Neděle 5. února 2023, svátek má Dobromila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Výše příspěvku na živobytí

Česko

Smyslem úprav je bonifikovat (zvýhodnit) osoby, * které se skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na „běžném trhu práce“ či v rámci institutů aktivní politiky zaměstnanosti - vykonávají veřejně prospěšné práce či krátkodobé zaměstnání * nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout svůj pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci veřejné služby.

Částky živobytí a v návaznosti na to i výše příspěvku na živobytí jsou stanoveny podle toho, zda osoba pobírá tuto dávku krátkodobě (tj. do 6 měsíců) nebo dlouhodobě (déle než 6 měsíců). Změny se týkají převážně osob, které si musejí zvyšovat příjem vlastní prací a vztahují se k době, kdy takový člověk pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců.

Příspěvek na živobytí je jednou z dávek hmotné nouze. Částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem vlastní prací (přitom nepracují, ani v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti) a které: * vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, odpovídá částce životního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem, * vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, odpovídá částce životního minima, * nevykonávají veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, odpovídá výši existenčního minima. Veřejnou službu budou moci za výrazně zjednodušených podmínek organizovat i obce. Tato služba bude spočívat v pomoci obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, jako je např. zlepšování životního prostředí, udržování čistoty a pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Kategorie| 1,Komerční příloha