrestání také dalších svých známých, kteří mu podle jeho názoru uškodili.

Svými plány se údajně zaobíral řadu měsíců. Útoky spřádal především ve svém tehdejším bydlišti v Praze 5 a poznámky zakládal do modrých desek. Grafologický posudek potvrdil, že detailně rozpracované poznámky ohledně sledování, zadržení a následné přepravy obětí, způsob jejich usmrcení a také odstranění jejich těl, skutečně sepsal Ludvík.

Nový vlastník auta Ludvíkovy modré desky našel desky v létě 2013, ponechal si je a nic neoznámil. Policii je vydal až v říjnu 2014, když byl sám podezřelý z jiné trestné činnosti.

Lidovky.cz: Navrhla jste, aby soud upustil od uložení souhrnného trestu. Co vás k tomu vedlo?
Ano, je pravda, že jsem navrhla, aby soud upustil od uložení souhrnného trestu, neboť mám za to, že jsou splněny podmínky paragrafu 44 trestního zákoníku, tedy že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.

Lidovky.cz: Na přípravu vraždy dopadá stejná trestní sazba jako na vraždu dokonanou. Ludvíkovi proto hrozilo 15 až 20 let vězení, či dokonce výjimečný trest. Jaké byly vaše důvody pro návrh upustit od souhrnného trestu?
Přestože byl obžalovaný ohrožen trestní sazbou v rozmezí 15 až 20 let, případně výjimečným trestem, jeho jednání bylo ukončeno ve stádiu přípravy a při ukládání trestu je nutno k této skutečnosti přihlédnout, neboť společenská škodlivost takového jednání je přece jen nižší, než v případech, kdy dojde k dalšímu stádiu činu, tedy kdy se pachatel pokusí čin spáchat či ho dokoná. Od spáchání skutku navíc uběhla již poměrně dlouhá doba.

Lidovky.cz: Po odpykání trestu odnětí svobody bude Ludvík v detenčním ústavu se zvláštní ostrahou tak dlouho, dokud to bude vyžadovat ochrana společnosti. To, zda důvody k detenci stále trvají, přezkoumávají soudy povinně jednou za rok. Jak se taková věc následně posuzuje?
Podle trestního zákoníku zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování ještě trvají. Z uvedeného je zřejmé, že odsouzený Lukáš Ludvík může být v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými a dalšími programy až do své smrti. Důvody trvání zabezpečovací detence bude posuzovat soud a tyto se budou odvíjet od zpráv o průběhu výkonu detence podávaných ústavem, v nichž se hodnotí nejen zdravotní, zejména psychický, stav odsouzeného, ale též jeho chování v průběhu výkonu detence a vliv přijatých opatření na jeho osobu.

Lidovky.cz: Je tato kauza z pohledu závažnosti činu a výše trestu srovnatelná s jinou, kterou jste v minulosti řešila?
Tato kauza je výjimečná zejména osobou pachatele, který přes svůj poměrně nízký věk je pro společnost extrémně nebezpečný, dle znalců z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie je možnost jeho resocializace, tedy nápravy, téměř vyloučena.

Lidovky.cz: Hrozilo, že Ludvík svůj plán dokoná?
Domnívám se, že bylo naprosto reálné, že své plány obžalovaný dokoná, a jak jsem uvedla v závěrečné řeči a konstatoval i soud v odůvodnění rozsudku, je nepochybné, že v realizaci plánů obžalovanému zabránila zejména ta skutečnost, že se mu nepodařilo přesvědčit nikoho ze svých známých k tomu, aby mu pomohl jednotlivé činy realizovat a dále též ta skutečnost, že své desky s podrobnými plány jednotlivých útoků zapomněl ve vozidle, které prodal a tím je ztratil ze své moci. Dokonání činu nepochybně zamezilo též to, že byl zadržen policií a vzat do vazby z důvodů spáchání jiného trestného činu.

Lidovky.cz: Jak moc byly jeho poznámky k přípravě vražd podrobné? Co v nich bylo?
Poznámky obžalovaného k jednotlivým činům, které připravoval, byly velmi podrobné, propracované do posledního detailu. Obžalovaný si naplánoval jednak způsob, jak potenciální oběť zadrží, jak s ní bude nakládat, včetně zbraní, které k útoku užije, včetně takzvaných záložních plánů, tedy co učiní v případě, že bude odhalen, pronásledován policií a podobně, i jak naloží s těly obětí. Poznámky obžalovaného obsažené v takzvaných „modrých deskách“ působily dojmem dokonalého scénáře.

V deskách, které zapomněl v prodaném autě, detailně rozepsal přípravu vražd...


