Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Solární elektrárny se připravují o peníze

Česko

Slunečních elektráren je víc, než jsme schopni absorbovat, musíme proto omezovat jejich provoz, říká šéf ČEPS Petr Zeman

* LN ČEPS požádala distributory elektřiny v Česku, aby pozastavili vydávání kladných rozhodnutí o připojení budoucích slunečních elektráren do sítě. Argumentujete možným ohrožením bezpečnosti celé energetické soustavy kvůli příliš vysokému počtu solárních panelů. Jestliže je ale ohrožena celá energetická soustava, proč ČEPS distributorům rovnou nenařídí, aby připojování nových fotovoltaických zdrojů okamžitě zastavili? Proč pouze žádá?

Realizované a schválené projekty fotovoltaických zdrojů přesahují schopnost energetické soustavy ČR absorbovat vyrobenou elektřinu, což nutně povede k omezování jejich provozu, a tím ke snižování efektivnosti investice. Naší povinností je důrazně na tuto skutečnost upozornit. O připojování nových zdrojů do přenosové nebo distribuční soustavy rozhoduje příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, proto ČEPS zvolila formu žádosti o pozastavení vydávání souhlasů.

* LN Jak je to s právní stránkou celé věci? Musí distributoři požadavek ČEPS splnit, nebo ho mohou odmítnout?

Postupujeme v souladu se stávající platnou legislativou. V současné době si necháváme zpracovat právní analýzu posuzující další možnosti postupu řešení s cílem eliminace možných chyb. Osobně se domnívám, že distribuční společnosti na naši výzvu musí reagovat, hovoříme totiž o bezpečném a spolehlivém provozu elektrizační soustavy České republiky, tedy i soustavy distribuční, která je její součástí.

* LN Ve své zprávě ČEPS uvádí, že současný instalovaný výkon fotovoltaiky v Česku už dosáhl 600 MW a distributoři povolili připojení dalším slunečním elektrárnám o výkonu až 2900 MW, což o třetinu překračuje současný výkon jaderné elektrárny Temelín. Jaký je ale obvyklý poměr mezi maximálním možným výkonem solárních panelů a skutečnou výrobou?

Uvedená čísla jsou orientačně správná, přesné údaje o stavu ke dni pozastavení povolování dalších připojení budeme mít k dispozici začátkem příštího týdne. Nejsem odborník na fotovoltaické zdroje, proto na druhou část vaší otázky neodpovím. Je však zřejmé, že v případě dobrých slunečních podmínek mohou tyto zdroje dodávat do sítě na plný instalovaný výkon.

* LN Můžete laicky vysvětlit, proč je právě vysoký podíl fotovoltaiky na celkovém instalovaném výkonu v Česku pro soustavu tak nebezpečný?

Každá soustava včetně energetické soustavy České republiky je schopna absorbovat pouze omezené množství elektřiny vyrobené z fotovoltaických zdrojů, která má určité charakteristické vlastnosti, např. její výroba závisí více na přírodě než na rozhodnutí člověka. Pokud se tento limit v daný den nebo hodinu překročí, nemůže být přebytečná instalovaná kapacita fotovoltaiky připojena do sítě, a tedy nevyrábí. Tento fakt má přímý dopad na efektivitu investice. Platí totiž, že čím více bude nabídka překračovat určitý limit, tím více se bude zhoršovat návratnost investice. Dokončujeme v současné době spolu s výzkumným ústavem a vysokými školami studii, která by nám měla pomoci zvládnout situaci tak, aby byl zachován bezpečný a spolehlivý provoz soustavy. Relevantní výsledky studie poskytneme veřejnosti. Osobně se však domnívám, že by mělo být v zájmu investorů, aby si zkontrolovali kapacitu trhu a investice nepřehnali. Rád bych se setkal se zástupci asociace fotovoltaických elektráren a podrobně spolu s nimi zhodnotil stávající a budoucí situaci tak, aby se předešlo všem možným dalším nedorozuměním.

* LN Odpůrci výzvy ČEPS směrem k distributorům argumentují příkladem jaderné elektrárny Temelín, jejíž výkon byl po dostavbě také nadbytečný, ale nadbytečná elektřina se prostě vyvezla a i nadále vyváží. Česko bylo dokonce donedávna druhým největším vývozcem elektrického proudu v Evropě. Proč tedy nelze vyvézt i část produkce fotovoltaiky? Jaderná energetika sice představuje stabilní zdroj, ale při nečekaném výpadku reaktorů se přece problémy v soustavě také musí řešit...

Export elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren je samozřejmě možný a pomohl by řešit problematiku. Musel by ale existovat obchodník, který by byl schopen vývoz zrealizovat. Je nutné si však uvědomit stávající realitu. Jsou zde stovky vlastníků, kteří jako jednotlivci nebudou asi schopni elektrický proud vyvážet. Pohodlnější je pro ně využít povinnosti distributorů jejich elektřinu vykoupit. Distribuční společnosti ovšem s elektřinou obchodovat ze zákona nemohou. Snažíme se prosadit nový model výkupu, který by pomohl a zjednodušil obchodování s tímto typem elektřiny.

* LN Česká fotovoltaická asociace také argumentuje tím, že sluneční elektrárny jsou na území Česka velmi rozptýlené a malý výkon jednotlivých zdrojů může spíše přispívat ke stabilitě soustavy než k jejímu poškození. Proč má ČEPS obavu z přetlaku fotovoltaiky do sítě, když kvůli různým přírodním podmínkám na různých místech zřejmě fotovoltaika bude vždy dodávat jen zlomek svého možného výkonu?

