Pátek 3. prosince 2021, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Za 14 dní vyprší platnost povolení k odběru vody

Česko

Posledním dnem roku 2007 u nás končí některá dosud platná povolení k odběru podzemní i povrchové vody. Co hrozí těm, kdo si povolení nevyřídí?

Sankce za nedovolený odběr vody by měly být ukládány pouze v krajních případech. Vědomé a pokračující porušování právních předpisů ale úřady nebudou tolerovat, upozorňuje majitele studní Daniel Pokorný, ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

* LN Kdo potřebuje k odběru podzemní vody povolení?

Každý, kdo čerpá vodu ze studny postavené po roce 1955, musí mít už dnes úřední povolení k odběru vody. Pokud ho nemá, porušuje zákon, a měl by si tedy toto povolení urychleně vyřídit. Datem 1. ledna 2008 vyprší platnost povolení k odběrům podzemních vod, která byla vydaná před 1. lednem 2002. Ovšem jen těm odběratelům, kteří vodu ze studní a vrtů využívají k jiným účelům než k individuálnímu zásobování domácností pitnou a užitkovou vodou (například na farmách, kde je voda určena k napájení dobytka). Netýká se to tedy majitelů studní, kteří je využívají pro individuální zásobování své domácnosti vodou, tedy třeba i na zalévání zahrady nebo mytí aut. Těm povolení k odběru podzemní vody nezanikají a nic se pro ně nemění.

* LN Kdo nové povolení k odběru podzemní vody ze studny tedy nebude potřebovat?

Jednoduše řečeno - o prodloužení povolení nemusejí žádat občané (nepodnikatelé), kteří mají povolen odběr podzemní vody pro účel zásobování své domácnosti vodou (pití vody, zalévání zahrady, WC apod.). Přitom platí, že za povolené se mají za prvé všechny odběry pro zásobování domácností ze studní vybudovaných před rokem 1955, i když k nim neexistuje žádné písemné povolení. A za druhé odběry vody pro domácnost ze studní vybudovaných po 1. lednu 1955, realizované na základě platného povolení příslušného orgánu. Bez povolení se obejdou i majitelé studny, kteří ji vůbec nepoužívají.

* LN Kdo bude muset mít od ledna roku 2008 nové povolení?

Ten, komu stávající povolení ze zákona zanikne a kdo bude chtít vodu i nadále odebírat. Opakovaně je třeba připomenout, že většiny domácností se tento problém netýká. Domácnostem, které odebírají vodu z vlastní studny pro svoji individuální potřebu, totiž platnost povolení nezaniká.

* LN Co mají dělat ti, kdo do konce června nestihli zažádat o povolení k prodloužení odběru podzemních vod?

Mohou kdykoli zajít na vodoprávní úřad a podat novou žádost o povolení. Bude ovšem probíhat standardní vodoprávní řízení. Úřad sice obvykle rozhodne během několika týdnů, ovšem může to trvat až tři měsíce. Není vyloučeno, že k žádosti o nové povolení bude žadatel muset opatřit vyjádření hydrogeologa. Výjimečně vám ho vodoprávní úřad může prominout. Každopádně by bylo dobré, aby nové povolení nabylo právní moci před 1. lednem 2008.

* LN Co mi hrozí, pokud si povolení k odběru vody ze studny nevyřídím ani do konce tohoto roku?

Obecně platí, že kdo odebírá podzemní nebo povrchové vody bez povolení příslušného vodoprávního úřadu, pokud je takové povolení třeba, dopouští se přestupku (fyzická osoba mimo rámec podnikání) či správního deliktu (ostatní), za které je možné uložit pokutu i v řádech tisíců korun. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí však v této souvislosti vydalo pro vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí metodický pokyn, který za předepsaných podmínek vede k omezování ukládání sankcí osobám, které mají snahu uvést své dosavadní nepovolené odebírání vody do souladu se zákonem.

* LN Co mi hrozí, pokud do konce roku o nové povolení sice zažádám, ale to nenabude k 31. 12. 2007 právní moci? Znamená to, že budu po Novém roce odebírat vodu neoprávněně, a bude mi tedy za to hrozit pokuta?