Lidovky.cz:
Soudkyně Hana Hrnčířová uvedla, že se podle všeho jednalo o cílené uvažování obžalovaného, ale že připravovaný zločin zároveň zůstal vzdálený své realizaci. Jak složité je něco podobného dokazovat?
Důkazní situace v případech, jako je tento, je vždy složitá. Prokázání přípravy trestného činu je těžké a málokdy úspěšné, v daném případě bylo náročné vzhledem množství prováděných úkonů. Stěžejním důkazem byl obsah samotných „modrých desek“, tedy listinný důkaz, kdy znaleckým posudkem bylo prokázáno, že text na jednotlivých listinách psal obžalovaný. Existence těchto listin by však k prokázání úmyslu spáchat čin nepostačovala a celé další prověřování a vyšetřování bylo zaměřeno na výslechy osob, kdy policejní orgán ztotožnil a jako svědky vyslechl všechny osoby, které v takzvaných „modrých deskách“ figurovaly, tedy případné poškozené, ale též osoby z řad známých obžalovaného, jeho komplice z předchozích trestních věcí a tak dále.

Lidovky.cz: Poškozenými měly být mimo jiné ženy, za jejichž znásilnění byl ve vězení už jako mladistvý.
Prováděné výslechy byly o to náročnější, že policie musela mimo jiné kontaktovat poškozené, které jsou zvlášť zranitelnými oběťmi z předchozí skutků spáchaných obžalovaným, a jejich výslechy musely být prováděny obzvláště citlivým způsobem, aby nedocházelo k jejich sekundární viktimizaci oživováním vzpomínek.

Lidovky.cz: Soudkyně označila za důležité, že vysoce nebezpečný obžalovaný, jehož náprava je podle znalců téměř vyloučena, skončí v zabezpečovací detenci. Je šance, že se Ludvík dostane zase na svobodu?
Jsem přesvědčena, že trest v délce trvání 13 let se zařazením do věznice s nejpřísnějším režimem je trestem citelným a dostatečně represivním. Vzhledem k osobnosti obžalovaného i jeho předchozím odsouzením pro násilnou trestnou činnost však nelze očekávat, že jakýkoliv trest bude mít výchovný vliv na jeho osobu, a v daném případě je účelem uloženého trestu především represe, tedy potrestání pachatele, a ochrana společnosti. S ohledem na platnou judikaturu, aniž bych chtěla hovořit za vrchní soud, však nelze předpokládat, že by byla reálná naděje na uložení přísnějšího trestu. Nakonec s mým návrhem na upuštění od uložení souhrnného trestu se zcela ztotožnil i senát Městského soudu v Praze, který pokud by byl jiného názoru, a měl za to, že jsou splněny podmínky pro uložení přísnějšího trestu, tak mohl učinit, neboť soud není vázán návrhem státního zástupce.

Lidovky.cz: Je podle vás detence v tomto případu důležitá?
V daném případě je podle mne naprosto zásadní a rozhodující ta skutečnost, že obžalovanému byla uložena zabezpečovací detence, neboť jde o člověka s duševní poruchou, který je pro společnost nebezpečný, a je potřeba ho nejen léčit, ale umístěním do zabezpečovací detence, a tedy jakousi izolací od společnosti, chránit občany před jeho případným dalším protiprávním jednáním. Osobně se domnívám, že jeho pobyt v zabezpečovací detenci, který se od pobytu ve věznici liší pouze tím, že je odsouzenému poskytována odborná lékařská péče, je srovnatelný s pobytem ve výkonu trestu, kdy je odsouzenému umístěnému v ústavu se zvláštní ostrahou fakticky zamezeno páchání další trestné činnosti.

Lidovky.cz: Ludvík se po odůvodnění verdiktu vzdal práva na odvolání, ačkoli svou vinu popíral. Zpochybňoval své autorství plánů v modrých deskách a tvrdil, že celá věc je komplotem jeho známých. Víte, proč nevyužil další obranné možnosti?
Tuto otázku musíte položit obžalovanému, případně jeho obhájci. Já osobně jsem přesvědčena o tom, že obhajoba obžalovaného byla účelová a jednoznačně vyvrácena provedenými důkazy, tedy že připravoval trestné činy, mezi nimi i vraždy, a jeho další trestná činnost, pro kterou již byl pravomocně odsouzen, dokládá, že je schopen velmi krutého násilí vůči jiným osobám, a to jak osobně, tak za využití pomoci dalších osob, a domnívám se, že jeho psychologický profil i chování v minulosti nasvědčují tomu, že by byl schopen i tak brutálního činu, jako je usmrcení jiného člověka.

Šárka Kabátová

Autor

Šárka Kabátovásarka.kabatova@lidovky.czČlánky

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na Lidovky.cz