Částečně jsem na tuto otázku již odpověděl. Ubezpečuji vás, že ČEPS přijme taková a zákonem podporovaná opatření, aby ke ztrátě stability a bezpečnosti provozu naší soustavy nedošlo. Jedná se o často zmiňovaný stav předcházení stavu nouze, což laicky znamená, že kapacita instalovaného výkonu, pro kterou v daném čase nebude uplatnění, bude odpojena od sítě. Znovu by bylo vhodné se zde zmínit o možném dopadu na snížení hodnoty investice.

* LN Proč ale ČEPS přichází s výzvou k omezení rozvoje fotovoltaiky až nyní? Podle Hnutí Duha vláda už v roce 2003 schválila plán počítající s tím, že v Česku se budou v roce 2010 podílet solární panely na celkové výrobě elektřiny osmi procenty. Ve skutečnosti ale vyrábějí jen šest procent, tedy méně, než stanovil vládní plán. A přesto ČEPS hrozí zhroucením sítě. Nedaly se tedy problémy předvídat už dříve a stanovit regulaci těchto zdrojů hned na začátku?

ČEPS podporuje rozhodnutí vlády týkající se podpory obnovitelných zdrojů. Je však naší povinností upozornit na možné problémy. Otomto tématu jsme začali diskutovat včas, již v loňském roce proběhlo několik tiskových konferencí a dalších akcí, jejichž výsledkem je například diskuse o snížení výkupní ceny od roku 2011, bohužel toto jediné opatření celou situaci neřeší.

* LN Například sousední Německo přestalo podporovat velké sluneční zdroje a podporuje prakticky jen ty malé. Navíc musí mít každá sluneční elektrárna regulační prvky, které umožňují v případě potřeby její okamžité odpojení od sítě. Není možné fotovoltaiku zregulovat způsobem nalezeným právě v Německu?

První otázka je jistě velmi správná a závažná, ale odpověď na ni není v kompetenci ČEPS. Způsob regulace všech zdrojů je řešen v Pravidlech provozování přenosové soustavy a distribučních soustav a budeme ho dále upřesňovat. Nemohu si ale odpustit poznámku, že jakýkoli způsob regulace fotovoltaických elektráren včetně vypnutí omezuje jejich výrobu a zhoršuje návratnost investic.

* LN Dokonce i někteří energetici však tvrdí, že cílem výzvy ČEPS k omezení připojování panelů je ve skutečnosti snaha státu zamezit zvyšování cen elektřiny kvůli stále narůstající podpoře fotovoltaiky. Letos mají investoři zřejmě poslední možnost, jak si zajistit vysoké výkupní ceny na dalších patnáct let, a proto se s projekty roztrhl pytel. A stát by mohl zdržovací taktikou a dočasným zákazem připojování pod hrozbou black-outu budoucí příspěvek na fotovoltaiku výrazně snížit i beze změn zákonů...

Výzva k pozastavení povolování nových připojování větrných a fotovoltaických elektráren do sítě padla na základě rozhodnutí vedení společnosti ČEPS. Z úzkého pohledu naší společnosti se jedná čistě o technický problém udržení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. Jako bonus upozorňujeme investory na riziko spojené s jejich projekty, které vyplývá z naší povinnosti zajistit bezpečný a spolehlivý provoz. O dopadu provozování fotovoltaických elektráren do ceny elektřiny konečných zákazníků náš dopis zaslaný distributorům nepojednává.

* LN Pokud distributoři vyslyší výzvu ČEPS, jaký postup bude následovat? Nemá ČEPS obavu ze žalob investorů kvůli zamítnutým připojením?

Jsem si téměř jistý, že distributoři naší žádosti vyhoví. Dokončujeme studii, která má naší společnosti a distribučním společnostem poskytnout podrobné podklady sloužící k bezpečnému a spolehlivému řízení našich soustav. Kontrolujeme Pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav, řešící způsob regulace větrných a fotovoltaických elektráren. Budeme navrhovat i úpravy legislativy. Místo úvah o možných žalobách investorů na naši společnost, distribuční společnosti nebo stát dávám v současné době přednost věcné diskusi, kterou jsme v oblasti technické problematiky připojení a provozování větrných a fotovoltaických elektráren připraveni iniciovat.

* LN Případné spory o možnost připojení mezi investory, distribučními firmami a ČEPS řeší Energetický regulační úřad. Jeho vedení ale tvrdí, že oprávněnost hrozby zhroucení sítě kvůli přetlaku fotovoltaiky by úřad řešil delší dobu a musel by si k posouzení pozvat i externí odborníky. Kdo by to ale mohl být? Existuje v Česku instituce, která by mohla zpochybnit rozhodnutí ČEPS? Nebo je toto rozhodnutí prostě nezpochybnitelné a investoři se s ním musejí smířit?

V České republice existuje jistě několik výzkumných ústavů, vysokých škol a jiných konzultačních společností, které mohou významně přispět do diskuse a ovlivnit stanovisko ERÚ při řešení sporů. Zamezit naší společnosti plnit její základní povinnost, to jest zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy České republiky, ale nemůže, domnívám se, nikdo. Tedy pokud se nezmění současné zákony...

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

Konec podzimní nudy: Zkraťte si čekání na Ježíška v BRuNO family parku
Konec podzimní nudy: Zkraťte si čekání na Ježíška v BRuNO family parku

Víte, jaký je rozdíl mezi slovy zábavní a zábavný? V případě BruNO family parku v Brně rozhodně žádný! Vydejte se spolu s námi do zábavního parku,...