Pokud nebude mít ten, kdo odebírá vodu, k takovému odběru od 1. 1. 2008 pravomocné povolení vodoprávního úřadu a staré povolení mu ze zákona zanikne, pak bude odebírat v rozporu s platnými předpisy, tzn. bez povolení. V této souvislosti je třeba dodat, že vodoprávní úřad má na vyřízení žádosti až tři měsíce.

* LN Kolik mě bude stát vyřízení nového povolení pro odběr vody?

Vydání tohoto povolení nepodléhá správnímu poplatku.

* LN Budou ministerstvo nebo úřady provádět nějaké plošné kontroly?

Ze strany ministerstva zemědělství bylo opakovaně uváděno, že se žádné plošné kontroly nechystají. Jako doposud budou kontroly namátkové a budou probíhat především v okamžiku, kdy například nepovolený odběr způsobí ztrátu podzemní vody oprávněnému odběrateli. Sankce za nedovolený odběr je jedna věc, ale na druhé straně je na příslušném vodoprávním úřadu nebo České inspekci životního prostředí, aby nedovolený odběr prokázaly. Důkazní břemeno totiž leží na sankčním orgánu, nikoliv na „nelegálním“ odběrateli. Jak jsem již uvedl, byl za účelem omezení ukládání sankcí žadatelům, kteří mají zájem odebírat vodu podle platných předpisů, dne 26. 4. 2007 vydán ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí společný metodický pokyn, který je pro sankční orgány závazný, a to až do 1. 1. 2009. Podle něj by měla být eventuální pokuta ukládána pouze v krajních případech, kdy by například pouhé projednání nedovoleného jednání nebo napomenutí pachatele nestačilo. Náklady sankčního řízení by měly být maximálně snižovány, popřípadě by od nich mělo být zcela upuštěno. Na druhé straně však nelze očekávat, že stejným způsobem by bylo ze strany státní správy tolerováno vědomé a pokračující porušování právních předpisů.

* LN Jak taková kontrola vlastně může v praxi vypadat?

Obecný model lze těžko popsat. Základním pravidlem však je, že důkazní břemeno, to znamená povinnost dokázat porušení platných předpisů, leží na vodoprávních úřadech nebo na České inspekci životního prostředí. Protože se plošné kontroly odběrů podzemních ani povrchových vod nechystají, bude impulzem pro provedení kontroly například podnět některého ze sousedů, kterému se nečekaně snížila hladina vody ve studni, popřípadě se zhoršila její jakost. Existují různé metody a postupy, jak pachatele či jeho „černou“ studnu lokalizovat. Často pomůže i svědectví některého z obyvatel dané lokality.

* LN Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?

Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána například přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno například čerpadlo, pak je třeba povolení, a to bez ohledu na množství odebrané vody.

* LN Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před rokem 1955?

Zjednodušeně můžeme říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde například i o listiny či svědeckou výpověď.

***

Kdo nepotřebuje povolení? Bez povolení se obejdou třeba majitelé studny, kteří ji vůbec nepoužívají..

Povolení k odběru podzemní vody nezaniká majitelům studní, kteří je používají pro individuální zásobování své domácnosti vodou, tedy třeba i na zalévání zahrady nebo mytí auta

O autorovi| Silvie Králová, redaktorka LN

Autor:

Blogera připravil lajdáctvím o nohu, další zranil. Za nehodu dostal podmínku

Premium S podmínkou na pět let odešel od soudu čtyřiačtyřicetiletý Moldavan. V červenci 2019 způsobil na obchvatu Chrudimi...

Přes víkend zemřou všichni z JIP. Sestra vypráví o práci v době covidu

Premium Markéta Svobodová, hlavní sestra z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, stojí spolu s dalšími šesti kolegyněmi z...

Android Auto a CarPlay v každém autě. Poradíme vám, jak na to

Premium Chcete používat oblíbenou navigační aplikaci na displeji v autě místo telefonu? Přečtěte si, jak to udělat a neutratit...

Mohlo by vás zajímat